PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 47 nr 2 Finanse wobec zmianw burzliwym otoczeniu ; Finance in the Face of Changesin an Unstable Environment | 43--59
Tytuł artykułu

Sprzedaż majątku samorządowegow kontekście limitu zadłużenia i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
Local Government Asset Sales in the Context of Debt Limit and the Tasks of Local Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono formułę limitowania zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (JST), obowiązującą od 2014 r., a ujętą w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. Wskazano na zawarte w formule możliwości zadłużenia JST w aspekcie sprzedaży majątku, dokonano m.in. identyfikacji determinantów procedury i wysokości opłat związanych ze sprzedażą nieruchomości, podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie: czy JST potrzebują majątku, by realizować nałożone na nie zadania?(abstrakt oryginalny)
EN
The new formula for limiting the liability of local government units (LGUs) in Poland was introduced by the Public Finance Act of 2009, and enforced from 2014. Local governments have now, with a greater intensity than ever before, started forecasting their revenue from the sale of assets in their budgets and their long-term financial projections. Although not all of them manage to achieve their goals, the material assets of local governments are decreases. The aim of this paper is to: 1) indicate that the formula defining the regulations that came into effect in 2014 offered "incentives" for local government to sell assets, 2) provide an analysis of the local government's financial plans, in terms of planned and executed incomes from assets between 2009-2012, 3) to identify the determinants of the procedure and the fees associated with the sale of government assets, and 4) to attempt to answer the question of whether any kind of local government assets can be sold, and therefore, whether assets are required for the local government to perform its tasks.(original abstract)
Twórcy
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, "Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach" 2004, [b.n.].
 • Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, Dz.U. nr 50, poz. 279.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Kotlińska J., Prawa i obowiązki władz lokalnych w zakresie nieruchomości komunalnych, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. 2, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wyd. UMK, Toruń 2008.
 • Kotlińska J., Rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego a zakres realizowanych przez nie zadań, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 42.
 • Kotlińska J., Użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych i możliwości jego przekształcenia w prawo własności w kontekście dochodów budżetowych dużego miasta, RPEiS 2005, nr 2.
 • Kotlińska J., Zakres zadań i wydatków budżetowych organów samorządowych dużych miast w Polsce w latach 1991-2006, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8.
 • Mienie gmin i powiatów w latach 2009-2011, GUS, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa 2013 (www.stat.gov.pl) [23.05.2013].
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i trybu sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. nr 207, poz. 2109.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. nr 38, poz. 207 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2013 r., poz. 86.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów JST za lata 2009-2012 i planów na 2013 r. (www.mf.gov.pl) [15.05.2013].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, t.j. Dz.U. z 1991 r., nr 30, poz. 127 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. nr 105, poz. 509 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Dz.U. nr 175, poz. 1459 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 173, poz. 1218.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 187, poz. 1110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.