PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 5 | 95--100
Tytuł artykułu

Płynność finansowa gospodarstw ekologicznych w zależności od ich wielkości ekonomicznej

Warianty tytułu
Financial Liquidity of Organic Farms Depending on the Economic Size
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była ocena płynności finansowej w indywidualnych gospodarstwach ekologicznych prowadzących rachunkowość rolniczą w ramach systemu FADN w latach 2010-2012 w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie płynności bieżącej i szybkiej zarówno w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej, jak i w badanych latach. Wysokim poziomem płynności finansowej charakteryzowały się gospodarstwa ekologiczne o najmniejszej sile ekonomicznej. Znacznie niższe wskaźniki zanotowano w jednostkach o wielkości ekonomicznej powyżej 25 tys. euro. Obliczone miary płynności finansowej przewyższały wartości standardowe, co wskazuje na dużą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study provides an assessment of liquidity on organic farms engaged in agricultural accounting under the FADN in 2010-2012. The analysis showed significant differences in current and quick ratio both in individual classes of economic size and in examined years. Organic farms with the smallest economic strength were characterized by the high level of financial liquidity. Significantly lower rates were recorded in units of economic size over 25 thousand euro. Calculated measures of liquidity exceeded the standard values, indicating a high ability to pay short-term liabilities. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
95--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bieniasz A., Gołaś Z. 2006: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXVII, 21-41.
 • Bieniasz A., Czerwinska-Kayzer D. 2006: Płynność finansowa a wskaźniki aktywności, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVIII, z. 1, 19-22.
 • Büyüközkan G., Feyzioglu O. 2004: A fuzzy-logic-based decision-making approach for new product development, Int. J. Prod. Econ., vol. 90, Issue 1, 27-45.
 • Cicirko T. 2010: Istota płynności finansowej, [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa, 17.
 • Dębski W. 2005: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Teoretyczne i praktyczne aspekty, PWN, Warszawa, 41-81.
 • Gościniak-Pałczyńska R. 2013: Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa, [w:] M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 144-145.
 • Franc-Dąbrowska J. 2006: Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 121-128.
 • Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A. 2009: Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 137-142.
 • Kierepka M. 2010: Efektywność zarządzania aktywami obrotowymi w indywidualnych gospodarstwach rolnych w zależności od ich wielkości ekonomicznej, Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., z. 556, 541-549.
 • Kobiałka A. 2009. Rentowność przedsiębiorstwa a zachowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, t. 11, z. 1, 207.
 • Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. 2013: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa, 59-60.
 • Kowalczyk J., Kusak A. 2006: Decyzje finansowe firmy, metody analizy. Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 9-12.
 • Kusak A. 2006: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 5-28.
 • Matras-Bolibok A. 2005: Zastosowanie analizy strategii zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie o produkcji sezonowej, Annales UMCS, Sectio H, vol. XXXIX, 21, 293-307.
 • Michalski G. 2001: Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia. Prac. Nauk. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, 120.
 • Nyabwanga R.N., Ojera P., Simeyo O., Nyakundi F.N. 2013: An Empirical Analysis of the Liquidity, Solvency and Financial Health of Small and Medium Sized Enterprises in Kisii Municipality, Kenya, European J. Bus. Manag., vol. 5, no. 8, 1-16.
 • Qasim S., Ramiz R. 2011: Impacts of liquidity ratios on profitability, Interdis. J. Res. Bus., vol. 1, Issue 7, 95-98.
 • Padachi K. 2006: Trends in working capital management. and its impact on firm's performance. An analysis of Mauritian small manufacturing firms, International Review of Business Research Papers vol. 2 no. 2, 45-58.
 • Skoczylas W. 2013: Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controllingu finansowego. Rachunkowość nr 1. Stow. Księg. w Polsce, 28-29.
 • Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 144-165.
 • Świtłyk M. 2003: Zarys nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym, Akademia Rolnicza Szczecin, 127-134.
 • www.fadn.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.