PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 31--43
Tytuł artykułu

Inżynieria zarządzania innowacjami opartymi na nowej wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Engineering Management Based on New Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w turbulentnym otoczeniu i muszą sprostać coraz większej, często międzynarodowej konkurencji. Innowacyjność powinna stać się współcześnie główną siłą kreatywną przedsiębiorstw, wpisaną na trwale w system zarządzania. Szybki rozwój nauki oraz nowe technologie generują ogromne możliwości w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, poprzez kreowanie innowacji opartych na nowej wiedzy. Wytwarzanie wiedzy w procesach B+R oraz jej pozyskiwanie z zewnętrznych źródeł a następnie adaptacja do własnych potrzeb, staje się obecnie kluczem do urzeczywistnienia oczekiwanych komercyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Innowacjom tym niestety towarzyszy znaczące ryzyko z którym przedsiębiorstwa muszą się liczyć i umieć nim zarządzać. Zarządzanie innowacjami opartymi na nowej wiedzy, to problem złożony, rozlicznie uwarunkowany, wymagający zastosowania nowoczesnych narzędzi z wykorzystaniem osiągnięć inżynierii. Takie zarządzanie stwarza możliwość pozyskiwania odpowiedniej wiedzy oraz racjonalizacji prac związanych z przebiegiem procesu tworzenia innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern companies operate in the turbulent environment and have to face up to more and more, often international, competition. In our times the innovation should become primary creative power of the companies, put down permanently in the management system. Fast development of science and the new technologies generate tremendous possibilities within the frames of development of the companies, through creation of innovations based on the new knowledge. Creation of the knowledge in D&R processes and its winning from external sources and then adaptation to own needs becomes currently a key to implementation of expected commercial solutions in the company. Unfortunately, the innovations are accompanied by significant risk with which the companies have to take into account and to be able to manage it. The innovation management based on the new knowledge is complicated, multidimensional problem requiring the application of modern tools with using the achievements of the engineering. Such management makes it possible to acquire the suitable knowledge and improvement of works connected with creation course of the innovation. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Cempel Cz., Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji - PIB, Radom - Poznań 2013.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Głuszek E., Zarządzanie wiedzą ukierunkowane na wzrost innowacyjności firmy, [w] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 • Hejduk I.K., Profesor Wiesław M. Grudzewski - Człowiek Przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8/2003.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Kotler Ph., Marketing. Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1994.
 • Krzakiewicz K., Innowacje w zarządzaniu antykryzysowym, [w] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 • Mroczko F., Kreowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw [w:] H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Mroczko F., Ryzyko innowacji opartej na wiedzy. Rozdział w monografii E. Urbańczyk, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo KREOS. Szczecin 2004.
 • Mroczko F., Skowron P., Innowacyjność jako wartość niematerialna organizacji [w] Z. Kłos (red.), TQM stymulatorem innowacyjności. Politechnika Poznańska, Wielkopolski Instytut Jakości. Wydawnictwo P.W.KMB DRUK Parkowo 2008.
 • Mroczko F., Wybrane problemy zarządzania wiedzą w procesach badawczo - rozwojowych, "Menedżer" 13-14 (1-2), Akademia Podlaska. Siedlce 2005.
 • Mroczko F., Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. [w] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław 2004.
 • Mroczko F., Zarządzanie jakością, Wyd. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacyjnym, "Współczesne zarządzanie" nr 2/2002.
 • Stańczyk-Hugiet E., Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii wiedzy, [w] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław 2004.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.