PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 76 |
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości

Warianty tytułu
Intellectual capital in management - from theory to practice - vision of the future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji zostały zaprezentowane dwie perspektywy tworzenia strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej. Autorka publikacji podkreśla, iż warunkiem osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo jest posiadanie elastycznych i trudnych do substytucji zasobów, a także umiejętne zarządzanie ich profilem. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two perspectives on creating a business strategy, with particular focus on resource orientation. The Author emphasises, that the condition for business success is the possession of flexible resources difficult to substitute, as well as skilful management of the profile of those resources.(short original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barney J. B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", 1991, Vol. 12.
 • Barney J. B., Ganing and sustaining competitive advantage, Addison-Wesley, New york 1997.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Dobija D., Metodyka pomiaru kapitału intelektualnego, "Personal" 2000, Nr 17.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Edvinsson L., Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Island Planning, 1997, No. 3, Vol. 30.
 • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
 • Gu F., Lev B., Intangible Assets, www.pages.stern.nyu.edu/~blev/intangible-assets.com
 • Hall R., The strategic analysis of intangible resources, "Strategic Management Journal", 1992, Vol. 13.
 • Hofer Ch. W., Schendel D., Strategy formulation: Analytical concepts, St. Paul. West 1978.
 • Hunt S. D., Morgan R. M., The comparative advantage theory of competition, "Journal of Marketing", April 1995, Vol. 59.
 • Itami H., Mobilizing intangible assets, Harvard University Press, Cambridge 1987.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, praca zbior. pod red. A. Pocztowskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 • Luthy D. H., Intellectual Capital And Its Measurement, http://www3.bus.osaka cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf
 • Molloy C., From IQ to Ecu, Human Resourees Banking and Insurance, Lafferty Publikations, London 1995.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 • Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Materiały na konferencję, praca zbior. pod red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2003.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, praca zbior. pod red. M. Bratnickiego, Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, praca zbior. pod red. W. Cieślińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
 • Report on management: knowledge management, praca zbior. pod red. E. Gierszewskiej, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa 2001.
 • Sopińska A., (współautor P. Wachowiak), Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie?, w: "e- mentor" Nr 2 (4), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, pod red. P. Wachowiaka, Warszawa 2005.
 • Sopińska A., Konkurencyjność przedsiębiorstwa jako wypadkowa profilu zasobów, w: Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, pod red. R. Krupskiego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Sopińska A., Krytyka metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: W stronę teorii i praktyki zarządzania, pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Prace Naukowe KZiF SGH, Warszawa 2006.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Sveiby K. E., Methods for Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/ articles/IntangibleMethods.htm
 • Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", 1984, Vol. 5.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: teoria i praktyka, praca zbior. pod red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin 2002.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbior. pod red. B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.