PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. | 211--220
Tytuł artykułu

Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w strategii rozwoju gminy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Interwencje w procesy rynkowe już od dłuższego czasu nie są wyłączną właściwością władz państwowych. Wraz z postępującą decentralizacją władzy samorządy terytorialne wszystkich szczebli stały się nowymi podmiotami ingerencji w procesy rynkowe. Zjawisko to nie dotyczy jedynie Polski. Wystąpiło znacznie wcześniej w państwach, których silnym filarem są terytorialne korporacje samorządowe. Prowadząc właściwą sobie politykę rozwoju terytorialnego (lokalnego, subregionalnego/ponadlokalnego, regionalnego) samorząd wpływa na strukturę, tempo i kierunki zmian znajdujących się na jego obszarze struktur gospodarczych. W przypadku gmin interwencje realizowane są pod postacią lokalnej polityki gospodarczej, której celem jest zmniejszenie wad lokalnych rynków oraz modyfikacja ich więzi z rynkami ponadlokalnymi, a także korygowanie negatywnych dostosowań strukturalnych na lokalnych rynkach, tak aby wprowadzić gminę na długofalową ścieżkę rozwoju. Tę misję można skonkretyzować definiując trzy cele strategiczne lokalnej polityki gospodarczej. Pierwszym jest osiągnięcie bezpiecznych, z długookresowego punktu widzenia, struktury funkcjonalnej i struktury zagospodarowania gminy. Drugi cel to długookresowy wzrost globalnych dochodów mieszkańców i budżetu gminy. Trzeci cel nakłada warunki brzegowe na dwa poprzednie. Określić go można bowiem jako dążenie do oparcia długookresowego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Lokalna polityka gospodarcza jest realizowana przez władze gminne za pomocą zestawu instrumentów, które determinują lub wpływają na decyzje wewnętrznych (lokalnych) i zewnętrznych (zlokalizowanych poza obszarem gminy) podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek i osób związanych z lokalną przedsiębiorczością. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Patrzałek L. : Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Prace Naukowe nr 714, AE Wrocław , 1996.
 • Sztando A. : Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. "Samorząd Terytorialny", 1999, nr 7-8.
 • Sztando A. : Obszary lokalnej polityki gospodarczej. W : Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe nr 1083, AE, Wrocław 2005.
 • Sztando A. : Progospodarcza polityka infrastrukturalna gmin. W : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 1023, AE, Wrocław 2004.
 • Sztando A. : Progospodarcza polityka przestrzenna gmin. W : Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace naukowe nr 979, AE Wrocław 2003.
 • Sztando A. : Progospodarczy obszar polityki wewnętrznej władz miejskich. W : Problemy rozwoju miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, PAN KPZK, Warszawa 2005.
 • Sztando A. : Progospodarczy obszar Komunalnej działalności gospodarczej. W : Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe nr 1161, AE, Wrocław 2007.
 • Prusek A. : Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych. W : Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 • Bieniecki J., Szczupak B. : Strategia rozwoju lokalnego. W : Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. AE, Katowice 2001.
 • Brol R. : Praktyka planowania strategicznego w skali lokalnej - studium przypadków. W : Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe nr 734, AE, Wrocław 1996.
 • Sztando A. : Progospodarczy obszar polityki ekologicznej władz lokalnych. W : Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych. Fundacja Rozwoju uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Kot J. : Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki. W : Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Brol R. : Ekonomiczne uwarunkowania polifunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W : Aktualne problemy gospodarki lokalnej. SGH, Warszawa 1996.
 • Obrębalski M. : Problemy informacyjne oceny konkurencyjności miast. W : Konkurencyjność miast i regionów, AE, Kraków 2001.
 • Obrębalski M. : Problemy informacyjne i metodyczne formułowania ocen stanu gmin. W : Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 734, AE, Wrocław 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.