PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 352--362
Tytuł artykułu

Usługi płatnicze banków - polecenia przelewu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bank Payment Services - Credit Transfers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie warunków realizacji poleceń przelewu po transpozycji do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych z 2007 r., a także wprowadzonego w Polsce w 2012 r. innowacyjnego systemu natychmiastowych poleceń przelewu Express ELIXIR. W artykule przedstawiono korzyści dla klientów banków, wynikające z przyjęcia w 2011 r. ustawy o usługach płatniczych, jeśli chodzi o szybkość i przejrzystość dokonywania przelewów, zarówno transgranicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i krajowych. Scharakteryzowano też system natychmiastowych poleceń przelewu Express ELIXIR udostępniony bankom w czerwcu 2012 r. przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W marcu 2014 r. usługę tę oferowało 8 banków. Główne wnioski: Jednolity Obszar Płatności w Euro jako samoregulacja sektora bankowego oraz regulacje Unii Europejskiej wprowadzone w latach 1997-2014 pozwoliły zmniejszyć opłaty za przelewy transgraniczne w EOG oraz nadać im przejrzystość i skrócić czas ich realizacji. Krajowa Izba Rozliczeniowa systematycznie rozszerza usługi rozliczeniowe dla banków. W 2012r. wprowadziła system Express ELIXIR, umożliwiający dokonywanie przelewów natychmiastowych w czasie rzeczywistym. W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową, opierając się na analizie literatury przedmiotu, dyrektyw i rozporządzeń unijnych oraz danych liczbowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the conditions of realizing of credit transfers in European Union and fast credit transfers - Express ELIXIR - in Poland. This article presents main rules of Payment Services Directive (PSD) which was implemented to Polish law in 2011, benefits for bank customers regarding the transparency of conditions for cross-border in European Economic Area and internal credit transfers, and the maximum time taken to execute these transfers. It also presents the analysis of the innovative bank's payment services in Poland - real-time credit transfer service called Express ELIXIR. This system was introduced in June 2012 by The National Clearing House (KIR). By March 2014 eight banks in Poland were offering this service. The main conclusions are as follows: Single European Payment Area - self-regulation of banking sector, European Union directives and regulations introduced in 1997-2014 - have ensured transparency for consumers and fee and execution time reduction of credit transfers in European Economic Area. In Poland, KIR has been systematically developing its services. In 2012 it has introduced Express ELIXIR - the system which enables clearing immediate payments. Research method applied include the analysis of scientific papers, European legislation, and statistical data. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Blue Media, 2014, https://bluemedia.pl [dostęp: 20.01.2014].
 • Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, uchylająca dyrektywę nr 97/5/WE, Dz. Urz. UE nr 319, 5.12.2007.
 • Dyrektywa nr 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przelewów bankowych, Dz. Urz. WE nr 43, 14.02.1997.
 • Grabowski M., 2012, Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hadding W., 1998, Dyrektywa Unii Europejskiej o przelewach transgranicznych, Prawo Bankowe, nr 4.
 • Iwańczuk A., 2011, Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 • KIR, 2013, Express ELIXIR, www.kir.com.pl [dostęp: 25.02.2013].
 • KIR, 2014, Express ELIXIR, www.kir.com.pl [dostęp: 28.03.2014].
 • KNF, 2014, Rejestr usług płatniczych, www.knf.gov.pl [ dostęp: 24.03.2014].
 • Marciniak-Neider D., 2004, Rozliczenia w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Marciniak-Neider D. (red.), 2011, Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Polasik M., Maciejewski K., 2009, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Materiały i Studia NBP, z. 241.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów trans- granicznych, Dz. U. nr 163, poz. 1576.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2560/2001/WE z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro, Dz. Urz. WE nr 344, 28.12.2001.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 924/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie nr 2560/2001/WE, Dz. Urz. UE nr 266, 9.10.2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 260/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie nr 924/2009/WE, Dz. Urz. UE nr 94, 30.03.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 248/2014/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie nr 260/2012/UE w odniesieniu do przejścia na ogólno- unijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty, Dz. Urz. UE nr 84, 20.03.2014.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy nr 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz rozporządzenia nr 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie, COM/2013/549, 24.07.2013.
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 873.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.