PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 21 Trzy wymiary polityki transformacyjnej: wybrane zagadnienia | 86--98
Tytuł artykułu

Polski rynek w swietle procesu integracji z Unią Europejską

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początku lat dziewięćdziesiątych polski rynek pracy poddawany jest diametralnym przeobrażeniom związanym z procesem transformacji gospodarki. Znajdują one m.in. swój wyraz w procesach prywatyzacji i restrukturyzacji firm, w wyniku których wzrasta liczba osób zasilających szeregi bezrobotnych. Śledząc dane na temat bezrobocia należy stwierdzić, że wśród poszukujących pracy wykształciły się specyficzne grupy osób, mających największe trudności z pozyskaniem zatrudnienia. Należą do nich: młodzież, kobiety, osoby o niskim poziomie wykształcenia, długotrwale bezrobotni. W stosunku do tych grup, jak również wobec pozostałych bezrobotnych, podejmuje się konkretne działania, opracowuje programy, rozbudowuje instrumenty przeciwdziałania bezrobociu (aktywne), jak również łagodzi jego skutki (instrumenty pasywne). Pomimo tego, sytuacja na rynku pracy nie ulega poprawie, a wręcz - można powiedzieć - pogarsza się. Przedstawiciele życia gospodarczego i politycy upatrują pewną szansę na zmianę dotychczasowego stanu rynku pracy w integracji z Unią Europejską. Czy jednak rzeczywiście wejście w struktury rynku unijnego rozwiąże problem polskiego bezrobocia? W tej chwili trudno udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Można natomiast podjąć próbę określenia szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą integracja oraz ocenić rodzaj i skalę trudności stojących przed polskim rynkiem pracy, co też jest celem niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Nowak-Lewandowska R., Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu na polskiej wsi w świetle przygotowań do integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 285, Szczecin 2000, s. 16-18.
 • Integracja europejska. Wyzwania dla polskiego rynku pracy, Rynek Pracy Nr 6, 1998, s. 21.
 • Nowak-Lewandowska R., Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie współczesnych przemian społeczno- gospodarczych, Ii Konferencja Młodych Pracowników Nauki: "Firma -rynek-konsument- szanse i zagrożenia". Szczecin 25-26 listopad 1999, Szczecin 1999.
 • Jabłoński M., Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej, Unia Europejska nr 5,2001, s. 30.
 • Zieliński M., Bariery dla swobodnego przepływu personelu między Polską a Unią Europejską, Rynek Pracy nr 1.200I.S. 24.
 • Szczyt Rady Europy, Unia Europejska nr 1, Agencja Unia-Press, wyd. "Hubertus", Warszawa 2001, s. 4.
 • Popowicz A., Ograniczenia swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, Rynek Pracy nr 3-4, 2001, s. 69.
 • Juszczak A., Obawy przed masowym napływem pracowników z Polski do UE- czy uzasadnione?, Wspólnoty Europejskie nr 4, 2001, s. 16.
 • Swakoń J., Spór o rynek pracy. Unia Europejska nr 3, Agencja Unia-Press, "Hubertus", Warszawa 2000.
 • Urbanowicz J., Łowcy rąk. Wprost nr 30, 2001, s. 76-80.
 • Suchy S., Związki kształcenia zawodowego z gospodarką w krajach wysoko rozwiniętych, Służba Pracownicza nr 6, 2001, s. 9, 13.
 • Pyszczak A., Metodyka poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim, Rynek Pracy nr 2.2001, s 58.
 • Trzeciak W., Modernizacja poradnictwa zawodowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Służba Pracownicza nr 6,2001, s. 1-7.
 • Mitrus L., Dostosowanie polskiego prawa pracy do norm prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących swobody przemieszczania się pracowników. Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6,2001, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.