PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 47 nr 2 Finanse wobec zmianw burzliwym otoczeniu ; Finance in the Face of Changesin an Unstable Environment | 139--150
Tytuł artykułu

Zasoby środowiska przyrodniczego jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa obszarach cennych przyrodniczo

Warianty tytułu
Environmental Resources as a Factor of Business Innovation on High Conservation Value Natural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tej pracy jest przedstawienie potencjału innowacyjnego biznesu na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, związanego z różnymi kierunkami użytkowania zasobów naturalnych, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Rozważania teoretyczne skupiają się na kwestii innowacji ekologicznych możliwych do podjęcia na podstawie wykorzystania zasobów środowiska w sektorze pronaturalnych produktów/usług.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the potential innovative capacity of business on high conservation value natural areas, associated with various directions of use of these natural resources, in accordance with the concept of sustainable development. The work is theoretical and focuses on the issue of possible eco-innovations to be undertaken on the basis of using environmental resources in the sector of pro natural products/services.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Olsztyn, czerwiec 2011, materiały przygotowane w ramach projektu "Projekt B2N", IINTERREG IIVC, Interregional Cooperation Programme European Regionall Development Fund 2007-2013.
 • Białoń L., Przedsiębiorstwo proekologiczne jako forma gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Czaja S., Becla A., Podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Dobrzańska M., Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wyd. UB, Białystok 2007.
 • Foltynowicz Z., Ekoinnowacje szansą na rozwój, www.e-czytelnia.abrys.pl/drukuj.php?mod=tekst&id=9919 [17.09.2012].
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8).
 • Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 • Kruk H., Ekoinnowacje jako czynnik rozwoju regionalnego, w: Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, PARP, Warszawa 2010.
 • Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Kruk H., Znaczenie przyrodniczej konkurencyjności regionu dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. K. Michałowski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Lulewicz-Sas A., Ekoinnowacje drogą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Łuszczyk M., Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, w: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, t. 1, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Paszkowski S., Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - future perspectives", "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2000, t. 2, z. 4.
 • Pessoa A., Rui Silva M., Environment Based Innovation. Policy Questions, "Finisterra" 2009, XLIV, 88.
 • Poradnik na rzecz opracowania i wdrażania programu projektów inwestycyjnych przyjaznych bioróżnorodności, RSPB, 2008.
 • Powell J., Selman P., Wragg A., Protected Areas: Reinforcing the Virtuous Circle, "Planning Practice & Research" 2002, t. 17, nr 3.
 • Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, IBS, Warszawa 2012.
 • Tederko Z., Ochrona bioróżnorodności w działalności przedsiębiorstw. Realizacja unijnej inicjatywy: Biznes i różnorodność, materiały z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 20 maja 2010 r. w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Urbaniec M., Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczyk-Pietraszko, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Woźniak L., Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności - poziom globalny, wspólnotowy i kraju, w: Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, PARP, Warszawa 2010.
 • Zielińska A., Wybrane problemy metodyczno-obrachunkowe wyceny obszarów przyrodniczo cennych - środowiskowe uwarunkowania, w: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. K. Michałowski, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw, Raport z badania, PARP, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171319555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.