PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 49--66
Tytuł artykułu

Miejsce aktywności fizycznej w różnych formach zajęć wolnoczasowych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Physical Activity in Various Forms of Free-Time Acivities for Childern with Mildintellectual Disability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel pracy: diagnoza form zachowań wolnoczasowych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w 2012 roku wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Poznaniu. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania odnośnie form zachowań wolnoczasowych w różnych porach roku, ilości czasu wolnego oraz udziału badanej młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dodatkowo wystąpiły pytania dotyczące sytuacji społecznej badanych. Wyniki: Większość badanej młodzieży (75%)jest zadowolona z posiadanej ilości czasu wolnego. Uczniowie niezależnie od pory roku aktywnie spędzają czas wolny. Ankietowani w niewielkim stopniu korzystają z zorganizowanych zajęć sportowych - 13,8%uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych oraz 11,1 % w zajęciach pozaszkolnych. Wnioski: Właściwie zorganizowany czas wolny jest jednym z czynników stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Równocześnie poprzez stwarzanie i kształtowanie motywacji do najbardziej pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego można wpłynąć pośrednio na kształtowanie jego postaw i systemu wartości. Pedagogika czasu wolnego wyznacza doniosłą rolę rodzinie oraz szkole w przygotowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie do racjonalnego korzystania z zajęć rekreacyjnych. Ważnym jest wychowanie do wczasów zarówno metodą modelowania, w tym wpływu społecznego i manipulowania społecznie wartościowymi wzorami, jak i metodą zadaniową.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim: to determine various types of free-time activities for children with mild intellectual disability Material and method: The research was carried out in year 2012, among the pupils of No.2 Vocational School, which is part of No. 102 School for Children of Special Needs in Poznań. The questionnaire formed for this purpose included questions concerning free-time activities in different seasons of the year, amount of free time and participation of the children in extracurricular and after-school activities. Additional questions dealt with social situation of the respondents. Results: The majority of the respondents (75 per cent) was satisfied with the amount of free time they had. Pupils spend their free time in an active way, regardless of season. They seldom participated in organised sports events - 13,8 per cent took part in extracurricular activities, and 11,1 per cent - in after-school events. Conclusion: Properly organised leisure is one of the factors stimulating psycho-physical development of an intellectually disabled child. At the same time, his or her attitudes and system of values can be shaped and directly influenced by creating motivation to socially most desired forms of free-time activities. According to pedagogy of free time, family and school are to play a significant role in preparing an intellectually disabled child for rational use of leisure. It is important to educate them through both a role-model method - including social influence and manipulation of socially valuable patterns - and a task method. Preparation of the intellectually disabled to efficient free-time management aims at shaping in them culture of entertainment and relaxation; to show them how to regenerate their psyche and organisms.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Biniakiewicz B. (1993): Turnusy rehabilitacyjne możliwością realizacji idei integracji W: Turystyka, rekreacja i sport jako problem społeczno-wychowawczy współczesnego człowieka, red: W. Siwiński PDW Ławica, Poznań str. 176-181.
 • 2. Borzyszkowska H. (1981): Zajęcia pozalekcyjne i poza szkolne oraz czas wolny dzieci upośledzonych umysłowo W: Upośledzenie umysłowe, pedagogika, red. K. Kirejczyk. PWN, Warszawa.
 • 3. Borzyszkowska H. (1987): Budżet czasu wolnego i sposób jego zagospodarowania przez dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim szkoły podstawowej. "Zeszyty Naukowe" nr 93.
 • 4. Braslawska-Haque M. (2000): Czytelnictwo uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych. "Szkoła Specjalna" nr 1, s. 51-54.
 • 5. Czajkowski K. (1979): Wychowanie do rekreacji. WSiP Warszawa Gruszkowska M. (2000): Ćwiczenia fizyczne a stany emocjonalne, potrzeby psychiczne i poziom intelektualny kobiet aktywnych ruchowo. Roczniki Naukowe AWF w Warszawie nr 39.
 • 6. Halemba P., Harmaciński R. (2010): Poziom uczestnictwa w turystyce młodzieży niepełnosprawnej w województwie śląskim. W: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, red. J. Łuczak, S. Bronowicki Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 7. Kaiser A., Sokołowski M. (2010): Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyki rekreacji -podstawy teoretyczne. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 8. Kaiser A., Sokołowski M., Bronowicki S., Jufikova J. (2010): Turystyka rowerowa treningiem zdrowotnym dla rodziny W: Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej, red. J. Łuczak, S. Bronowicki Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 9. Kamiński A. (1989): Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław.
 • 10. Kirejczyk K. (1981): Metoda Decroly'ego, metoda ośrodków zainteresowań a metoda ośrodków pracy. W: Upośledzenie umysłowe, pedagogika, red. K. Kirejczyk. PWN, Warszawa.
 • 11. Kwilecka M, Brożek Z. (2007): Bezpośrednie funkcje rekreacji Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • 12. Lubański K. (1990): Aktywność uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym. "Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze" nr 9, str 341-346 Osiński W. (2002): Zarys teorii wychowania fizycznego. Wydawnictwo AWF Poznań.
 • 13. Parchomiuk M. (2000): Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo. "Wychowanie na co Dzień" nr 4-5, s. 13-16.
 • 14. Parzych K. (2010): Determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży szkolnej na przykładzie licealnej Słupska. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 15. Pasternak E. (1993): Przykłady badań nad rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. "Roczniki Pedagogiki Specjalnej" t. 4, s. 82-98.
 • 16. Pięta J. (2004): Pedagogika czasu wolnego Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • 17. Płoch L. (1992): Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • 18. Przecławski K. (1993): Czas wolny dzieci i młodzieży. W: Encyklopedia pedagogiczna red. W. Pomykało. Fundacja Innowacja Warszawa s. 75-76.
 • 19. Szwarc H. (1987): Kultura fizyczna jako czynnik zdrowiu. W: II Kongres Naukowy Kultury Fizycznej. GKKFiT. Warszawa.
 • 20. Tauber R. D., Siwiński W. (2002): Pedagogika czasu wolnego. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
 • 21. Turowski J. (1975): Struktura i funkcje rodziny a teoria rodziny nuklearnej. W: Przemiany rodziny polskiej red. J. Komorowska. PWN, Warszawa.
 • 22. Żółkowska T. (1995): Aktywność poza dydaktyczna uczniów z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego a poziom opieki rodziców nad ich czasem wolnym. "Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii "nr 21, s. 115-128.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.