PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 7--19
Tytuł artykułu

Wpływ cash flow na wskaźniki płynności na przykładzie spółek tradycyjnych i innowacyjnych notowanych na GPW w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effect of Cash Flow on Liquidity on the Example of Traditional and Innovative Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniu oceniono zależność między wskaźnikami płynności a cash flow z działalności operacyjnej w spółkach tradycyjnych i innowacyjnych, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2010. W celu stwierdzenia zależności między cash flow i wskaźnikami płynności zostały przeprowadzone badania empiryczne polegające na obliczeniu testu na równość średnich poszczególnych wskaźników płynności w grupach podzielonych względem mediany średniego rynkowego poziomu CFFO. Ponadto zbadano współczynniki korelacji pomiędzy zmiennością współczynników płynności (t+1) oraz zmiennością CFFO(t) oraz przeprowadzono analizę regresji. Na podstawie wyników badań autorzy stwierdzili, że istnieje dodatnia zależność między poziomem cash flow z działalności operacyjnej, a poziomami wskaźników płynności w spółkach innowacyjnych co wskazuje na inwestycyjny motyw utrzymywania rezerw przez te spółki przy niskim ryzyku zarządzania płynnością, podczas gdy w spółkach tradycyjnych zidentyfikowano negatywną zależność między CFFO, a statycznymi miarami płynności co może wskazywać na transakcyjny motyw utrzymywania płynnych rezerw tym bardziej, że poziom ryzyka mierzony odchyleniem standardowym dla wskaźników płynności w tej grupie przedsiębiorstw jest znacząco wyższy. (abstrakt oryginalny)
EN
The study examines the relationship between indicators of liquidity and cash flow from operations of traditional and innovative companies that were listed on the Stock Exchange in Warsaw in the years 1997-2010. In order to determine the relationship between cash flow and liquidity ratios the empirical studies were conducted involving the test for equality of the indicators of liquidity. Authors have also examined correlations between the volatility of liquidity ratios (t+1) and volatility of CFFO(t). A recent study has verified the regression coefficients. On the basis of the study authors concluded that there is a positive relationship between the level of cash flow from operating activities and the levels of liquidity in innovative companies which indicates the investment motive of reserves provided by the companies at a low risk of liquidity management, while in traditional companies authors have identified a negative correlation between CFFO and static measures of liquidity which may indicate a transaction motive of liquid reserves that are maintained especially that the risk level measured by the standard deviation for the liquidity ratios in this group is much higher. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Baskin J., 1987, Corporate liquidity in games of monopoly power, "Review of Economics and Statistics", vol. 64.
 • Baumol W. J., 1952, The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 66(4).
 • Beltz J., Frank M., 1996, Risk and corporate holdings of highly liquid assets, Working Paper of Hong Kong University of Science and Technology.
 • Bernstein L. A., 1985, Again now: How do we measure cash flow from operations?, "Financial Analysts Journal", July-August 1985.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., 2008, Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników, "Journal of Agribusiness and Rural Development", vol. 1(7).
 • Bolek M., Grosicki B., 2013, Analiza związku płynności z rentownością na przykładzie tradycyjnych i innowacyjnych sektorów na GPW w Warszawie, [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Deloof M., 2001, Belgian Intragroup Relations and the Determinants of Corporate Liquid Reserves, "European Financial Management", vol. 7(3).
 • Huberman G., 1984, External financing and liquidity, "Journal of Finance", vol. 39.
 • Jensen M.C., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, The American Economic Review, vol. 76 (2).
 • John T. A., 1993, Accounting measures of corporate liquidity, leverage and costs of financial dis-tress, "Financial Management", vol. 22.
 • Kim C. S., Mauer D. C., Sherman A. E., 1998, The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 33.
 • Miller M. H., Orr D., 1966, A Model of the Demand for Money by Firms, "Quarterly Journal of Economics", vol. 80 (3).
 • Moss J. D., Stine B., 1993, Cash Conversion Cycle and firm size: A study of retail firms, "Managerial Finance", vol. 19(8), DOI: 10.1108/eb013739.
 • Myers S. C., Majluf N., 1984, Corporate Financing and investment decisions when firms have information investors do not have, "Journal of Financial Economics", vol. 13.
 • Oppler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R., 1999, The determinants and implications of corporate cash holdings, "Journal of Financial Economics", vol. 52.
 • Richards V. D., Laughlin E. J., 1980, A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Managment".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.