PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 43 Makroekonomiczne analizy porównawcze ; Macroeconomic Comparative Studies | 47--68
Tytuł artykułu

Pogorszenie koniunktury w Polsce na początku i na końcu pierwszej dekady XXI wieku - analiza porównawcza

Warianty tytułu
Economic Slowdown in Poland at the Beginning and at the End of the First Decade of the 21st - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich dwunastu lat polska gospodarka dwukrotnie doświadczyła załamania koniunktury. Analiza wskaźników makroekonomicznych pozwala wyodrębnić dwie "recesje wzrostu" - na początku i pod koniec pierwszej dekady XXI w. W obu przypadkach osłabienie aktywności ekonomicznej w Polsce było uwarunkowane zjawiskami kryzysowymi w otoczeniu. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą tych dwóch okresów spowolnienia gospodarczego w naszym kraju. Postawiono i uzasadniono tezę, że wrażliwość polskiej gospodarki na niekorzystne oddziaływanie makrootoczenia była znacznie większa na początku minionej dekady niż w czasie kryzysu finansowo-gospodarczego w ostatnich latach.(abstrakt oryginalny)
EN
During the past twelve years the Polish economy has twice experienced an economic downturn. The analysis of macroeconomic indicators enables to identify two "growth recessions" - at the beginning and at the end of the last decade. In both cases, the weakening of economic activity in Poland was caused by crisis phenomena in the environment. The paper conducted a detailed comparative analysis of these two periods of economic slowdown in our country. The author has set and justified the thesis that the sensitivity of the Polish economy to the adverse impacts of macro environment was significantly higher at the beginning of the last decade than during the economic and financial crisis in recent years.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Bibliografia
 • Atkinson R.D., Is the next economy taking shape; Issues in science and technology, University of Texas at Dallas, 9 stycznia 2006 r., za: W. Gadomski, Edison był geniuszem, lecz zarabiali inni, "Gazeta Wyborcza", 17 grudnia 2011 r.
 • Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012.
 • Eurostat, General government deficit/surplus, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [7.07.2012].
 • Eurostat, HICP - inflation rate. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [2.07.2012].
 • Eurostat, Unemployment rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [1.07.2012].
 • Fandrejewska A., Młodych niewiele tu trzyma, "Rzeczpospolita", 23 grudnia 2011 r.
 • GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://www.stat.gov.pl/gus/wskaźniki_makroekon_ PLK_HTML.htm [2.07.2012].
 • IMF, World Economic Outlook Database, October 2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2010/02/weodata/index.aspx [30.10.2010].
 • IMF, World Economic Outlook. Recessions and Recoveries Economic Prospects and Policy Issues, Washington, April 2002.
 • Jurek M., Marszałek P., Kryzys subprime i kryzys azjatycki - analiza porównawcza, w: Gospodarka w warunkach kryzysu, red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kozieł H., Łamanie zasad wywołało katastrofę, "Rzeczpospolita", 3 lutego 2012 r.
 • Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, różne lata (z okresu 1995-2012).
 • Mintz I., Dating American Growth Cycle, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, New York 1972, za: R. Barczyk, Pojęcie geneza współczesnego kryzysu finansowego w świetle teorii cyklu koniunkturalnego, w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, red. A. Prusek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Misala J., Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego, w: Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, red. J.L. Bednarczyk, S.J. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Mucha-Leszko B., Kąkol M., Polityka Systemu Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008, w: Współczesny kryzys gospodarczy, Przyczyny - przebieg - skutki, red. J.L. Bednarczyk, S.J. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Raport o inflacji 2001 r., NBP, RPP, Warszawa 2002.
 • Raport o inflacji 2002 r., NBP, RPP, Warszawa 2003.
 • Raport o inflacji. Luty 2009, NBP, RPP, Warszawa 2009.
 • Raport o inflacji. Luty 2010, NBP, RPP, Warszawa 2010.
 • Raport o inflacji. Marzec 2011, NBP, RPP, Warszawa 2011.
 • Raport o inflacji. Marzec 2012, NBP, RPP, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2001, t. I: Omówienie. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2001 r., Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [15.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2001, t. I: Omówienie. Wprowadzenie, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [15.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2002, t. I: Omówienie. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2002 r., Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [15.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2003, t. I: Omówienie. Wprowadzenie, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [15.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2009, t. I: Omówienie. Sektor finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [20.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2010 rok, t. I: Omówienie. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2010 r., Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl [20.05.2012].
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r., NBP, RPP, Warszawa 2002.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r., NBP, RPP, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2009 r., NBP, RPP, Warszawa 2010.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2010 r., NBP, RPP, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.