PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (13) | 98--103
Tytuł artykułu

Zagrożenia w proponowanych zmianach prawnych dla biologicznego przetwarzania odpadów

Warianty tytułu
Threats for Biological Treatment of Municipal Wastes Due to Law Regulation Changes Proposal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęte przez Polskę, wraz z jej wejściem do Unii Europejskiej (w 2004 r.), zobowiązania, dotyczące zapewnienia zredukowania masy odpadów komunalnych biodegradowalnych przeznaczonych do składowania o 35% do 16 lipca 2020 r. (w stosunku do ilości biodegradowalnych odpadów wytworzonych w 1995 r.), wymagały rozwinięcia mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Jednak dopiero 11 września 2012 r. minister środowiska określił wymagania prawne odnośnie do MBP w Rozporządzeniu (Dz. U. 2012, poz. 1052). Aktualnie do konsultacji społecznych trafił projekt nowego rozporządzenia, które powinno wejść w życie z dniem 23 stycznia 2015 r., zastępując poprzednie, tracące moc z 22 stycznia 2015 r. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie skutków proponowanych zmian uwarunkowań prawnych z punktu widzenia technologicznej realizacji biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Na podstawie analiz założeń technologicznych zrealizowanych i będących w trakcie realizacji projektów instalacji w jednej z regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce oraz ich porównania z propozycjami nowych uregulowań prawnych podjęto próbę określenia zagrożeń dla MBP. Przeprowadzone badania skutkowały znalezieniem nieścisłości w uregulowaniach, mogących utrudniać przetwarzanie odpadów. W przypadku przetwarzania biologicznego, zwłaszcza beztlenowego, zapisy w aktualnym kształcie mogą wręcz uniemożliwić wytwarzanie biogazu. Stwierdzono również, że akty prawne dotyczące możliwości zagospodarowania powstającego stabilizatu oraz kontrola skuteczności procesu wymagają doprecyzowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Joining the European Union in 2004 Poland has been obligated to reduce the weight of biodegradable municipal waste to be landfilled by 35 % to 16 July 2020 (relative to the amount of biodegradable waste produced in 1995). These actions required the development of mechanical-biological treatment of mixed municipal wastes (MBT). However, the Minister of the Environment described the legal requirements relating to MBT in September 2012. Currently, a draft of new regulation, which should enter 23 January 2015, was given for public consultation. The aim of this study is to present the effects of proposed law regulation changes on the realization of the biological treatment of the municipal wastes from the technological point of view. Based on the analysis of the technology already implemented and pending projects in one of the Regional Municipal Waste Processing Plants in Poland and their comparison with the proposals of new law regulations, an attempt to identify threats to MBT was taken. The conducted analyzes resulted in finding inconsistencies in regulations that may hinder the municipal wastes treatment. In the case of biological, especially anaerobic treatment, changes in present form may even stop the production of biogas. It was also found that regulations about possibilities of using products of aerobic treatment as well as control of the process needed to be clarified.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--103
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz. Urz. WE L182 z 16.07.1999 r.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu, Dz. U. 2005 nr 186, poz. 1553 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Dz. U. 2012, poz. 1052.
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2012, poz. 391.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013, poz. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.