PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 (31) | 104--132
Tytuł artykułu

Społeczno-polityczne i ekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce

Warianty tytułu
Social, Political and Economic Effects of the Introduction of the Euro in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba pokazania skutków społecznych, politycznych, a także ekonomicznych akcesji Polski do tzw. Eurolandu i przyjęcia euro. Autor stawia tu wiele pytań badawczych i tez, które pobudzają do refleksji, m.in. pisze, że zastąpienie waluty narodowej walutą unijną wiąże się z przekazaniem pewnych kompetencji przysługujących suwerennemu państwu na szczebel ponadnarodowy. To zaś musi budzić pewne obawy, a nawet sprzeciw niektórych partii politycznych, zwłaszcza prawicowych i populistycznych, oraz części społeczeństwa. Jest to jednak - zdaniem autora - w dużej mierze spowodowane upolitycznianiem tej sprawy i niewiedzą lub wręcz świadomą dezinformacją co do skutków, jakie pociąga za sobą przyjęcie euro, a przykłady państw, które już przyjęły euro, pokazują, że nie wpłynęło to negatywnie na ich suwerenność i tożsamość narodową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present the social, political and economic effects of the Polish accession to the so called Euroland and the introduction of the euro. The author asks many research questions and proposes some theses that stimulate reflection, e.g. he writes that the substitution of the national currency by the European Union's one is connected with the delegation of some authority reserved for a sovereign state to a supranational level. And this must arouse some fears or even meet with opposition from some political parties, especially the right-wing and populist ones and a part of the society. According to the author, it is - however - a result of bringing politics into the matter and ignorance or even conscious disinformation about the effects of the adoption of the euro. The examples of other countries that have already introduced the euro show that it has not had a negative impact on their sovereignty and national identity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
104--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baj L., Euro tak, ale kiedy do ERMII, "Gazeta Wyborcza", 13 III 2009.
 • Baj L., Jak podbiliśmy unijny rynek, "Gazeta Wyborcza", 2-3 V 2009.
 • Balcerowicz L., Propagandowa wojna o euro nam szkodzi, "Gazeta Wyborcza", 26 II 2009.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Cohen B., The geography of Money, Cornell University Press, Ithaca - London 1988.
 • Dadak K., Euro po dziesięciu latach, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2008, nr 3(230).
 • Dittgen H., Globalizacja a granice państwa narodowego, "Przegląd Europejski" 2008, nr 2.
 • Domagała O., Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Fiszer J.M., Unia Europejska a Polska - dziś i jutro, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Fiszer J.M., Suwerenność Polski i tożsamość narodowa w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Europejskiej, "Politeja" 2005, nr 2.
 • Fiszer J.M., Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia (aspekty polityczne), [w:] Gospodarka polska w procesie światowych przemian, (red.) W. Jakubik, Oficyna Wydawnicza WSHiP w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Golec J., Polska droga do Unii. Tło polityczne, "Dziś" 1998, nr 11.
 • Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • Grzeszczyk A., Pożytki z kryzysu, "Polityka" 2009, nr 17.
 • Grzeszczyk A., Wrabec P, Brzydkie słowo na "k", "Polityka" 2008, nr 47.
 • Jabłecki J., Euro jako narzędzie integracji politycznej, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2008, nr 3 (23).
 • Janicki M., Prezes jak nowy, "Polityka" 2009, nr 6-7.
 • Konopacki S., Problem suwerenności w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2008, nr 3.
 • Kowalska-Iszkowska J., Europa to ja, "Newsweek", 14 XII 2008.
 • Krzemiński A., Pogrzebu nie będzie, "Polityka" 2008, nr 45.
 • Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Marody M., Społeczeństwo polskie w jednoczącej się Europie, "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 4.
 • Milczarek D., Dylematy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, [w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (red.) J.M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2006.
 • Molga T., Zdziechowska M., [w:] "Wprost", 15 III 2009.
 • Nowak A.Z., Integracja europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa 2002.
 • Nowakowska A., Wielowieyska D., Nie poddaję się histerii. Rozmowa z prof. Janem Winieckim, "Gazeta Wyborcza", 6 IV 2009.
 • Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, KiW, Warszawa 2008.
 • Oręziak L., Polityka pieniężna i budżetowa w strefie euro, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2006, nr 2(13).
 • Oręziak L., Polska droga do "eurolandu" oraz perspektywy i skutki wprowadzenia euro w Polsce, [w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, (red.) J.M. Fiszer, ISP PAN, Warszawa 2006.
 • Paradowska J., Karty w tas. Kryzys i wybory, "Polityka" 2009, nr 10.
 • Pietraś M., Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, (red. naukowa) M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2008.
 • Podgórzyńska R., Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Prusek T., Hatabuz N., Czarny rekord złotego, "Gazeta Wyborcza", 17 II 2009.
 • Pszczółkowska D., Czarny rok złotego, "Gazeta Wyborcza", 20 I 2009.
 • Sadowski Z., O dwóch kryzysach, "Dziś" 2009, nr 11.
 • Schuman R., Dla Europy, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2003.
 • Sierakowski S., Demony kryzysu, "Polityka" 2009, nr 7.
 • Stasiak P., Tarnawski P., Pieniądze drugiej próby, "Polityka" 2008, nr 44.
 • Szacki W., Pięć lat w Unii Europejskiej, "Gazeta Wyborcza", 30 IV - 1 V 2009.
 • Szczerski K., Dynamika systemu europejskiego. Rozważania o nowym kształcie polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Sztompka P., Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Tusk D., Nie psujcie wielkich rocznic, "Polityka" 2009, nr 18.
 • Wernik A., Finanse publiczne w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka polska w procesie światowych przemian, (red.) W. Jakubik, Oficyna wydawnicza WSHiP w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską PISM, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.