PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 257--271
Tytuł artykułu

Organizacja eventów w galeriach handlowych jako innowacyjny element inżynierii wartości i zarządzania relacjami z klientem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Event Organization in Shopping Malls as an Innovative Element of Value Engineering and Customer Relationship Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce od około 15 lat obserwuje się intensywny rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Od około 10 lat coraz częściej obiekty te przyjmują charakter galerii handlowych - oferują różnorodność towarów, usług i funkcji, w tym funkcji rozrywkowej. Zjawisku temu towarzyszy innowacyjne podejście do marketingu tych obiektów. Coraz bardziej zwraca się w nim uwagę na zarządzanie relacjami z klientem i rozwiązania, wynikające z metodologii inżynierii wartości. Innowacyjnym narzędziem, stosowanym do budowy tych relacji, stały się eventy - specjalne wydarzenia, które mają przyciągnąć do galerii handlowej jak największą ilość klientów. Event, zaliczany do narzędzi public relations, staje się elementem z pogranicza marketingu i zarządzania operacyjnego. Definiowanie potrzeb i oczekiwań klientów i uwzględnianie ich w przygotowaniu produktu (eventu) wynika z inżynierii wartości. Wymaga to nieustannej modyfikacji działań w zakresie organizowanych imprez i szybkich rekcji. Owo nowatorskie narzędzie nie doczekało się jeszcze dokładnej analizy naukowej. Jest to zjawisko na tyle ciekawe, że z pewnością w najbliższym czasie stanie się przedmiotem badań tych, którzy dostrzegają jego innowacyjność, a zarazem trwały charakter. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, from about 15 years there has been a rapid development of large commercial buildings. From about 10 years more and more often these objects take the nature of shopping centers - offering a variety of goods, services and functions, including the entertainment. This phenomenon is accompanied by an innovative approach to marketing of these objects. More often it calls attention to customer relationship management and solutions, resulting from value engineering methodology. An innovative tool that is used to build these relationship have become events - special happenings organized to attract as many customers as it is possible to the shopping mall. Event classified as one of the public relations tool, it becomes a an element from a borderline of marketing and operational management. The process of defining the needs and expectations of customers and keeping them in the preparation of the product (the event), as a result of value engineering. This requires constant modification of activities in the range of organized events and prompt reactions. That innovative tool didn't go through an exact scientific analysis, but this phenomenon is interesting enough to become soon a subject of research of those who recognize its innovative and sustainable character. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, 2011.
 • Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 • Druckner P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 • Dzieciuchowicz J., Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Frąckiewicz E., Zarządzanie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Foxall G. R., Goldsmith R. E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Kulak J., Mrowińska M., Eventy w centrach handlowych 212, Galeriehandlowe.pl, nr 02/2013.
 • Mrowińska M., Kulak J., Eventy w centrach handlowych w 2011, Galeriehandlowe.pl; nr 02/2012.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2012.
 • Rozwadowska B., Public relations, Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
 • Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa 2002.
 • Storbacka K., Lehtinen J. R., Sztuka budowania trwałych związków z klientem, Customer Ralationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 2009.
 • Biblioteka Gazety Wyborczej, Biznes, 9 tom, Słownik Pojęć Ekonomicznych A-O, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007, s. 129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.