PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 68--86
Tytuł artykułu

Finanse rolnictwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych - perspektywy rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agricultural Finance vs. Contemporary Economic and Social Challenges - Development Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba rozpoznania roli finansów rolnictwa w systemie nauk ekonomicznych. Przyjęto trzy cele cząstkowe: (1) zidentyfikowanie asocjacji finansów rolnictwa z pozostałymi obszarami naukowymi, w tym z polityką agrarną, (2) zdiagnozowanie stanu współczesnych badań z zakresu finansów rolnictwa zagranicą i w Polsce, (3) ustalenie perspektywicznych/potencjalnych obszarów dociekań w ramach tej subdyscypliny i ocena możliwości wykorzystania różnych ujęć metodycznych. Artykuł ma charakter rozważań metodologicznych i naukoznawczych. Całość opracowania kończą wnioski i rekomendacje.(fragment tekstu)
EN
The agricultural sector has been participated and is still participating in cash processes. The growing interest in the issues of risk management, a deeper connection of the agricultural sector with the financial infrastructure, progressive social changes in the Polish countryside (inter alia, aging, part-time farming, migration of rural population to urban and suburban areas), as well as in the economic, political surroundings of agricultural holdings provide backdrop for reflections on the prospects of development of agricultural finance. The article aims to discuss the role of agricultural finance in the system of economic sciences. The research objectives are as follows: (1) to identify associations between agricultural finance and other research areas, including agrarian policy, (2) to diagnose the current state of research in the field of agricultural finance in Poland and abroad, (3) to determine the prospective/potential areas of research within this subdiscipline, evaluating the possibility of using different methodological approaches. The challenge posed to agricultural financiers of agriculture will be determining details of agricultural policy instruments (including CAP). Agricultural finance will increasingly come into contact with problems requiring an interdisciplinary or even cross-science approach. It seems necessary to deepen the use of more advanced quantitative methods, for example, researching the financial aspects of risk management in agriculture.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Allen R.: Global economic history: a very short introduction. Oxford University Press, New York 2011.
 • 2. Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2012 roku (red. A. Kowalski). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • 3. Dobbs Th., Pretty J.: Case study of agri-environmental payments: the United Kingdom. Ecological Economics, 68, 2008.
 • 4. Flejterski S.: Metodologia finansów. Podręcznik Akademicki. PWN, Warszawa 2007a.
 • 5. Flejterski S.: Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów [w:] Elementy finansów i bankowości (red. S. Flejterski, B. Świecka). CeDeWu, Warszawa 2007b.
 • 6. Franc-Dąbrowska J., Kobus P.: Koszt kapitału własnego - dylematy wyceny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2012.
 • 7. Franc-Dąbrowska J.: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2010.
 • 8. Gasson R., Errington A.: The farm family business. CAB International, Oxon 1993.
 • 9. Gołaś Z., Kurzawa I.: Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1,2014.
 • 10. Gołaś Z.: Propozycja systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 57, nr 113,2010.
 • 11. Gruszczyński M.: Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Difin, Warszawa 2012.
 • 12. Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2004.
 • 13. Hill B.: Understanding the Common Agricultural Policy. Earthscan, Oxon 2012.
 • 14. Hirschauer N., MuBhoff O., Maart-Noelck S.C, Gruener S.: Eliciting risk attitudes - how to avoid mean and variance bias in Holt-and-Laury lotteries. Applied Economics Letters, vol.21 (1), 2014.
 • 15. Hiittel S., Muβhoff O., Odening M.: Investment reluctance: irreversibility or imperfect capital markets? European Review of Agricultural Economics, vol. 37, issue 1, 2010.
 • 16. JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors; https://www.aeaweb.org/econ-lit/jelCodes.php?view=jel (data dostępu: 6.10.2014).
 • 17. Juszczyk S.: Amortyzacja w ekonomice agrobiznesu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • 18. Kaliński J.: Historia gospodarcza XIX i XX w. PWE, Warszawa 2004.
 • 19. Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 14. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • 20. Kata R.: Czynniki behawioralne i demograficzne wpływające na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103, 2013.
 • 21. Kay R.D., Edwards W.M., Duffy PA.: Farm management. McGraw-Hill, New York 2012.
 • 22. Komisja Europejska. Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020; http://ec.europą. eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pl.htm (data dostępu: 8.10.2014).
 • 23. Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr 7/2010. Zakres dyscyplin "ekonomia", "finanse" i "nauki o zarządzaniu" w ramach dziedziny "nauki ekonomiczne, http://www.ck.gov.pl/index.php/komunikaty-ck/29-k-o-m-u-n-i-k-a-t-n-r-72010 (data dostępu: 8.10.2014).
 • 24. Korenik D., Korenik S.: Podstawy finansów. PWN, Warszawa 2004.
 • 25. Kowalski A.: Perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego [w:] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa (aut.: B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J.St. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • 26. Kulawik J., Płonka R.: Subsydia a efektywność ekonomiczno-finansową gospodarstw rolnych osób fizycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2013.
 • 27. Kulawik J.: Efektywność przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2010.
 • 28. Kulawik J.: Wybrane aspekty finansowe programów rolnośrodowiskowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2014.
 • 29. Maart-Noelck S.C., MuBhoff O.: Investing today or tomorrow? An experimental approach to farmers' decision behaviour. Journal of Agricultural Economics, vol. 64, issue 2, 2013.
 • 30. Mishra A.K., Fannin J.M., Joo H.: Off-farm work, intensity of government payments, and farm exits: evidence from a national survey in the United States. Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 62, issue 2,2014.
 • 31. Moss Ch.B.: Risk, uncertainty and the agricultural firm. World Scientific, Singapore 2010.
 • 32. Muβhoff O., Hirschauer N.: Planspiele als experimentelle Methode der Politik-folgenabschatzung: Das Beispiel der Stickstoffextensivierung. 52nd Annual Conference, Stuttgart, Germany, September 26-28, 2012, German Association of Agricultural Economists (GEWISOLA), 2012.
 • 33. MuBhoff O., Odening M., Xu W.: Management of climate risks in agriculture - will weather derivatives permeate? Applied Economics, vol. 43, issue 9,2011.
 • 34. Narodowe Centrum Nauki. Panele NCN; http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/ panele-ncn (data dostępu: 8.10.2014).
 • 35. OECD, Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification In The Frascati Manual: http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf (data dostępu: 8.10.2014).
 • 36. Olson K.D.: Economics of farm management in a global setting. John Wiley & Sons, Hoboken 2011.
 • 37. Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. PWN, Warszawa 2009.
 • 38. Podstawka M., Gołasa P: Oszacowanie wielkości Tax Expenditures w polskim rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. 13, z. 1,201la.
 • 39. Podstawka M., Gołasa P: Ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie działalności rolniczej, stan obecny i perspektywy zmian. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 40,201 lb.
 • 40. Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A.: Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. PWN, Warszawa 2013.
 • 41. Salois M.J., Moss Ch.B.: A direct test of hyperbolic discounting using market asset data. Economics Letters, vol. 112, issue 3, 2011.
 • 42. Targetti S., Viaggi D" Cuming D., Sarthou J.P., Choisis J.P: Assessing the costs of measuring biodiversity: methodological and empirical issues. Paper prepared for presentation at the 120th EAAE Seminar "External Cost of Farming Activities: Economic Evaluation, Environmental Repercussions and Regulatory Framework", Chania, Crete, Greece, date as in: September 2-4,2010.
 • 43. Theuvsen L., Frentrup M. Bronsema H. Pohl Ch.: Risikotragfahigkeit im Risiko-managementprozess: Konzeption und praktische Anwendung eines kennzahlenge-stutzten Scoringsystems zur Analyse landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Berichte iiber Landwirtschaft, Band 92, Heft 1, Mai 2014.
 • 44. Tomczak F.: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 • 45. Turvey C.G.: Whole farm income insurance. Journal of Risk and Insurance, vol. 79, issue 2, 2012.
 • 46. Turvey C.G., Kong R.: Weather risk and the viability of weather insurance in China's Gansu, Shaanxi, and Henan provinces. China Agricultural Economic Review, vol. 2, issue 1, 2010.
 • 47. Uematsu H., Mishra A.K.: Organic farmers or conventional farmers: where's the money? Ecological Economics, vol. 78, June 2012,2012.
 • 48. Wasilewski M., Felczak T.: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie -Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91,2011.
 • 49. Wasilewski M., Gałecka A.: Płynność finansowa a przepływy pieniężne w gospodarstwach rolniczych Lubelszczyzny. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59, 2013.
 • 50. Weatherford J.: The history of money. Three Rivers Press, New York 1997.
 • 51. Zawadzka D.: Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego). Zarządzanie i Finanse, nr 2/2,2013.
 • 52. Zegar J. St.: Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.