PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 7--30
Tytuł artykułu

Eksport rolno-spożywczy a budżet państwa i dług publiczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agri-Food Exports vs. State Budget and Public Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedmiotem zainteresowania jest problem bardzo słabo rozpoznany w krajowych i zagranicznych badaniach, a mianowicie relacje między eksportem i eksportem netto produktów rolno-spożywczych a budżetem państwa i zadłużeniem publicznym. Wprawdzie jest kilka opracowań ujmujących związki między tymi zmiennymi, ale eksport analizowany jest w nich na poziomie zagregowanym, a nie sektorowym. Problem ten jest ważny również z uwagi na bieżące dyskusje toczące się wokół problemów budżetowych Polski, skutków gospodarczych i budżetowych embarga nałożonego przez Rosję czy afrykańskiego pomoru świń (ASF). Temu podstawowemu celowi podporządkowana została struktura treści opracowania. Najpierw zaprezentowano zależności tożsamościowe i formalne, później ogólnie informuje się o wynikach handlu produktami rolno-spożywczymi i wpływach z tytułu podatków płaconych przez eksporterów tych produktów do budżetu państwa, a następnie dokonana została analiza ekonometryczna zebranego materiału empirycznego. Tekst kończą syntetyczne wnioski.(fragment tekstu)
EN
Polish agri-food trade already in 2003 generated a positive balance. After accession to the EU it has rocketed and in 2013 twelve-fold surpassed its level recorded in 2003. Naturally, this success arouses great interest. It also has a number of macroeconomic implications. The article focuses on the problem of poorly recognized, i.e. on interdependencies between this trade and the state budget and public debt. On the purely theoretical basis, it was found that growing exports and net exports may reduce both the budget deficit and the public debt, as well as indicators based on them. In Polish conditions, this positive effect cannot, however, be large, because the balance of agri-food trade (net exports) recently is only 1-1.5% of GDP. Even lower (approx. 0.5%) was the share of taxes paid by exporters of the food industry in GDP. While the econometric analysis showed that the impact of exports of agri-food products and total exports of goods in GDP is positive and leads to a decline in public debt. It turned out that one-percent increase in agri-food exports lowers the above debt by 0.06%, while the same increase in total exports of goods - reduces debt by 0.14%. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Ambroziak Ł, Szczepaniak I.: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna. Program Wieloletni 2011-2014, nr 74. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • 2. Balassa B.: Exports and economic growth: further evidence. Journal of Development Economics, 5(2), 1978.
 • 3. Bartling H., Luzius F.: Grundzuge der Volkswirtschaftslehre. 16. Auflage. Verlag Franz Vahlen, Munchen 2008.
 • 4. Blanchard O.: Macroeconomics. Fifth edition, updated edition. Prentice Hall, Boston, New York 2011.
 • 5. Blankart Ch.B.: Offentliche Finanzen in der Demokratie. Eine Einfiihrung in die Finanz-wissenschaft. 8. Auflage. Verlag Franz Vahlen, Munchen 2011.
 • 6. Briimmerhoff D.: Finanzwissenschaft. 10. Auflage. Oldenbourg Verlag, Munchen 2011.
 • 7. Czarny B.: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011.
 • 8. Dritsaki Ch.: Causal nexus between economic growth, exports and government debt: the case of Greece. Procedia Economics and Finance, 5, 2013.
 • 9. Enders W.: Applied Econometric Time Series. Willey, New York 2010.
 • 10. Grudkowska S., Paśnicka E.: X-12-ARIMAI TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiały i Studia, nr 220. Narodowy Bank Polski, 2007.
 • 11. Hodrick R.J., Prescott E.C.: Postwar US business cycles: an empirical investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, nr 29(1), 1997.
 • 12. Hoover K.D.: Applied intermediate macroeconomics. Cambridge University Press, New York 2012.
 • 13. Jin J.C.,Yu E.S.H.: Exports-led growth and the US economy, another look. Applied Economics Letters, 3, 1996.
 • 14. Krugman PR: Import protection as exports promotion [w:] Monopolistic competition in international trade (red. H. Kierzkowski). Oxford University Press, Oxford 1984.
 • 15. Krugman P.R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. PWN, Warszawa 2006.
 • 16. Kusideł E.: Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR [w:] Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Absolwent, Łódź 2000.
 • 17. Lütkepohl H., Krattzig M.: Applied Time Series Econometrics. Cambridge Univeristy Press, 2007.
 • 18. Mankiw G.: Macroeconomics. Seventh edition. Worth Publishers, Cambridge, New York 2010.
 • 19. Mankiw N.G., Taylor M.P: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2009.
 • 20. Oziewicz E., Michałowski T. (red. nauk.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2013.
 • 21. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L.: Econometric models and economic forecasts. Irwin/McGraw-Hill International, 1998.
 • 22. Saad W.: Causality between economic growth, export, and external debt servicing: the case of Lebanon. International Journal of Economics and Finance, 4 (11), 2012.
 • 23. Sorensen P.B., Whitta-Jacobson H.J.: Introduction advanced economics: growth and business cycles. Second edition. McGraw-Hill Higher Education, London, New York 2010.
 • 24. Streit E.M.: Theorie der Wirtschaftspolitik. 6. Auflage. Lucius&Lucius, Stuttgart 2005.
 • 25. Szczepaniak I. (red. nauk.): Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). Program Wieloletni 2011 -2014, nr 40. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • 26. Szczepaniak I. (red. nauk.): Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny. Program Wieloletni 2011-2014, nr 73. IERiGŻ--PIB, Warszawa 2013.
 • 27. Świerkocki J.: Zarys ekonomii międzynarodowej. PWE, Warszawa 2011.
 • 28. Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 • 29. Ukpolo V.: Exports and economic growth in South Africa: evidence from cointegration and Granger causality tests. African Economic and Business Review, 1(1), 1998.
 • 30. Woll A.: Volkswirtschaftslehre. 16. Auflage. Verlag Franz Vahlen, Munchen 2011.
 • 31. X-12-ARIMA Reference Manual, version 0.3. US. Bureau of the Census, 2011; http://ww w.census .gov/ts/x
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.