PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014 | 175--186
Tytuł artykułu

Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP, w latach 2006-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Enterprise Development Barriers, According to Enterpreur of SME Sector, in Years 2006-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP w ostatnich latach jest coraz wyższa i jednocześnie stanowią one większość wszystkich podmiotów na rynku. Niestety nie wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa są również aktywnie działającymi. Właściciele przedsiębiorstw decydują się na zawieszenie lub ograniczenie swojej działalności z powodu różnych barier, na które napotykają. Badania wśród przedsiębiorstw pozwoliły na wyróżnienie dziewięciu głównych grup barier, do których należą: wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, małe obroty, skomplikowanie przepisów prawnych, konkurencja małych przedsiębiorstw, konkurencja dużych przedsiębiorstw, biurokracja, koszty siły roboczej, odpowiednie kwalifikacje siły roboczej, a także warunki lokalowe wraz z wysokością czynszu. Analiza tych barier pozwala zobaczyć, które z nich są najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a także jak zmieniało się to w ostatnich latach. To cenna wskazówka dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd, który podejmuje działania mające na celu wspieranie oraz promowanie przedsiębiorczości.(abstrakt autora)
EN
Number of the enterprises of SME sector in recent years is rising and at the same time they are majority of the all enterprises on the market. Unfortunately not all enterprises which are register are also active enterprises. Owners of enterprises are deciding to suspending or restraining their activity because of different barriers. Researches among entrepreneurs allow to point out nine main groups of the barriers, which are: the amount of taxes and fees required by law, small turnover, the complexity of law, competition from small enterprises, competition from large enterprises, bureaucracy, labor costs, relevant qualifications of employees, and also conditions of place to work including amount of rent. Analysis of those barriers shows which are the most burdensome for entrepreneur of SME sector, and how this changed in last few years. It is a valuable suggestion for the economic policy pursued by Government, that is taken actions to support and promote entrepreneurship.(author's abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  • Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
  • Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
  • Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
  • www.stat.gov.pl.
  • www.mg.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.