PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 15--22
Tytuł artykułu

Procesy logistyki odwrotnej na przykładzie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

Warianty tytułu
Reverse Logistics Processes on the Example of the Recycling of Plastic Packaging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzywa sztuczne określane są mianem materiałów XXI wieku, a ich wykorzystanie przyczynia się przede wszystkich do ograniczenia zużycie zasobów naturalnych. Nadal dużym problem pozostaje kwestia zagospodarowania i ponownego wykorzystania zużytych odpadów, które składowane są na wysypiskach śmieci. Wciąż wzrastające zużycie tworzyw sztucznych przyczyniające się do wzrastającej ilość odpadów, a tym samym kwestii ich składowania i ponownego zagospodarowania co jest problem wszystkich krajów szybko rozwijających się. Największą ilość stanowią odpady opakowaniowe wykonane z polietylenu, polipropylenu, poli(tereftalan etylenu), polistyrenu, poli(chlorek winylu) oraz poliwęglanu. Idealną sytuacją byłoby, aby gospodarka odpadami była rozłożona i realizowana na każdym etapie w łańcuchu dostaw - dostawca surowca, importer, przetwórca, firma wprowadzające na rynek produkt w opakowaniu tak, aby wszystkie odpady z tworzyw sztucznych poddawane był recyklingowi lub odzyskowi. (abstrakt oryginalny)
EN
Plastics materials are widely distributed in the XXI century. Their use contributes primarily to reduce the consumption of natural resources. Still a major problem remains the issue of land use and reuse of used waste that is stored in landfills. Still rising consumption of plastics contribute to increasing the amount of waste, and thus the issue of storage and reuse what is the problem of all emerging economies. The highest amount of packaging waste is made of polyethylene, polypropylene, poly (ethylene terephthalate), polystyrene, poly (vinyl chloride) and polycarbonate. The ideal situation would be to spread the appropriate waste management and implement it at every stage in the supply chain - raw material supplier, importer, processor, the company marketing the product in the package so that all the plastic waste was recycled or subjected to recovery. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
 • Chan, F.T.S., Chan, H.K. (2008). A survey on reverse logistics system of mobile phone industry in Hong Kong. Management Decision, 46 (5), 702-708.
 • Domagała, T., Wolniak, R. (2014). Odwrócony łańcuch dostaw. Logistyka, (1), 24-27.
 • Domagała, T., Wolniak, R. (2013). Reverse supply chain. Management Systems in Production Engineering, (4), 3-7.
 • Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Warszawa: Bell Studio.
 • http://www.recyklingorganizacjaodzysku.com
 • Korczak, J. (2012). Logistyka odwrotna. Logistyka, (5), 584-588.
 • Kozłowski, M. (red.). (2006). Recykling tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Kruczek, M., Żebrudzki, Z. (2011). Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean. Logistyka, (2), 355-362.
 • Kwok, H.L., Yiming, W. (2009). Reverse logistics in the electronic industry of China: a case study. Supply Chain Management. An International Journal, (6), 447-465.
 • Li, X., Olorunniwo, F. (2008). An exploration of reverse logistics practices in three companies. Supply Chain Management. An International Journal, 13 (5), 381-386.
 • Mroziński, A. (2009). Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Bydgoszcz: Koło Naukowe TOPgarn Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
 • Rogers, D.S., Tibben-Lembke, S. (1998). Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, University of Nevada. Center for Logistics Management, Reverse Logistics Executive Council.
 • Rogers, D.S., Tibben-Lembke, R.S. (2001). An overview of reverse logistics practices. Journal of Business Logistics, 22 (1), 22-28.
 • Rutkowski, K., Beier, FJ. (1993). Logistyka. Warszawa: SGH.
 • Spasówka, E., Rudnik, E. (1999). Możliwości wykorzystania węglowodanów w produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Przemysł Chemiczny, (9).
 • Srivastava, S.K. (2008). Network design for reverse logistics. Omega, 36 (4), 535-48.
 • Stachurek, I. (2012). Problemy z biodegradacją tworzyw sztucznych w środowisku. Katowice: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 8 (1).
 • Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Szostak-Kotowa, J. (1997). Biodegradacja termoplastycznych tworzyw sztucznych stosowanych w opakowalnictwie. Kraków: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, (487).
 • Tworzywa sztuczne - fakty 2012. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2011. Raport europejskich producentów tworzyw sztucznych i ich partnerów PlasticsEurope (wyd. 21).
 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzU nr 62, poz. 628; art. 5).
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DzU 2013, nr 0, poz. 21).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 ze zm.).
 • www.plasticseurope.pl
 • Załącznik do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (DzU nr 63, poz, 639).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.