PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 44 Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy ; Brand Management in Higher Education Institutions : Selected Aspects | 43--54
Tytuł artykułu

Marka uczelni a pozycja jej absolwentów na rynku pracy

Warianty tytułu
University Brand vs. the Position of its Graduates in the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym, m.in. takie, jak wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji, tworzenie innowacyjnych kierunków studiów czy też wyposażanie absolwentów w dyplom ukończenia studiów wyższych z logo uczelni, zmierzają w kierunku budowania silnej marki uczelni, zwłaszcza w aspekcie pozycji jej absolwentów na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie znaczenia marki uczelni dla pozycji jej absolwentów na rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na aktualną sytuację absolwentów szkół wyższych na polskim i europejskim rynku pracy oraz zdiagnozowano problemy absolwentów szkół wyższych w zetknięciu z rynkiem pracy. Wskazano na wpływ marki uczelni na markę dyplomu, która jest gwarantem dla pracodawców wysokich kwalifikacji absolwentów.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in a higher education system including the introduction of a domestic qualifications framework, creating innovative courses or providing university graduates with a degree with the university logo direct universities to build a strong brand, significantly, in the context of the position of its graduates on the labour market. The purpose of this article is to determine the value of university brand for the position of university graduates on the labour market. Particular attention was paid to the current situation of university graduates on the Polish and European labour market. Moreover, the main problems of graduates in the labour market were diagnosed. Indication of the impact of university brand on the diploma brand guarantees that employers will hire highly skilled graduates.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Antonowicz D., Krawczyk-Radwan M., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010-2020), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2011, nr 1/37.
 • Bosak M., Prawne regulacje dotyczące absolwentów, w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Wyd. UJ, Kraków 2008.
 • CBOS: Aspiracje i motywacje Polaków w latach 1993-2009, Komunikat z badań BS/70/2009, Warszawa, maj 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF [5.06.2011].
 • Czeladko R., Absolwencie, powiedz, co robisz, www.rp.pl/artykul/131023,649284.html [27.04. 2011].
 • Jończy R., Perspektywy zmian na rynku pracy do 2020 roku, w: Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, red. T. Kupczyk, Wyd. WSH we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Karwowski L., Kształcenie ustawiczne jako element rynku pracy, w: Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania europejskiego społeczeństwa wiedzy, red. G. Światowy, Wyd. WSH we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kryńska E., Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej: komunikacja marketingowa uczelni, red. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna, Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • Lisiecki P., Branding jako element marketingowego zarządzania szkołą wyższą, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki P, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011.
 • Pawłowski K., Rola rektora w budowaniu długotrwałych relacji szkoły wyższej z otoczeniem, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Wykształcenie absolwentów elementem kształtowania pozycji rynkowej uczelni, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Absolwenci wyższych szkół ekonomicznych na rynku pracy w województwie śląskim (marketingowa analiza segmentacyjna), [praca doktorska], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.