PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 42--54
Tytuł artykułu

Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Diversification of the Financial Situation of Counties of Świętokrzyskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza. Sytuacja finansowa jest zjawiskiem złożonym, trudnym do zmierzenia na podstawie jednej cechy. Celem opracowania była ocena za pomocą metody taksonomicznej kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego i ich zróżnicowania w latach 2005, 2008, 2012. Sytuacja finansowa badanych powiatów była dość zróżnicowana niezależnie od ich charakteru gospodarczego: w badanych latach 2005 (opatowski 0,74; kielecki 0,57; starachowicki 0,51; staszowski 0,38; skarżyski 0,34; kazimierski 0,21), 2008 (kielecki 0,77; pińczowski 0,55; opatowski 0,51; staszowski 0,38; buski 0,32; kazimierski 0,16), 2012 (sandomierski 0,65; kielecki 0,51; opatowski 0,48; ostrowiecki 0,32; pińczowski 0,32; kazimierski 0,20; buski 0,19). Analiza kondycji finansowej samorządu terytorialnego wskazuje na wahania udziału środków własnych, dotacji i subwencji w dochodach ogółem. Ogranicza to w znacznym stopniu samodzielność finansową powiatów i powoduje rozszerzanie zależności finansowej od organów administracji rządowej. Czynnikiem oddziałującym na kondycję finansową są wydatki budżetowe, będące wyrazem realizowanych przez gminę zadań. (abstrakt oryginalny)
EN
All the economic processes taking place in economy remain under the direct or indirect influence of money. The financial situation is a complex phenomenon, difficult to measure on the basis of a single characteristic. The aim of the study was to assess financial condition of Świętokrzyskie districts and their differentiation in the years 2005, 2008, 2012 by means of the method of taxonomy. Financial situation of the districts was quite varied, regardless of their economic nature: in the investigated years 2005 (opatowski 0,74; kielecki 0,57; starachowicki 0,51; staszowski 0,38; skarżyski 0,34; kazimierski 0,21), 2008 (kielecki 0,77; pińczowski 0,55; opatowski 0,51; staszowski 0,38; buski 0,32; kazimierski 0,16), 2012 (sandomierski 0,65; kielecki 0,51; opatowski 0,48; ostrowiecki 0,32; pińczowski 0,32; kazimierski 0,20; buski 0,19). Analysis of the financial condition of the local government indicates fluctuations in their own share, grants and subsidies in total revenue. This reduces significantly the financial autonomy of districts and causes the expansion of the financial dependence of the government administration. A factor affecting the financial condition includes budgetary expenditure, reflecting the ongoing municipal tasks. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bobińska B., Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji "otwartych na klienta", http://fir.zpsb.pl/sites/fir.zpsb.pl/files/artykul/pdf/fir_2012_01_bbobinska. pdf (dostęp 4.04.2014).
 • Bury P., Dziekański P., 2012, Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego [w:] Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, red. P. Dziekański, Wyd. Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Bury P., Dziekański P., 2013, Sytuacja finansowa powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2008-2010 [w:] Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, red. S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., 1997, Finanse gmin, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dylewski M., 2004, Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu terytorialnego [w:] Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, red. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Municipium SA, Warszawa.
 • Dziekański P., 2013, Ocena bezpieczeństwa finansowego samorządu w Polsce na przykładzie powiatów województwa świętokrzyskiego [w:] Zborník vedeckych a odbornych prác, Akademia ozbrojenych sil generała Milana Rastislava Stefanika.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, http://www.dbc.wroc.pl/Content/24484/Dziekanski_Wskaznik_syntetyczny _w_procesie_oceny.pdf (dostęp 4.04.2014).
 • Filipiak B., 2006, Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami [w:] Dylewski M., Filipiak B., Gorzalczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
 • Kleer J., 2005, Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy, Środa Wlkp., http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr89_s175.pdf (dostęp 14.04.2014).
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szewczuk A., Zioło M., 2008, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.