PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 346 Finanse publiczne | 312--326
Tytuł artykułu

Budżet gmin Grójec, Kozienice, Szydłowiec w latach 2003-2012 jako instrument równoważenia rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
The Budget of Kozienice, Grojec, Szydlowiec Communes in the Years 2003-2012 as an Instrument of Sustainable Development on the Local Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty gospodarki finansowej gmin miejsko-wiejskich: Kozienice, Grójec, Szydłowiec w latach 2003-2012. Przedmiotem badań jest wykonanie budżetu gmin. W pracy dokonano analizy zmian dochodów, przychodów i wydatków gmin w dziedzinach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Określone zostały także podstawowe wskaźniki budżetów, ich zmiany w badanym okresie oraz przyczyny zmian. Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie badawcze: czy gospodarka finansowa gmin sprzyja realizacji idei rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym? W podsumowaniu sformułowane zostały wnioski ogólne dotyczące finansów gmin oraz praktyczne rekomendacje w zakresie oczekiwanych zmian w jej gospodarce finansowej(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents chosen aspects of financial economy of the Kozienice, Grójec and Szydłowiec communes in the years 2003-2012. The subject of the research is to carry out a budgets of the communes. In the research work there is made an exact analysis connected with the changes of income and expenses of the communes in economic, social and ecological fields. Furthermore, there are also defined the basic indices of the budget, their changes in the studied period as well as the causes of these changes. The author tries to undertake a task to answer a research question: if the financial economy of the communes favours the realization of an idea of sustainable development on the local level. In the summary there are formulated some general conclusions related to the finances of the communes as well as some practical recommendations in the range of expected changes in their financial economy.(original abstract)
Rocznik
Strony
312--326
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Hausner J. (red.), Raport o stanie samorządności w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 • Markowska-Bzducha E., Gospodarka finansowa gmin podregionu radomskiego w latach 1999-2009, [w:] Region radomski w strukturze przestrzennej kraju. Od przeszłości do współczesności, red. E. Markowska-Bzducha, W. Rakowski, Politechnika Radomska, Radom 2011.
 • Masik G., Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia, przykład sfery suburbanizacji Trójmiasta, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010.
 • Rakowski W., Budżet Żyrardowa na tle wybranych miast województwa mazowieckiego latach 2006- 2008, [w:] red. W. Rakowski, Rocznik żyrardowski, t. VIII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Żyrardów 2010.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne, teoria i praktyka, Municypium S.A., Warszawa 2004.
 • Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Śmietanka T., Gospodarka finansowa gminy miejsko-wiejskiej Kozienice w latach 2003-2012, [w:] red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 306, Wrocław 2013, s. 430-441.
 • Śmietanka T., Lokalna jakość życia w opinii mieszkańców i radnych (na przykładzie gmin: Grójec, Kozienice i Szydłowiec w kadencji samorządu 2002-2006), Biuletyn Informacyjny, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Regionalny Oddział w Radomiu, 2007, nr 1, Politechnika Radomska, Radom.
 • Śmietanka T., Niektóre aspekty społeczne rozwoju lokalnego gmin w świetle danych GUS i dokumentów urzędowych (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich: Grójec, Kozienice, Szydłowiec w latach 1999-2006), [w:] Studia nad regionem radomskim, red. W. Rakowski, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Radom-Żyrardów 2009.
 • Śmietanka T., Czy polityka społeczna gminy jest spójna finansowo? [w:] Spójność społeczna na poziomie lokalnym, red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk, Wydział Socjologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2010.
 • Zalewski A., Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy? [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2004 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.