PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 44 Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy ; Brand Management in Higher Education Institutions : Selected Aspects | 219--232
Tytuł artykułu

Znaczenie internacjonalizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem udziału w programie Erasmus w procesie budowania przewagi konkurencyjnej uczelni na przykładzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Internationalization of Education with Emphasis on the Participation in the Erasmus Program in the Process of Building the Competitive Advantage of a University - the Example of the Faculty of International and Political Studies of the University of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Udział w programie Erasmus stanowi jedną z najważniejszych stymulant internacjonalizacji procesu kształcenia, która wyraża się przede wszystkim we wzroście międzynarodowej mobilności studentów i wykładowców oraz w przygotowaniu oferty zajęć w językach obcych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego charakteryzuje się wysokim poziomem internacjonalizacji kształcenia, co podnosi atrakcyjność jego absolwentów na wysoce konkurencyjnym rynku pracy, a także jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru przez kandydatów na studia. Studenci, którzy przebywali za granicą w ramach programu Erasmus podczas ich studiów na WSMiP UŁ, mieli bardzo pozytywną opinię na temat tego elementu procesu ich kształcenia. W kompleksowym badaniu wszystkich absolwentów wydziału możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych uzyskała również bardzo wysoką ocenę jako determinanta atrakcyjności studiów. Zatem można przyjąć, że internacjonalizacja procesu kształcenia stanowi istotny element procesu budowania przewagi konkurencyjnej i marki uczelni i wydziału.(abstrakt oryginalny)
EN
Participation in the Erasmus programme constitutes one of the most important incentives for internationalisation of studies, which is expressed primarily in an increase of the international mobility of students and professors as well as in the preparation of an offer of courses delivered in foreign languages. The Faculty of International and Political Studies at the University of Lodz is characterized by a high level of internationalisation of studies, which boosts the attractiveness of its graduates on the highly competitive labour market and is one of major selection criteria adopted by candidates for studies. Students that stayed abroad in the framework of the Erasmus programme during their studies at the Faculty displayed a very positive opinion on this element of their education process. In a comprehensive research study covering all graduates of the Faculty, the opportunity to take part in stays abroad also received a very high assessment as a determinant of attractiveness of studies. Therefore, we may assume that internationalisation of studies constitutes an important element of the process of building the competitive advantage and brand of a university or faculty.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bryła P., Charakterystyka uczestnictwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji program Erasmus, w: Profesjonalne kadry dla nowoczesnego miasta, regionu i kraju. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wobec wyzwań internacjonalizacji gospodarki, kultury i mediów, red. T. Domański, UŁ, Łódź 2010.
 • Bryła P., Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, "Marketing i Rynek" 2012, nr 7.
 • Bryła P., Rola programu Erasmus w marketingu akademickim, w: Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, UŁ, Łódź 2011.
 • Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie oraz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE.
 • Domański T., Międzynarodowy model kształcenia studentów, w: Profesjonalne kadry dla nowoczesnego miasta, regionu i kraju. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wobec wyzwań internacjonalizacji gospodarki, kultury i mediów, red. T. Domański, UŁ, Łódź 2010.
 • European Commission, Directorate-General for Education and Culture, The Impact of ERASMUS on European Higher Education: Quality, Openness and Internationalisation, DG EAC/33/2007, Brussels 2008.
 • Judson K., Aurand T., Karlovsky R., Applying relationship marketing principles in the university setting: an adaptation of the exchange relationship typology, "The Marketing Management Journal" 1997, Vol. 17, No. 1.
 • Kolanowska E., 10 lat Erasmusa w Polsce 1998-2008, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.
 • Lewison D., Hawes J., Student Target Marketing Strategies for Universities, "Journal of College Admission" 2007, summer.
 • Sheth J., Parvatiyar A., Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and Consequences, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.