PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 45--54
Tytuł artykułu

Użyteczność zasobów niematerialnych w obszarze innowacji przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intangible Resources Usability in the Field of Enterprise's Innovations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono metodę badania użyteczności zasobów niematerialnych w obszarach behawioralnych przedsiębiorstw, w tym w obszarze innowacji. Z przedstawionych wyników badań empirycznych wynika, że najbardziej użytecznym zasobem niematerialnym w kształtowaniu poziomu i dynamiki innowacji jest po pierwsze wiedza, a po drugie postawy i zachowania pracownicze. Wpływ innych zasobów niematerialnych: relacji sformalizowanych, relacji niesformalizowanych oraz image firmy - jest marginalny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the method of researching intangible resources in the field of behavioural areas of enterprises including the field of innovation. According to the research results the most useful intangible resource due to creating the level and dynamics of innovation are: first, knowledge; secondly, employees' attitudes and behaviour. The impact of other intangible resources like formalized relationships, not-formalised relationships, and enterprise's image on enterprise's innovations is marginal. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Afuah A., Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, Taylor & Francis Inc., February 2009.
 • Baily M. N., Macroeconomic Implications of the New Economy [w:] Economic Policy for the Information Economy, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City, Jackson Hole, 30 August - 1 September 2001.
 • Blaetter-Miech B., Innovations Towards Sustainable Economy - the Integration of Economy and Ecology in Companies, Sustainable Development, 1998, No. 6.
 • Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 • Brojak-Trzaskowska M., Innowacyjność przedsiębiorstwa [w:] M. Porada-Rochoń (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Chodyński A., Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje-aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2/2008.
 • Chyłek E.K., Problematyka innowacji w Unii Europejskiej, Financing Polish Science.
 • Dolińska M., Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 9 (656).
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Egbu Ch.O., Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors, Engineering, Construction and Architectural Management 2004, Volume: 11 Issue: 5.
 • Fagerberg J., The Dynamics of Technology, Growth and Trade: A Schumpeterian Perspective [w:] Hanusch H., Pyka A. (eds.), Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
 • Godin B., The New Economy: What the Concept Owes to the OECD, Research Policy 2004, Vol. 33, No. 5.
 • Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Janasz W., Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 • Hargadon A., Sutton R.J., Building Innovation Factory, "Harvard Business Review" 2000, maj-czerwiec.
 • Herrmann A., Tomczak T., Befurt R., Determinants of radical product innovations, European Journal of Innovation Management 2006, Volume: 9, Issue: 1.
 • Hislop D., Knowledge integration processes and the appropriation of innovations, European Journal of Innovation Management 2003, Volume: 6, Issue: 3.
 • Inauen M., Schenker-Wicki A., Fostering radical innovations with open innovation, European Journal of Innovation Management 2012, Volume: 15, Issue: 2.
 • Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa 2004.
 • Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy, [w:] Zarządzanie organizacjami usługowymi, K. Rogoziński. A. Panasiuk (red.), Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu 2010 nr 145, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Johne A., Successful Market Innovation, "European Journal of Innovation Management" 1999, No. 2.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • Keskin H., Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation Capabilities in SMEs, "European Journal of Innovation Management" 2006, Vol. 9, No. 4.
 • Kowalik J., Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw [w:] L. Sobolak (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 • Krupski R., Piórkowska K., Użyteczność wiedzy i innych zasobów niematerialnych dla innowacji i replikacji w badaniach empirycznych [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013 (w druku).
 • Krupski R., Osyra M., Użyteczność zasobów niematerialnych w procesach pozyskiwania i utrzymywania klientów [w:] Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 • Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Łapiński J., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, [w:] Raport Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 • Łukasik P., Wpływ dyfuzji wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw, [http://www.exporter.pl/zarzadzanie/pme/6msp_inno3.html] (data pobrania: 27.10.2012).
 • Morawski M., Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, [w:] E. Skrzypek (red.) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002.
 • Mroczko F., Kreowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw [w:] H.G. Adamkiewicz-Drwiłło (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998.
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Pichlak M., Foresight jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. Ochrona wiedzy i innowacji, 2009.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.
 • Tiwari R., Herstatt C., Assessing India's lead market potential for costeffective innovations, Journal of Indian Business Research 2012, vol. 4, issue 2.
 • Zaremba M., Guzowska-Wójcik M., Rytel D., Informacja patentowa źródłem wspomagania innowacji, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, EuroInfo 2006 nr 5 (87).
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, (red.) M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją, OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.