PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 66--77
Tytuł artykułu

Zadania instytucji zarządzających w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w regionach Polski Wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tasks for Managing Institutions in the Process of Implementing Regional Operating Programmes in Areas of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest ocena działań podejmowanych przez samorządy województw pełniących funkcje instytucji zarządzających zaangażowanych w proces wdrażania regionalnych programów operacyjnych finansowanych ze środków UE w województwach Polski Wschodniej, jak również ocena sprawności działania instytucji zaangażowanych w proces zarządzania środkami UE wdrażanych w formie regionalnych programów operacyjnych. Analiza zebranego materiału empirycznego wykazała, że podstawowe znaczenie w procesie realizacji polityki regionalnej i jej efektywności ma nie tylko struktura regionalnego systemu instytucjonalnego, ale również jego potencjał kadrowy i umiejętności organizacyjne. W latach 2007-2013 odnotowano systematyczny wzrost zatrudnienia w urzędach marszałkowskich; najwyższy w województwie podkarpackim, a najniższy w województwie lubelskim. W kwestii procedur aplikacyjnych w badanych regionach odnotowano porównywalne wskaźniki, co wskazuje na sprawność administracji publicznej w odniesieniu do zadań związanych z przeprowadzanymi ocenami projektów. Zmian natomiast wymagają formy prowadzenia informacji i promocji wdrażanych programów operacyjnych przez instytucje zarządzające, co potwierdziły badania ankietowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the study is an assessment of activities undertaken by provincial self-governments which realise the functions of managing Institutions involved in the process of implementing regional operating programmes which are financed from EU resources in provinces of Eastern Poland. Another objective is the assessment of work efficiency of institutions which are involved in the process of managing EU resources implemented in the form of regional operating programmes. Analysis of the collected empirical material has proved that in the process of realising regional policy and its efficiency, not only the structure of regional institutional system but also staff potential and organisational skills are of great importance. In the years 2007-2013 a systematic increase in employment in Marshall Offices was noticed; the highest in the podkarpacie province and the lowest in the province of Lublin. As for application procedures in the regions under research similar factors were identified, which proves efficiency of public administration in terms of tasks connected with conducting assessments of the project. However, changes are required in forms of performing information and promotion of the programmes implemented by managing institutions. They were confirmed by the questionnaire. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Cebulak J., 2009, Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Ekstowicz B., Malinowski M.J., 2010, Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015, Toruń.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607).
 • Fijałowski M. (red.), 2007, Możliwości aplikowania o fundusze Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013, Warszawa.
 • Godek K., 2009, Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Herbst I., 2010, Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce, Warszawa.
 • Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T., 2012, Polityka spójności Unii Europejskiej: doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, t. 2: Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin.
 • Kuchlewski T., Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013..., czyli o tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych, Kleosin-Ignatki 2007.
 • Lechwar M., 2008, Instytucjonalne zaplecze spójności społeczno-gospodarczej [w:] "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy". Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Ładysz J., 2008, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Murzyn D., 2010, Polityka Spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2005, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Szara K., 2009, Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystania w aspekcie cyklu życia projektu, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 • Walenia A., 2008, Przygotowanie organizacyjne i kadrowe jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego do absorpcji środków UE, "Samorząd Terytorialny" nr 11/2008.
 • Węcławski J., Misterek W., 2011, Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.