PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 72 | 116--134
Tytuł artykułu

Procesy konsolidacyjne w polskiej bankowości komercyjnej - konsekwencje dla struktury i funkcjonowania sektora

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy konsolidacyjne należały do kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w latach 2000-2005. Liczba banków komercyjnych uległa zmniejszeniu, lecz poziom koncentracji w sektorze bankowym w Polsce można nadal uznać za średni i nieodbiegający od poziomu obserwowanego w innych krajach europejskich. Przytoczone wyniki badań ilościowych dały podstawę do sformułowania wniosku, iż konsolidacja nie spowodowała spadku poziomu konkurencji między bankami. Następstwem intensyfikacji procesów konsolidacyjnych było wzmocnienie obecności kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym. Rola kapitału obcego budzi szereg kontrowersji, lecz jej ocena nie może być dokonywana w oderwaniu od zobowiązań Polski dotyczących zniesienia ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału, jakie wynikają z członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Procesy konsolidacyjne w analizowanym okresie przyczyniły się do wzrostu stabilności polskiego systemu bankowego. W rezultacie fuzji i przejęć nastąpiło wzmocnienie kapitałowe, wzrost siły rynkowej i wiarygodności banków oraz zmniejszenie ryzyka upadłości (w latach 2001-2005 nie doszło do upadłości żadnego z działających w Polsce banków komercyjnych). Skutkiem konsolidacji był również ponad 15% spadek zatrudnienia w polskich bankach komercyjnych. Restrukturyzacja zatrudnienia, jakkolwiek niejednokrotnie w pełni uzasadniona ekonomicznie, była trudnym doświadczeniem dla tysięcy pracowników polskiej bankowości. Na zakończenie rozważań warto przytoczyć opinię B. Pietrzaka, który napisał: Konieczność ustabilizowania systemu bankowego oraz ugruntowania kryteriów efektywności i uczciwości w jego funkcjonowaniu wiąże się z niezbędnością konsolidacji tego sektora (...). Konsolidacja, w świetle aktualnej sytuacji polskiego sektora bankowego oraz warunków konkurencyjności na europejskim rynku usług bankowym, jest zabiegiem, którego nie da się uniknąć (abstrakt autora)
Rocznik
Numer
Strony
116--134
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Buszko M., Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce - wyniki badania ankietowego, "Bank i Kredyt", Nr 8/2005.
 • Dąbrowska K., Gruszczyński M., Kapitał zagraniczny a transformacja sektora finansowego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • EUBanking Sector Stability-October 2005, European Central Bank, Frankfurt nad Menem 2005.
 • Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Jackowicz K., Kowalewski O., Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, Materiały i Studia, zeszyt Nr 143, NBP, Warszawa 2002.
 • Jaworski W. L., System bankowy i jego otoczenie, w: Bankowość. Podręcznik akademicki, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, red., Poltext, Warszawa 2003.
 • Kosiński B., Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym, "Bank i Kredyt", Nr 10/2000, Bankowe ABC, Nr 66.
 • Kozak S., Konsolidacja sektora bankowego w USA, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kwaśniak W., Polski sektor bankowy, wystąpienie (prezentacja) na XIIForum Bankowym, Warszawa 2006 (opublikowana w Internecie: http://www.zbp.pl/photo/forum3/Prezentacja_.ppt, 30.05.2006 r.).
 • Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia, zeszyt Nr 192, NBP, Warszawa 2005.
 • Pawłowska M., Wpływ procesów konsolidacyjnych na poziom konkurencji i efektywność systemów bankowych - wyniki badań ilościowych, w: Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 76.
 • Pietrzak B., System bankowy, w: System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Poteraj J., Procesy konsolidacyjne. Raiders & Targets w polskich instytucjach finansowych, Seria Episteme - tom 37 (2004), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2004
 • Rogowski W., Konkurencja na rynku usług bankowych - miary koncentracji, "Bank i Kredyt", Nr 5/2001.
 • Solarz J. K., Wposzukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski, Materiały i Studia, zeszyt Nr 48, NBPDepartament Analiz i Badań, Warszawa 1994.
 • Stefański M., Polski system bankowy w okresie transformacji - wybrane zagadnienia, "Bank i Kredyt", Nr 2/2005.
 • Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Sytuacja finansowa banków w 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, w okresie styczeń-wrzesień 2005 r. Synteza, Narodowy Bank Polski - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
 • Szelągowska A., Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004.
 • Zagrodnik T., Analiza koncentracji sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2003, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy Nr 61, SGH, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.