PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 60 | 9--21
Tytuł artykułu

Pakt Stabilności i Wzrostu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano, że ograniczenia finansów publicznych Kraju Członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej nie wynikają jedynie z Traktatu i Paktu Sta-bilności i Wzrostu, ale także z deklaracji i wytycznych. Te ostatnie, mimo iż nie mają takiej doniosłości prawnej jak Traktat i uzupełniające go załączniki, tzn. nadrzędności nad prawem krajowym i bezpośredniości stosowania, wywierają nie mniejszy wpływ. W związku z tym, iż stosowanie jednych i drugich przepisów nastręcza krajom eurostrefy duże trudności, a część przepisów stała się martwą literą pra-wa, głosy o zmianie ustaleń traktatowych odnoszących się do polityki fiskalnej, padają na coraz bardziej podatny grunt. Problem rewizji Paktu Stabilności i Wzrostu staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Jak pokazuje rysunek 4, w 2001 roku Portugalia złamała przepisy Paktu, a Niemcy i Francja niebezpiecznie blisko zbliżyły się do progowych wartości. W 2003 roku kraje te, mimo zaleceń Komisji i grożących sankcji, posiadały deficyty budżetowe przekraczające 3% PKB. W obecnym roku do tej grupy dołączyły także Włochy, obniżając średnią 12 - Krajów Członkowskich strefy euro do poziomu -2,4% PKB (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, Warszawa 2003
 • 2. De Grauwe P., Unia walutowa. Funkcje i wyzwania, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003
 • 3. Hansen J. D. and J0rgensen J. G., Finanspolitisk Stabilisiering i 0MUen, Na- tinal0konomisk Tidsskrift, European Studies Diskussion Paper, Syddans Uni- versutet, 136/1998
 • 4. Lutkowski K., O sposobie integracji Polski z obszarem euro. Niektóre dysku-syjne punkty Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku, "Bank i Kredyt", Nr 7, NBP, Warszawa 2003
 • 5. Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, "Ekono-mista", Nr 4, KeyteksT, Warszawa 2003
 • 6. Miklaszewicz S., Instrumenty polityki gospodarczej w modelowym ujęciu unii monetarnej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • 7. Miklaszewicz S., Reżimy kursowe przy dochodzeniu Polski do Unii Gospodar-czej i Walutowej wobec kryterium walutowego Traktatu z Maastricht, Uni-wersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 2004
 • 8. Oręziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro, "Bank i Kredyt", Nr 6, NBP, Warszawa 2002
 • 9. Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, C.H. Beck, Warsza-wa 2001.
 • 10. Szeląg K., Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. Część I, "Bank i Kredyt", Nr 3, NBP, Warszawa 2003
 • 11. Szeląg K., Koordynacja polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. Część II, "Bank i Kredyt", Nr 4, NBP, Warszawa 2003
 • 1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Tekst skonsolidowany zawierający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei, "Official Journal", C 169 of 18 July 2003
 • 2. Traktat o Unii Europejskiej, "Official Journal", C 325 of 24 December 2002
 • 3. Protokół Nr 5 w sprawie procedury nadmiernego deficytu, "Official Journal", 1991 r., C 191/84
 • 4. Protokół Nr 6 w sprawie kryteriów konwergencji, o których mowa w art. 109j Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, "Official Journal", 1991 r., C 191/84
 • 5. Rozporządzenie Rady 1466/97/WE z 7.7.1997 r. w sprawie wzmocnienia roz-poznania sytuacji budżetowych oraz rozpoznania i koordynacji polityk gospo-darczych, "Official Journal", L 209/1.
 • 6. Rozporządzenie Rady 1467/97 z 7.7.1997 r. w sprawie przyspieszenia wdroże-nia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, "Official Journal", L 209/6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.