PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 78 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji | 77--95
Tytuł artykułu

Znajomość regionalnych walorów krajoznawczych przez studentów instytutu kultury fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge of Regional Landmarks Among Students of Institute of Physical Education of the University of Szczecin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wypowiedzi studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kierunków: wychowanie fizyczne (III rok studiów, studia pierwszego stopnia) oraz turystyka i rekreacja (I rok studiów, studia pierwszego stopnia)6, którzy na pierwszych ćwiczeniach z turystyki w latach akademickich 2009/2010 i 2010/2011 wypełniali krótkie kwestionariusze. Odpowiadali w nich na pytania dotyczące ich doświadczeń, preferencji, marzeń i planów turystycznych, a także zagadnień związanych z percepcją geograficzno-turystyczną ich małej ojczyzny i stosunku do niej. Ćwiczenia te miały na celu wprowadzenie studentów w przedmiot i przekazanie informacji prowadzącym, jak studenci postrzegają turystykę przed rozpoczęciem cyklu obligatoryjnych zajęć. Ponieważ stwierdzono, że na ich podstawie można wysnuwać pewne wnioski co do ewentualnej przydatności doświadczeń i zainteresowań turystycznych studentów w ich przyszłej pracy, postanowiono przedstawić je w formie publikacji. W artykule przedstawiono wypowiedzi studentów na temat ich znajomości krajoznawczych walorów turystycznych swojej małej ojczyzny i stosunku do swego miejsca urodzenia.(fragment tekstu)
EN
In the Western Pomeranian Region we are facing a serious problem of low identification and not strong enough bond between the citizens and their place of birth. Their regional identity is underdeveloped. The bond between the citizens and their homeland may affect forming the specific cultural and social identity in the Western Pomeranian, which is a part of what may be defined as tourist appeal. Which, in turn, can be crucial for the economic development. The system of education plays vital part in shaping regional awareness among children and teenagers. Future teachers and organizers of tourism should be thus prepared for this role. That is why the authors have made an attempt to measure the knowledge about the region of the students of the Institute of Physical Education (field study: physical education, tourism and recreation) and to describe their emotional ties with their homeland. It has been discovered that the majority of students pledge allegiance to their homeland. However, their knowledge of tourist attractions in their hometowns is scarce. It has also been found that they have a special problem with the identification of the natural places of interest in their region. The authors call for placing special emphasis on developing geographical and tourist perception in the studies syllabus.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baranowska O., Pomorze Zachodnie. Moja mała ojczyzna, INES, Szczecin 2001.
 • Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus, Poznań 2000.
 • Głąbiński Z., Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2008.
 • Kotla R., Szczecin. Miejski szlak turystyczny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, Szczecin.
 • Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków 2001.
 • Kulesza I., Analiza ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych. Muzea, Instytut Turystyki, Warszawa 1999.
 • Lubowicz Z., Turystyka w szkole. Koncepcja nauczania, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
 • Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1996.
 • Łopuch W., Dzieje architektoniczne nowoczesnego Szczecina, Książnica Pomorska, Szczecin 1999.
 • Mikułowski B., Werner Z., Polska, Atlas krajoznawczy, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1999.
 • Tarnowski M., Turystyczno-sportowe uprawnienia i umiejętności nauczycieli wychowania fizycznego szczecińskich szkół średnich, Zeszyty Naukowy nr 384, Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 20, Szczecin 2004.
 • Tarnowski M., Praca nauczycieli w działalności turystycznej w ocenie uczniów szczecińskich szkół średnich", w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. D. Umiastowska, Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin 2004.
 • Tarnowski M., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży szczecińskich szkół średnich, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, DzU 2001, nr 135, poz. 1516.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, DzU 2008, nr 201, poz. 1237.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2004, nr 92, poz. 880, z późn. zm.
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Listaproduktow- tradycyjnych/, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.