PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 149--159
Tytuł artykułu

Polityka rozwiązywania lokalnych problemów społecznych wobec kryzysu ekonomicznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Policy of Solving Social Problems on Local Level Towards the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza problemów związanych z diagnozowaniem i rozwiązywaniem kwestii społecznych na poziomie lokalnym w globalizującej się gospodarce. Kryzys ekonomiczny najszybciej ujawnia się w sferze społecznej, dotykając przede wszystkim lokalne wspólnoty i grupy zmarginalizowane bądź zagrożone wykluczeniem. Lokalna polityka społeczna musi więc sprostać rosnącym trudnościom przy coraz bardziej ograniczonych zasobach. poszukiwanie trwałych i skutecznych rozwiązań prorozwojowych wymaga budowania platformy współpracy międzysektorowej i pomnażania kapitału społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is the analysis of social problems on local level in globalizing economy. Economic crisis emerges the most quickly in social sphere touching first of all local communities and exclusion groups. Local social policy has to face and solve more and more growing difficulties using limited supplies. Searching durable and effective pro- development solutions requires building co-operations between different sectors of economy and increasing social capital.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska ; Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Bibliografia
 • Auleytner J., Spoty wokół socjalnych funkcji państwa, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak. M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007.
 • Auleytner J., Uwagi o braku polityki społecznej państwa, "Polityka Społeczna" 1992 nr 11/12.
 • Bardziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1994.
 • Coleman W.P. i in., Regionalism and Global System Integration, Routage, London 1998.
 • Czapiński J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" 2008 nr 2(4).
 • Danecki J., Rozwój społeczeństwa, [w:] Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2001.
 • Gagacka M., Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej, [w:] Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, PTPS, Politechnika Radomska, Radom 2009.
 • Gagacka M., Oczekiwania i zaufanie - w kierunku modelu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, [w:] Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. E. Bojar, Politechnika Lubelska, Lublin 2007a.
 • Gagacka M., Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym, [w:] Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, red. K. Piątek, A. Karwacki, Wydawnictwo Edukacyjna AKAPIT, Toruń 2007b.
 • Gagacka M., Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym modelu polityki społecznej, [w:] Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, red. K. Głąbicka, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Politechnika Radomska, Radom 2007c.
 • Gagacka M., Społeczeństwo a globalizacja. Wybrane aspekty dyskursu postmodernistycznego, [w:] Problemy współczesnej cywilizacji, red. K. Głąbicka, Prace "Naukowe nr 2/18, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007d.
 • Gagacka M., Wsparcie społeczne. Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej?, [w:] Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, TWP, Warszawa 2008.
 • Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 • Głąbicka K., Socjalny wymiar Europy, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 • Golinowska S., Wyzwania polskiej polityki społecznej w warunkach globalizacji oraz integracji z Unią Europejską, [w:] Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golinowska, M. Boni, Raport CASE Nr 65, CASE, Warszawa 2006.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Hrynkiewicz J., Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, [w:] Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, ISP, Warszawa 2002.
 • Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kowalak Т., Globalizacja i problemy społeczne obecnego świata, [w:] Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, TWP, Warszawa 2008.
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 • Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005 nr 2.
 • Leś E., Nowa ekonomia społeczna - wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor" 2005 nr 2.
 • Łukaszewicz A., recenzja pracy; H. Btinz, A. Kukliński (red.), Globalization Experiences and Prospects, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001, "Ekonomista" 2002 nr l.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w II połowie 2008 roku, marzec 2009, www.nig.gov.pl.
 • Pisz Z., Gospodarowanie świadczeniami społecznymi, [w:] Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, TWP, Warszawa 2008.
 • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.