PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 (31) | 53--82
Tytuł artykułu

Międzynarodowe gospodarcze i polityczne aspekty funkcjonowania euro

Autorzy
Warianty tytułu
International Economic and Political Aspects of the Euro Currency Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie euro pozwoliło na wiarygodną instytucjonalizację współpracy gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wykraczającym poza politykę pieniężną. To z kolei umożliwiło ograniczenie rozmiarów konfliktu politycznego w polityce gospodarczej, zwiększając przez to międzynarodową wiarygodność unijnego mechanizmu kształtującego treść polityki pieniężnej. W rezultacie obserwujemy proces stałego, choć powolnego, zwiększania się międzynarodowej roli euro i to nawet w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego. W tych warunkach jednak objawiła się istotna wrażliwość decydentów instytucjonalnych powodująca spowolnienie tempa wzrostu rezerw denominowanych w euro w porównaniu do rezerw dolarowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The introduction of the euro made it possible to reliably institutionalize economic co-operation between the European Union member states to the extent which goes beyond monetary policy. As a result, it also contained the political conflict within the economic policy and increased international reliability of the Union's mechanism that creates the essence of monetary policy. Consequently, we can observe a process of a slow but constant rise of the international role of the euro even under the global financial crisis. These unfavourable conditions, however, revealed a significant sensitivity of institutional participants of international money markets causing a slow-down in the increase in the reserves held in the euro in comparison to the reserves denominated in the U.S. dollar. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Буторина O.B., Международные валюты. Интеграция и конкуренция, Деловая Литература, Москва 2003.
 • Dyson K., Featherstone K., The Road to Maastricht: Negotiating Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Eichengreen B., Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton 2008.
 • Fenkel J.A., Goldstein M., Die internationale Rolle der Deutschen Mark, [w:] Deutsche Bank (Hrgs.), Fünfzig Jahre Deutsche Mark. Notenbank und Währung in Deutschland seit 1948, C.H. Beck, München 1998.
 • Guzman A.T., How International Law Works: A Rational Choice Theory, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Kubin T., Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Wyd. UŚ, Katowice 2007.
 • McNamara K.R., The Currency of Ideas: Monetary Politics In the European Union, Cornell University Press, Ithaca 1999.
 • Mucha-Leszko B., Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Nowak-Far A., Czy euro jest symbolem europejskiej jedności?, [w:] K. Żukrow-ska, Co dzieli a co integruje Europę?, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007
 • Nowak-Far A., Eurogrupa jako forum podejmowania decyzji w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" 2007, nr 2.
 • Nowak-Far A., Pakt Stabilności i Wzrostu. Funkcje, działanie i przyszłość, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Nowak-Far A., Tożsamość monetarna Europy w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej, [w:] Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, (red.) J. Mikułowski-Pomorski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Instytut Wyd. Euro-Prawo, Warszawa 2011.
 • Nowak-Far A., Ustrój gospodarczy Unii Europejskiej w dobie kryzysu konstytucyjnego, "Sprawy Międzynarodowe", styczeń-luty 2006, nr 1 (LIX).
 • Pierson P., Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, "American Political Science Review" 2000, Vol. 94, No. 2.
 • Pisani-Ferry J., Aghion P., Belka M., von Hagen J., Heikensten L., Sapir A., Coming of Age: Report on the Euro Area, Bruegel Blueprint 4, Brussels 2008.
 • Puetter U., The Eurogroup: How a Secretive Circle of Finance Ministers Shape European Economic Governance, Manchester University Press, Manchester 2006.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Brussels 1989.
 • Roland-Levy C., The Introduction of the Euro as a Means to Create a European Feeling of Belonging, [w:] Political Learning and Citizenship in Europe, (eds.) C. Roland-Levy, A. Ross, Stylus Publications, Sterling 2003.
 • Scheps S., Demonetisierung des Goldes: International Währungsordnung und Ölkrise, Management Assistant, Zürich (bdw).
 • Simon B., Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective, Blackwell Publishing, Malden 2004.
 • Stabilitätspakt für Europa, vorgelegt vom Budesminister der Finanzen, T. Waigel, am 10.11.1995, "Internationale Politik" 1996, nr 6.
 • The International Role of the Euro, European Central Bank, Frankfurt am Main 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.