PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2(24) | 15--34
Tytuł artykułu

10 lat badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
10 Years of Economic Sentiment Surveys in Lubelskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od II kwartału 2001 roku prowadzi kwartalne badania ankietowe umożliwiające obliczenie sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych w barometrów nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim. Analiza przebiegu barometrów nastrojów gospodarczych skłania do wniosku, że gospodarka województwa lubelskiego w badanym okresie "przeszła" pełny średniookresowy cykl koniunkturalny, który rozpoczął się recesją w 2001 roku, i poprzez fazę ożywienia z lat 2004-2006 wszedł w fazę rozkwitu w okresie 2007 - pierwsza połowa 2008 roku ze szczytem w IV kwartale 2007 roku, by od drugiej połowy 2008 roku wejść w fazę spowolnienie gospodarcze, które zakończyło się recesją lat 2009-2010 roku z "dołkiem" zanotowanym w II kwartale 2009 roku. Wnioski te potwierdzają również uzyskane metodą wygładzania ekonometrycznego za pomocą filtru Hodricka-Prescotta długookresowe trendy barometrów i sektorowych wskaźników nastrojów gospodarczych. Natomiast w dalszym ciągu pozostaje otwartym problem sposobu i tempa wychodzenia z recesji lat 2009-2010. Wyniki IV kwartału 2010 roku i I kwartału 2011 roku mogą wskazywać, że wychodzenie odbywać się będzie w kształcie litery W, a w IV kwartale 2010 gospodarka, a co za tym idzie i nastroje gospodarcze osiągnęły "drugie dno". Barometry nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami: 1. lepsze są nastroje gospodarcze przedsiębiorców niż konsumentów, 2. większa jest zmienność nastrojów w budownictwie niż pozostałych sektorach, 3. lepsze są nastroje mieszkańcy miast niż mieszkańców wsi, 4. formułowane zarówno przez przedsiębiorców jak i konsumentów prognozy są bardziej optymistyczne niż dokonywane kwartał później diagnozy, 5. nastroje gospodarcze odzwierciedlają realne procesy zachodzące w gospodarce województwa, 6. barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego najsilniej skorelowany jest z barometrem nastrojów gospodarczych Polski opóźnionym o miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorcy i konsumenci z terenu województwa lubelskiego reagują na zmiany gospodarcze o miesiąc później niż dzieje się to przeciętnie w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the II quarter of 2001 the University of Management and Administration in Zamość has been realizing the economic sentiment surveys which help to calculate sector confidence indicators and economic sentiment indexes for Lubelskie region. The analysis of the trends of economic sentiment indexes permit to reach conclusion that in the investigated period the economy of Lubelskie region has gone through the full medium term business cycle, which began with 2001 recession and through the recovering phase of 2004-2006 entered the boom phase of 2007 - the first half of 2008 with the pick in the IV quarter of 2007 and then the slowdown in the economy which ended in 2009-2010 recession with the "doldrums" registered in the II quarter of 2009. These conclusions can be confirmed by econometric smoothing with the Hodrick-Prescott filter long-term trends of general and entrepreneurs' economic sentiment indexes and sector confidence indicators. Whereas, the way and pace of coming out of 2009-2010 recession constitute a problem. The results in the IV quarter 2010 and I quarter 2011 may show that coming out of recession will be W-shaped whereas in the IV quarter economy and economic sentiment reached 'the second doldrums.' Economic sentiment in Lubelskie region is characterized by several important features: 1. the entrepreneurs' economic sentiment is slightly better than consumers sentiment almost in the whole analyzed period; 2. among analyzed economic sectors the highest variability of economic sentiment have building contractors; 3. more often city dwellers have better sentiment than country dwellers; 4. formulated by entrepreneurs and consumers forecasts concerning their firms (households) situation are more optimistic than realization a quarter later; 5. economic sentiment index for Lubelskie region is one month lagged to the economic sentiment index for Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
 • Bielak J. (2007): Zastosowanie barometru nastrojów gospodarczych do budowy krótkookresowych modeli rynku pracy na poziomie regionu, "Zamojskie Studia i Materiały", nr 4, s. 99-109.
 • Bielak J. (2008): Metoda prognozowania rynku pracy z wykorzystaniem wskaźników wyprzedzających, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(12), s. 57-64.
 • Bielak J. (2010): Prognozowanie rynku pracy woj. lubelskiego z wykorzystaniem modeli ARIMA i ARIMAX, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 1(19), s. 27-44.
 • Bielak J., Długosz D., Salej A. (2011): Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w IV kwartale 2010 r., "Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty", nr 7, s. 27-52.
 • Bracha C. (1998): Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, Warszawa, "Efekt".
 • Cottrell A., Lucchetti "Jack" R. (2010): Gretl User's Guide. Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2008): Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe - implikacje dla Polski, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(13), s. 5-15.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2009): Wzrost w cieniu światowego kryzysu, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(17), s. 7-14.
 • Duda S., Kuśpit J., Mamcarz H., Pakuła A., Żukowska H., Żukowski M. (2003): Zarys ekonomii, Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • European Commission. Directorate General Economic and Financial Affairs (2007): The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. User Guide, Brussels, European Commission.
 • Hodrick R.J., Prescott E.C. (1997): Postwar US Business Cycles. An Empirical Investigation, "Journal of Money Credit and Banking", nr 29(1), s. 1-16.
 • Kowalewski G. (2009): Wartość informacyjna wskaźników koniunktury dla danych jakościowych, [w:] J. Garczarczyk (red.): Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, Warszawa, CeDeWu, s. 341-349.
 • Kowerski M. (2005): Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na nastroje gospodarcze w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 101-111.
 • Kowerski M. (2008a): Barometr nastrojów gospodarczych jako narzędzie diagnozowania i prognozowania sytuacji gospodarczej w regionie. Przykład województwa lubelskiego, [w:] B. Jóźwik i H. Ponikowski (red.): Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, s. 302-316.
 • Kowerski M. (2008b): Sprawozdanie z prac zespołu badawczego projektu "System przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych", "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(12), s. 125-129.
 • Kowerski M. (2008c): Wartość informacyjna odpowiedzi "bez zmian" w badaniach nastrojów gospodarczych, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 4(14), s. 47-61.
 • Kowerski M. (2008d): Wpływ wprowadzenia przepisów układu z Schengen na gospodarcze nastroje mieszkańców województwa lubelskiego, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", tom 60, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 282-293.
 • Kowerski M. (2009a): Metodyka badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(17), s. 15-28.
 • Kowerski M. (2009b): Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 20(7-8), s. 93-106.
 • Kowerski M. (2010): PKB w województwie lubelskim w 2008 r., "Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty", nr 6, s. 27-54.
 • Kowerski M., Bielak J. (2006): Barometr nastrojów gospodarczych jako wskaźnik jakościowy rozwoju regionalnego. Przykład województwa lubelskiego, [w:] A.F. Bocian (red.): Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Białystok, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 129-137.
 • Kowerski M., Bielak J., Długosz D. (2009): Nastroje gospodarcze w województwie lubelskim. Diagnoza II kwartału oraz prognoza na III kwartał 2009 r., "Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty", nr 1, s. 77-102.
 • Kufe l T. (2011): Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN.
 • Maddala G.S. (2006): Ekonometria, M. Gruszczyński, E. Tomczyk i B. Witkowski (tłum.), Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN.
 • Welfe A. (1998): Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.