PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 57 | 31--67
Tytuł artykułu

Wolność gospodarcza jako prawo podstawowe Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budowanie wolności gospodarczej w sferze przedmiotowej rozumianej jako prze-strzeń jednolitego rynku trwało prawie pięćdziesiąt lat. Polska wstępując do Unii Europejskiej będzie korzystała z jej dobrodziejstwa. Wśród decydentów politycz-nych nowo przyjmowanych do UE krajów, bardzo rzadko pojawia się refleksja, że samo wejście do zbudowanej już przestrzeni wolności gospodarczej, bez potrzeby ponoszenia kosztów tej budowy, jest samoistną wartością. Polska i inne nowe kraje członkowskie mogą od razu czerpać ze wspólnotowego dorobku powstałego z tak z dużym i wieloletnim trudem(fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
31--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Barcz J., Koliński A., Jednolity Akt Europejski. Zagadnienia prawne i insty-tucjonalne, Warszawa 1991.
 • 2. Besançon A., Granice Europy na wschodzie i kwestia rosyjska, Polska w Eu-ropie Nr 18, 1995
 • 3. Bitsch M. T., Histoire de la construction européenne, Edition Complexe 2001.
 • 4. Charlton M., The Price of Victory, Londyn 1983
 • 5. Charter of Fundamental Rights of The European Union, Explanations relating to the complete text of the Charter, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 • 6. Conclusion of The European Council in Cologne. Annex IV. European Council Decision on the Drawing up of a Charter of Fundamental Rights of the European Union
 • 7. Delors J., Mémoires, Paryż 2004
 • 8. Doutriaux Y., Le Traité sur L' Union Européenne, Armand Colin, Paryż 1992.
 • 9. Emmert F., Morawiecki M., Prawo Europejskie, PWN, Warszawa-Wrocław
 • 10. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dz.U. Nr 61, poz. 284 z dn. 10.07.1993 r., Biernat S., A. Wasilewski, Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000
 • 12. Howe G., Conflict of Loyalty, Londyn 1994.
 • 13. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej, tekst z objaśnieniami Sekreta-riatu Konwencji z wprowadzeniem Marka A. Nowickiego, Kraków 2001
 • 14. Kawecka-Wyrzykowska E., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Przy-szłość Unii Europejskiej. Polski punkt widzenia, pod red. J. Barcza i K. Zu- krowskiej, MSZ, Warszawa 2001
 • 15. Krasuski J., Europa Zachodnia Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995
 • 16. Landes S. D., Richesse et pauvreté des nations Pourquoi des riches pourguoi de pauvres?, Paryż 2000
 • 17. Lefranc G., Histoire de Commerce, Paryż 1965
 • 18. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 • 19. Machińska H., Zarys uwag dotyczących problemu Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, maszy-nopis powielany, maj 2002.
 • 20. Menkes J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a konstytucja Euro-py, Studia Europejskie 2/2001.
 • 21. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe, tom I, Warszawa 2000
 • 22. Mik C., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w zbiorze Traktat Ni-cejski, Lublin 2001
 • 23. Marjolin R., Architect of European Unity: Memoirs, 1911-1986, Londyn 1989.
 • 24. Moravcsik A., The Choice for Europe - Social purpose and state power from Messina to Maastricht, UCL Press, Londyn 1999
 • 25. Olivi B., L'Europe difficile, Paryż 2001
 • 26. Podraza A., red., Traktat Nicejski, Lublin 2001
 • 27. Popowicz K., Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, Warszawa 1998
 • 28. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, przekład i opracowanie B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1966
 • 29. Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, wybór i redakcja W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Warszawa 1997
 • 30. Prost A., Zarys Historii Francji XX wieku, Uniwersitas, Kraków 1997.
 • 31. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 2000
 • 32. Sendrowicz M., Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej
 • 33. Swadzba S., Procesy integracyjne w Unii Europejskiej w latach osiemdziesią-tych i dziewięćdziesiątych, w pracy zbiorowej "Integracja Europy", wyd. Fun-dacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1996.
 • 34. Thatcher M., Lata na Dwoning Street, Gdańsk 1996.
 • 35. Welsh M., Europe United? The European Union and the Retreat from Fede-ralism, Ipswich Book Co Ltd, Ipswich, Suffolk 1966
 • 36. Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń-War- szawa 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.