PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 (31) | 15--52
Tytuł artykułu

Wspólna waluta w systemie europejskim : analiza politologiczna

Warianty tytułu
Common Currency in the European System : Politological Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano wybrane zjawiska gospodarcze występujące w systemie europejskim, tj. układzie instytucji narodowych i unijnych w Europie. W szczególności analizowano uwarunkowania systemu wspólnej waluty. Przedstawiono najważniejsze dysfunkcje instytucjonalne, które obniżają możliwości skutecznego zarządzania gospodarką. Ponadto skutkują deficytem demokratycznym zarówno w Unii, jak i w państwach członkowskich, co dodatkowo osłabia skuteczność zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes selected economic phenomena of the European system, i.e. a structure of national and European Union institutions in Europe. It mainly analyses the conditions for the system of a common currency. It presents the most important institutional loopholes which lower the effectiveness of managing the economy. Moreover, they result in democratic deficit both in the European Union and in the Member states what additionally weakens the effectiveness of management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
Bibliografia
 • Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F., Distance to Frontier, Selection and Economic Growth, "Journal of the European Economic Association" 2006, Vol. 4, nr 1.
 • Alesina A., Glaeser E., Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Alesina A., Giavazzi F., The Future of Europe: Reform or Decline, The MIT Press, Cambridge-London 2006.
 • Alesina A., Blanchard O., Gali J., Giavazzi F., Uhling H., Defining a Mac-roeconomic Framework for the Euro Area, Centre for Economic Policy Research, London 2001.
 • Allsopp Ch., Artis M., The Assessment: EMU, Four Years On, "Oxford Review of Economic Policy" 2003, Vol. 19, nr 1.
 • Almunia: Nie zmienimy warunków przyjęcia euro, "Rzeczpospolita", 25.02.2009.
 • Amin A., Tomaney J., The Challenge of Cohesion, [w:] Behind the Myth of European Union. Prospects for cohesion, (red.) A. Amin, J. Tomaney, London, New York: Routledge 1995.
 • Baily M.N., Kierkegaard J.F., Transforming the European Economy, Institute for International Economics, Washington 2004.
 • Barber N.W., Legal Pluralism and the European Union, "European Law Journal" 2006, Vol. 12, nr 3.
 • Baudelle G., Guy C., The peripheral areas of Western Europe and EU regional policy: prospective scenarios, referat przedstawiony na konferencji RSA: Europe at the margins: EU regional policy, peripherality & rurality, Angers, 15-16 April 2004.
 • Beattie A., Geithner looks for a trade-off over IMF, "Financial Times", 12.03.2009; Zoellick adds to calls for more stimulus, "Financial Times", 13.03.2009.
 • Bernanke B., Mishkin F., Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?, "Journal of Economic Perspectives" 1997, Vol. 1, nr 2.
 • Bieling H.J., EMU, financial integration and global economic governance, "Review of International Political Economy" 2006, Vol. 13, nr 3.
 • Blazek J., Vozab J., Ex-ante Evaluation in the New Member States: The Case of the Czech Republic, "Regional Studies" 2006, Vol. 40, nr 2.
 • Blazek J., Boeckhout S., Regional policy in the Czech Republic and the EU accession, [w:] Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe, (red.) J. Bachtler, R. Downes, G. Gorzelak, London: Ashgate 2000.
 • Bordo M., The United States as a Monetary Union and the Euro: A Historical Perspective, Cato Journal, Vol. 24, 2004.
 • Borras S., The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2003.
 • Buiter W.H., The 'Sense and Nonsense of Maastricht' Revised: What Have we Learnt about Stabilization in EMU?, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 4.
 • Cappellin R., International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, "International Social Science Journal" 2004, nr 180.
 • Cecchetti S.G., O'Sullivan R., The European Central Bank and the Federal Reserve, "Oxford Review of Economic Policy" 2003, Vol. 19, nr 1.
 • Chomątowska B., Stoczniowcy piszą do Brukseli, "Rzeczpospolita", 10.03.2009.
 • Coen D., Thatcher M., Governance after Delegation: The Rise of Networks of Regulatory Agencies, artykuł prezentowany na konferencji konsorcjum NewGov: Montecatini Therma, 22-23 czerwca 2006.
 • Coen D., The European Business Interest and the Nation State: Large-firm Lobbying in the European Union and Member States, "Journal of Public Policy" 1998, Vol. 18, nr 1.
 • Collignon S., Is Europe going far enough? Reflections on the EU's economic governance, "Journal of European Public Policy" 2004, Vol. 11, nr 5.
 • Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, C0M(2008) 800, Brussels, 26.11.2008.
 • Communication from the Commission, Consultation document on state aid for innovation, COM(2005) 436final, European Commission, Brussels, 21.9.2005.
 • De Grauwe P., What Have we Learnt about Monetary Integration Since the Maastricht Treaty?, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 4.
 • De Grauwe P., Challenges for Monetary Policy in Euroland, "Journal of Common Market Studies" 2002, Vol. 40, nr 4.
 • Dierx A., Ilzkovitz F., Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy, [w:] Competitiveness and Growth in Europe, (red.) S. Mundschenk, M.H. Stierle, U. Stierle-von Schuetz, I. Traistaru, INFER Advances in Economic Research Vol. 1, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 • Eberlein B., Grande E., Beyond Delegation: Transnational Regulatory Regimes and the EU Regulatory State, "Journal of European Public Policy" 2005, Vol. 12, nr 1.
 • Economic Forecast, Autumn 2010, European Commission, nr 7/2010.
 • Eichengreen B., The Breakup of the Euro Area, NBER Working Paper Series, nr 13393, 2007.
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, C0M(2010) 2020 final version, Brussels 3.3.2010.
 • Europe in figures, Eurostat yearbook 2008, Eurostat, European Commission, Luxembourg.
 • Europe in figures, Eurostat yearbook 2010, Eurostat, European Commission, Luxembourg.
 • Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004.
 • Frankel J., Rose A., The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, "Economic Journal" 1998, Vol. 108, nr 449.
 • Grosse T.G., Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii "Europa 2020": o kontynuacji i zmianach w polityce UE, Zarządzanie Publiczne, Nr 1(11), 2010.
 • Grosse T.G., Deficyt demokratyczny w UE i metody jego przezwyciężania, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, (red.) U. Kurczewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Wybrane koncepcje teoretyczne oraz doświadczenia rozwoju regionów peryferyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Grosse T.G., Nowe podejście do strategii lizbońskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, Analizy i 0pinie nr 34.
 • Grosse T.G., Przykłady działań antykryzysowych władz publicznych. Wnioski dla prac nad polską Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Grossman E., Europeanization as an Interactive Process: German Public Banks Meet EU State Aid Policy, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 2.
 • Holman O., Asymmetrical Regulation and Multidimensional Governance in the European Union, "Review of International Political Economy", Vol. 11, nr 4.
 • Höpner M., Schäfer A., A New Phase of European Integration, Organized Capitalism in Post-Ricardian Europe, MPIfG Discussion Paper, 2007/4.
 • Jendroszczyk P., Barroso zaatakował Niemcy, "Rzeczpospolita, 08.10.2007.
 • Jones E., Liberalized capital markets, state autonomy, and European monetary union, "European Journal of Political Research" 2003, Vol. 42, nr 2.
 • Kaltenthaler K., German Interests in European Monetary Integration, "Journal of Common Market Studies" 2002, Vol. 40, nr 1.
 • Krakowski J., Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, Vol. LVIII, nr 4.
 • Leblond P., The Political Stability and Growth Pact is Dead: Long Live the Economic Stability and Growth Pact, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 5.
 • Levy J.D., The State after Statism. From Market Direction to Market Support, [w:] The State after Statism. New State Activities in the Age of Liberalization, (red.) J.D. Levy, Harvard University Press, Cambridge-London 2006.
 • Mabbett D., Schelkle W., Bringing Macroeconomics Back into the Political Economy of Reform: the Lisbon Agenda and the 'Fiscal Philosophy' of EMU, "Journal of Common Market Studies" 2007, Vol. 45, nr 1.
 • Martin A., The EMU macroeconomic policy regime and the Eutropean social model, [w:] Euros and Europeans, (red.) A. Martin, G. Ross, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Mayes D., Viren M., Pressures on the Stability and Growth Pact from asymmetry in policy, "Journal of European Public Policy" 2004, Vol. 11, nr 5.
 • McDougall D., The Role of Public Finances in European Integration, Mimeo, Brussels 1977: CEC.
 • McKay D., Economic logic or political logic? Economic theory, federal theory and EMU, "Journal of European Policy" 2005, Vol. 12, nr 3.
 • Mink M., Haan J., Are there Political Budget Cycles in the Euro Area?, "Euro-pean Union Politics" 2006, Vol. 7, nr 2.
 • Mügge D., Reordering the Marketplace: Competition Politics in European Finance, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 5.
 • Munchau W., Co by było, gdyby kraj strefy euro ogłosił bankructwo?, "Financial Times", 19.01.2009.
 • Münchau W., The case for a European rescue plan, "Financial Times", 06.10.2008.
 • Nicolas Sarkozy calls for European Sovereign Wealth Funds to tackle the economic and industrial crisis, http://www.premier-ministre.gouv.fr/, 10.03.2009.
 • Niklewicz K., Unijne przepisy będą prostsze o 25 proc., "Gazeta Wyborcza", 16.11.2006.
 • Nollert M., Lobbing for a Europe of Big Business: The European Roundtable of Industrialists, [w:] Statebuilding in Europe. The Revitalization of European Integration, (red.) V Bornschier, Cambridge: Cambridge University Press 2000.
 • Padoan P.C., Mariani F., Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 1.
 • Paluszak G., Jednolita ponadnarodowa polityka pieniężna oraz zróżnicowana narodowo polityka fiskalna wobec asymetrycznych i wspólnych wstrząsów gospodarczych w przyszłej Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska - współzależności i efekty jej polityki, (red.) E. Małuszyńska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Pisani-Ferry J., Sapir A., Last exit to Lisbon, Institute BRUEGEL, Brussels 2006.
 • Pisani-Ferry J., Fiscal Discipline and Policy Coordination in the Eurozone: Assesment and Proposals, [w:] Budgetary Policy in E(M)U: Design and Challenges, Ministeria van Financien, The Hague 2002.
 • Pisani-Ferry J., Only One Bed for Two Dreams: A Critical Retrospective on the Debate over the Economic Governance of the Euro Area, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 4.
 • Pollack M.A., The End of Creeping Competence? EU Policy-Making Since Maastricht, "Journal of Common Market Studies" 2000, Vol. 38, nr. 3.
 • Pollack M.A., Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, "Annual Review of Political Science" 2005, Vol. 8.
 • Prange H., Kaiser R., Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, "Journal of Public Policy" 2005, Vol. 25, nr 2.
 • Prodi R., Walka z kryzysem przy wykorzystaniu euroobligacji, "Financial Times", 26.02.2009.
 • Quaglia L., The Politics of Financial Services Regulation and Supervision Reform in the European Union, "European Journal of Political Research" 2007, Vol. 46, nr 2.
 • Rosamond B., Imagining the European Economy: "Competitiveness" and the Social Construction of "Europe" as an Economic Space, "New Political Economy" 2002, Vol. 17, nr 2.
 • Rose A.K., Money, One Market: The effect of common currencies on trade, "Economic Policy" 2000, Vol. 17, nr 30.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 174, Tom 48, 7 lipca 2005 r.
 • Sapir A., Globalization and the Reform of European Social Models, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 2.
 • Sbragia A.M., Shaping a Polity in an Economic and Monetary Union: the EU in comparative perspective, [w:] Euros and Europeans, (red.) A. Martin, G. Ross
 • Ch. Wyplosz, European Monetary Union: the dark sides of a major success, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Scharpf F.W., The European Social Model: Doping with the Challenge of Diversity, "Journal of Common Market Studies" 2002, Vol. 40, nr 4.
 • Scharpf F.W., The Joint Decision Trap. Lessons from German Federalizm and European Integration, "Public Administration" 1988, Vol. 66, nr 3.
 • Schmidt V.A., The European Union: Democratic Legitimacy in a Regional State?, "Journal of Common Market Studies" 2004, Vol. 42, nr 5.
 • Schmidt V.A., Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University Press, Oxford-New York 2006.
 • Schmidt V.A., Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Sharp M., Pereira T.S., Research and Technological Development, [w:] Competitiveness and Cohesion in EU Policies, (red.) R. Hall, A. Smith, L. Tsou-kalis, Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 • Słojewska A., Kryzys dzieli Unię, "Rzeczpospolita", 21.02.2009.
 • Słojewska A., Ciężka walka z unijną biurokracją z podejrzeniem o sabotaż w tle, "Rzeczpospolita", 11.10.2006.
 • Smith M.P., Germany's Quest for a New EU Industrial Policy: Why it is Failing, "German Politics" 2005, Vol. 14, nr 3.
 • Story J., Walter I., The Political Economy of Financial Integration in Europe. The Battle of the Systems, MIT Press, Cambridge 1997.
 • Subacchi P., Reforming Economic Governance in Europe: exploring the Road to effective coordination, "International Affairs" 2005, Vol. 81, nr 4.
 • Time to Move Up a Gear, Communication from the Commission to the Spring European Council, Annex, European Commission 2006, http://ec.europa. eu/growthandjobs.
 • Trouille J.-M., Re-Inventing Industrial Policy in the EU: A Franco-German Approach; S. McGuire : No more euro-champions ? The interaction of EU industrial and trade policies, "Journal of European Public Policy" 2006, Vol. 13, nr 6.
 • Trubek D.M., Cottrell P., Nance M., "Soft Law," "Hard Law," and European Integration: Toward a Theory of Hybridity, Jean Monnet Working Paper 02/05, NYU School of Law, New York 2005.
 • Tsoukalis L., The JCMS Lecture: Managing Diversity and Change in the European Union, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 1.
 • Verdun A., Economic Developments in the Euro Area, "Journal of Common Market Studies", Vol. 44, Annual Review.
 • Verheugen G., A New Industrial Policy, Speech/05/710, Bologna, 18 November 2005.
 • Vrousalis N., The Strains of Commitment: A Federal System Leeds a Common Fiscal Policy, "European Integration" 2006, Vol. 28, nr 2.
 • Woll C., Leading the Dance? Power and Political Resources of Business Lobbyists, "Journal of Public Policy" 2007, Vol. 27, nr 1.
 • Wyplosz Ch., European Monetary Union: the dark sides of a major success, "Economic Policy" 2006, Vol. 21, nr 46.
 • Ziltener P., The economic effects of the European Single Market Project: projections, simulations - and the reality, "Review of International Political Economy" 2004, Vol. 11, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.