PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 102 Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku | 168--177
Tytuł artykułu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta rozwoju gospodarczego Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Foreign Direct Investments as a Stimulant for Poland's Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego studium była identyfikacja szans i wyzwań stojących przed Polską u schyłku pierwszej dekady XXI wieku, związanych z maksymalizacją korzyści dla rozwoju gospodarczego kraju, wynikających z napływu BIZ, Wyniki studium wskazują, iż główną szansą, jaka stoi przed Polską u schyłku pierwszej dekady XXI wieku, związaną z maksymalizacją korzyści dla rozwoju gospodarczego kraju, wynikających z napływu BIZ, jest możliwość w kolejnych latach awansu z drugiego do trzeciego stadium rozwoju gospodarczego. Głównym wyzwaniem jest natomiast kształtowanie warunków dla rozwoju wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, zdolnego do podejmowania aktywności w zakresie badań i rozwoju, stymulowanie napływu BIZ do sektorów innowacyjnych, jak również wspieranie działalności innowacyjnej w rodzimych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to identify opportunities and challenges for Poland in the end of the first decade of the twenty-first century, resulted from foreign direct investments inflows. The survey shows that the main opportunity for Poland in the end of the first decade of the twenty-first century is the possibility of economic advancement front the second to the third stage of economic development. While, the main challenge for Poland is creating conditions for the development of highly skilled human capital, able to undertake research and development activities, stimulating foreign direct investments inflows to innovative sectors and supporting innovation, activities in native companies.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw w Krakowie
Bibliografia
 • Balance of Payments Manual - Fifth Edition, IMF, Washington 1993.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Cyrson С., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa 1981.
 • Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych. Zeszyty Naukowe AЕ w Poznaniu nr 105, Poznań 1990.
 • Dunning J.H., International Production and Multinational Enterprise, George Allen and Unwin, London 1981.
 • Jagiełło M., Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Studia i Materiały" nr 80, IKiCHZ, Warszawa 2003.
 • Jakubiak M., Krzysztof R., Weresa M.A., Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE Bank-CASE nr 62, Warszawa 2002.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 • Kiugroan P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2003.
 • Nytko M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków 2009a (publikacja preprint: http://nytko.eu).
 • Nytko M., Metodologia badań skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych ex. post w kraju goszczącym, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków 2009b.
 • Nytko M., Model T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków 2009c.
 • Nytko M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Podkarpacia, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków 2009d.
 • Nytko M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów rozwijających się, [w:] Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, red. K. Czaplicka, ASPRA-JR, Warszawa 2007/2008.
 • OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment - Third Edition, OECD, Paris 1996.
 • Ozawa Т., Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation" 1992 no 1.
 • Oziewicz E. (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 • Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, AE, Kraków 2005.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach Polsce i na Węgrzech, AE, Kraków 2001.
 • Rymarczyk J. (red,), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa, 2006.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Starzyk K. (red.), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku, Semper, Warszawa 2001,
 • Weresa M.A., Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność?, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2002a.
 • Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, M. Jakubiak, R. Krzysztof, M. A. Weresa (red,), Zeszyty ВRE Bank-CASE nr 62, Warszawa 2002b.
 • Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2002c.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista" 2000 nr 5.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 1996.
 • World Investment Report 1991 & next, UNCTAD, New York 1991 & next.
 • Źródła internetowe
 • [1] http://irp.krakow.pl.
 • [2] http://nytko.eu.
 • [3] http://stat.wto.org.
 • [4] http://stats.unctad.org/fdi.
 • [5] http://stats.unctad.org/handbook.
 • [6] http://www.nbp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171314077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.