PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | nr 3 | 8--25
Tytuł artykułu

Inter-Organizational Collaboration and Public Sector Innovativeness - the Case of Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Współpraca międzyorganizacyjna a innowacyjność w zarządzaniu publicznym - studium przypadku na przykładzie Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Innowacje w zarządzaniu publicznym definiuje się jako twórcze idee wprowadzane do praktyki zarządzania nakierowane na rozwiązanie uporczywych problemów w realizacji interesu publicznego. Za jedną z metod kreowania i wdrażania innowacji uważa się współpracę międzyorganizacyjną, która przyczynia się do skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć podejmowanych w organizacjach.
Cele badań. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest poznanie współzależności pomiędzy współpracą międzyorganizacyjną a kreowaniem innowacji organizacyjnych.
Metodyka. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu publicznym z ukierunkowaniem na kreowanie innowacji. Studia literaturowe w części zilustrowano wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w 2010 roku w urzędach gmin zlokalizowanych południowej Polsce (w województwie małopolskim).
Kluczowe wnioski. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że chociaż widoczne i dostrzegane są potrzeby i korzyści w zakresie kreowania innowacji w ramach współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu publicznym, powszechna praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce tego nie potwierdza. Opinie na temat współpracy międzyorganizacyjnej są różnorodne i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak kształtować współpracę między organizacjami w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Innovations in public management tend to be defined as creative ideas put into practice by management seeking to resolve persistent problems that are faced while pursuing the public interest. Inter-organizational collaboration fuels the effective accomplishment of ventures launched within organizations and is regarded as one of the methods for creating and implementing innovations.
Research aims. Therefore, the overarching objective of this paper is to investigate the correlations between inter-organizational collaboration and the creation of organizational innovations.
Method. The paper was drawn from literature studies and empirical research. It gives an insight into the requirements for inter-organizational collaboration in public management with an emphasis on creating innovations. Literature studies mere partly illustrated using empirical findings from research conducted in 2010 in commune offices located in the south of Poland (in the Małopolskie province).
Key findings. Surveys mere carried out which led to the affirmation that the needs and benefits, in terms of creation of innovations as part of inter-organizational collaboration in public management, attained visibility and recognition, although common practice within local government units fails to reaffirm this. Different replies to the implementation gaps of inter-organizational collaboration have been rendered, but there was no conclusive answer about how to achieve implementation. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
8--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Alves, J., Marques, M.J., Saur, I. & Marques, P. (2007). Creativity and Innovation through Multidisciplinary and Multisectoral Cooperation. Creativity and Innovation Management, 16, 27-34.
 • Axelsson, R. & Axelsson, B.S. (2006). Integration and collaboration in public health - a conceptual framework. International Journal of Health Planning and Management, 21(1) 1, 75-88.
 • Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.
 • Berlin, J.M., & Carlström, E.D. (2011). Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon. Disaster Prevention and Management, 20(2), 159-171.
 • Bogacz-Wojtanowska, E. (2011). Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Boyne, G.A. (2002). Public and private management: what's the difference? Journal of Management Studies, 39(1), 97-122.
 • Bradshaw, A., & Brown, S. (2008). Scholars who stare at goats: The collaborative circle cycle in creative consumer research. European Journal of Marketing, 42(11), 1396-1414.
 • Bullinger, A.C., Neyer, A.K., Rass, M. & Moeslein, K.M. (2010). Community-Based Innovation Contests: Where Competition Meets Cooperation. Creativity and Innovation Management, 19, 290-303.
 • Caceres, R.C., & Paparoidamis, N.G. (2007). Service quality, relationship satisfaction, trust, commitment and business-to-business loyalty. European Journal of Marketing, 41(7), 836-867.
 • Camén, C., Gottfridsson, P., & Rundh, B. (2011). To trust or not to trust? Formal contracts and the building of long-term relationships. Management Decision, 49(3), 365-383.
 • Camarinha-Matos, L.M., & Afsarmanesh, H. (2012). Taxonomy of Collaborative Networks Forms, Future Internet Enterprise Systems (FInES), Task Force on Collaborative Networks, Draft Working Document 2012. Retrieved from http://www.fines-cluster.eu.
 • Coakes, E., & Smith, P. (2007). Developing communities of innovation by identifying innovation champions. The Learning Organization, 14(1), 74-85.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, Europe 2020 Flagship Initiative Innovative Union. (2010). SEC(2010) 1161, COM(2010) 546 final version, Brussels.
 • Cunningham, P., & Karakasidou, A. (2009). Innovation in the Public Sector. Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/psi-studies/thematic-report-2009-2-innovation-in-the-public-sector_en.pdf.
 • Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial Innovation: Conceptions, Processes, and Antecedents. Management and Organization Review, 8, 423-454.
 • Damanpour, F., Walker, R.M., & Avellaneda, C.N. (2009). Combinative Effects of Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service Organizations. Journal of Management Studies, 46, 650-675.
 • Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). Phases of the Adoption of Innovation in Organizations: Effects of Environment, Organization and Top Managers. British Journal of Management, 17, 215-236.
 • D'Amour, D., Goulet, L., Labadie, J.F., San Martín-Rodriguez, L., & Pineault, R. (2008). A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. BMC Health Services Research, 8:188, Retrieved from http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-8-188.pdf.
 • Devine, A., Boyle, E., & Boyd, S. (2011). Towards a theory of collaborative advantage for the sports tourism policy arena. International Journal of Public Sector Management, 24(1), 23-41.
 • Elenkov, D.S., Judge, W., & Wright, P. (2005). Strategic Leadership and Executive Innovation Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study. Strategic Management Journal, 26, 665-682.
 • European Commission Communication: Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). COM(2010) 2020 final version, Brussels.
 • Franzel, J.M. (2008). Urban Government Innovation: Identifying Current Innovations and Factors that Contribute to Their Adoption. Review of Policy Research, 25, 253-277.
 • Guisado-González, M., Guisado-Tato, M., & Vila-Alonso, M. (2013). Using public aid programs to finance innovation in multi-level governance systems. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 38E, 61-78.
 • Hansen, M.B. (2011). Antecedents Of Organizational Innovation: The Diffusion Of New Public Management Into Danish Local Government. Public Administration, 89, 285-306.
 • Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money & Management, 25(1), 27-34.
 • Henning, F., & Ng, G.Y. (2009). The challenge of collaboration - ICT implementation networks in courts in the Netherlands. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 28ESI, 27-44.
 • Jamali, D., Yianni, M. & Abdallah, H. (2011). Strategic partnerships, social capital and innovation: accounting for social alliance innovation. Business Ethics: A European Review, 20, 375-391.
 • Jamali, D. (2004). Success and failure mechanisms of public private partnerships (PPPs) in developing countries: Insights from the Lebanese context. International Journal of Public Sector Management, 17(5), 414-430.
 • Johannessen, J.A. (2009). A systemic approach to innovation: the interactive innovation model. Kybernetes, 38(1/2), 158-176.
 • Karbownik, A., Dohn, K., & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2012). Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia. Polish Journal of Environmental Studies, 21(4), 911-921.
 • Kearney, C., Hisrich, R.D., & Roche, F. (2009). Public and private sector entrepreneurship: similarities, differences or a combination? Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(1), 26-46.
 • Kożuch, B., & Przygodzka, R. (2012). Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 117, 25-35.
 • Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Kożuch, B., & Kożuch, A. (2011). Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Kratzer, J., Leenders, R.T.A.J., & van Engelen, J.M.L. (2004). Stimulating the Potential: Creative Performance and Communication in Innovation Teams. Creativity and Innovation Management, 13, 63-71.
 • Lee, S.M., Olson, D.L., & Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817-831.
 • León R.L., Simmonds P., & Roman L. (2012). Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe, Thematic Report 2012 under Specific Contract for the Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012). The European Commission, Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/psi/psi-trend-report_en.pdf.
 • Linden, R.M. (2010). Leading Across Boundaries: Creating Collaborative Agencies in a Networked World, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Lönnqvist A., & Laihonen H. (2012). Welfare service system productivity: the concept and its application. International Journal of Productivity and Performance Management, 61(2), 128-141.
 • Martínez-Sánchez, A., Vela-Jiménez, M.J., Pérez-Pérez, M., & De-Luis-Carnicer, P. (2009). Inter-organizational Cooperation and Environmental Change: Moderating Effects between Flexibility and Innovation Performance. British Journal of Management, 20, 537-561.
 • McGuire M., & Agranoff R. (2011). The limitations of public management networks. Public Administration, 89, 265-284.
 • Mukamel, D.B., Peterson, D.R., Temkin-Greener, H., Delavan, R., Gross, D., & Kunitz, S. (2007). Program characteristics and enrollees' outcomes in the Program for All-Inclusive Care of the Elderly (PACE). Milbank Quarterly, 85, 499-531.
 • Osborne, S.P., & Brown, L. (2011). Innovation, public policy and public services delivery in the UK. The word that would be king? Public Administration, 89, 1335-1350.
 • Osborne S.P. (ed.) (2010). The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London and New York: Routledge, Taylor & Francis.
 • Oslo Manual (2005). EU: Eurostat. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf.
 • Popescu, L.G. (2007). The innovation of the public services by quality strategic approach. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 20E, 63-80.
 • Porumbescu, G., Park, J., & Oomsels, P. (2013). Building trust: communication and subordinate trust in public organizations. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 38E, 158-179.
 • Salge, T.O., & Vera, A. (2012). Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating Role of Customer and Learning Orientation. Public Administration Review, 72, 550-559.
 • Schumpeter, J. (1960). Theory of economic growth. Warsaw: PWN.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012). Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym. Współczesne Zarządzanie, 11(3), 51-60.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2010). Współpraca na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z pozycji samorządów gminnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 11(12), 49-60.
 • Steinicke, S., Wallenburg, C.M., & Schmoltzi, Ch. (2012). Governing for innovation in horizontal service cooperations. Journal of Service Management, 23(2), 279-302.
 • Tubin, D., & Levin-Rozalis, M. (2008). Interorganizational cooperation: the structural aspect of nurturing trust. International Journal of Public Sector Management, 21(7), 704-722.
 • Walker, R.M. (2006). Innovation Type and Diffusion: An Empirical Analysis of Local Government. Public Administration, 84(2), 311-335.
 • van Winkelen, C. (2010). Deriving value from inter-organizational learning collaborations. The Learning Organization, 17(1), 8-23.
 • Wejnert, B. (2002). Integrating models of diffusion of innovations: A conceptual framework. Annual Review of Sociology, 28, 297-326.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.