PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 (29) | 105--114
Tytuł artykułu

Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis and Identification of Training Needs as a Stage in the Process of Vocational Training
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, traktowane jako działanie zorganizowane, przybiera charakter ustawicznego niekończącego się procesu, składającego się z kilku etapów zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych. Model systematyczny stanowi sekwencję następujących etapów: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowania programu i planu szkolenia, realizacji szkolenia i oceny jego efektywności. W artykule skupiono się na pierwszym z wymienionych etapów. Przedstawiono poziomy gromadzenia informacji o potrzebach szkoleniowych (organizacyjny, zadań, osobowy) oraz możliwe do wykorzystania na tym etapie źródła informacji. Poprawna identyfikacja potrzeb szkoleniowych stanowi warunek konieczny opracowania wiarygodnego planu szkolenia i wyznaczenia celów, których stopień osiągnięcia następnie ocenia się na ostatnim z wymienionych etapów. (abstrakt oryginalny)
EN
Training and in-service training of employees starts to be a constant, never-ending process. It consists of a few stages that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model constitutes the sequence of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. This article focuses mainly on the first stage. The levels of collecting information on training needs (organizational, task and personal) and, available at this stage, sources of information are described. A proper recognition of the needs is necessary to make a reliable training plan and to define objectives. An evaluation of the degree of their accomplishment is carried out at the last stage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Andrzejczak A., Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, w: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2001, nr 6.
 • Badanie polityki szkoleniowej przedsiębiorstw - prezentacja wyników badań, http://www.szkolenia.com.
 • Białasiewicz M., Czerniachowicz B., Zarządzanie kapitałem ludzkim, w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Bohdziewicz P., Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność, w: "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 148, 1999.
 • Goldstein I. L., Training in Organization: Needs Assessment, Development and Evaluation, Monterey (CA), Brooks/Cole 1986.
 • Janiak I., Chomątowska B., Ocena pracownicza jako źródło identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników, w: "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 864, Wrocław 2000.
 • Janiak I., Chomątowska B., Według potrzeb czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, "Personel" 2000, nr 14.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 • Knap-Stefaniuk A., Szkolenia pracowników a konkurencyjność organizacji, "Zarządzanie Zmianami" 2002, nr 1.
 • Kopertyńska W., Działalność przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych, w: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", nr 13, Sopot 1999.
 • Król H., Efektywny system szkolenia pracowników, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Król H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, "Humanizacja Pracy" 2000, nr 3.
 • Kudła S., Masz to w segregatorach (I). Jak przeprowadzić prawidłową analizę materiałów gotowych, "Personel" 2000, nr 5.
 • Kudła S., Od cegiełki do solidnej budowli, czyli jak stworzyć system badania uwarunkowań i potrzeb w organizacji?, "Personel" 2000, nr 17.
 • Listwan T., Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukcesfirmy, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Pocztowski A., Zarządzanie szkoleniami w firmie, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 • Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, red. M. Gableta, AE Wrocław, Wrocław 1998.
 • Proces szkoleniowy w ocenie dostawców szkoleń, http://www.szkolenia.com.
 • Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie, Business Press, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.