PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 75--88
Tytuł artykułu

Rola rodziców w rozwoju zainteresowań rekreacją fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Parents in Developing Interest in Active Physical Recreation among Children at Kindergarten Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel pracy: Rekreacja fizyczna odgrywa bardzo ważną rolę w podnoszeniu jakości życia i stanu zdrowia współczesnego człowieka. W pracy podjęto problem rodzinnej socjalizacji do czasu wolnego. Celem badań jest analiza zachowań wolnoczasowych rodziców w kontekście rozwoju zainteresowań rekreacją fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w 2012 roku. Wśród badanych osób przeważali mężczyźni w wieku 31-37 lat, z wykształceniem średnim, posiadający dwoje dzieci w wieku 4-6 lat. W badaniach wykorzystano metodę badań sondażowych, technikę ankiety z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza. Wyniki: Większość badanych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym deklaruje, że w dzieciństwie i młodości często brali udział w różnych formach rekreacji fizycznej. Aktualnie aktywność fizyczną czasie wolnym badani podejmują tylko sporadycznie. Respondenci preferują tradycyjne formy rekreacji fizycznej, rzadko biorą udział w zorganizowanych formach spędzania czasu wolnego oraz korzystają z nowoczesnych form ruchu. W badanym środowisku zauważa się wystarczającą infrastrukturę umożliwiającą racjonalną organizację czasu wolnego jednak nie jest ona w wystarczającym stopniu wykorzystywana przez badanych. Wnioski. Rodzice muszą otrzymać wsparcie ze strony animatorów czasu wolnego. Organizatorzy wspólnych działań rodzinnych powinni dostosowywać treści i propozycje do wieku poszczególnych członków rodziny. Ważne jest także zapewnienie fachowej opieki dla małych dzieci w placówkach sportowo-rekreacyjnych, co umożliwi rodzicom, szczególnie młodym matkom, zwiększenie częstotliwości podejmowania zorganizowanej aktywności fizycznej.(fragment tekstu)
EN
Aim: Physical recreation plays a significant role in raising quality of life and health of a contemporary man. This paper discusses an issue of family socialisation in their leisure time. The aim of the research is the analysis of pastime behaviours of parents and their role in developing interest in active recreation among children at kindergarten age. Material and method: The research was carried out in 2012 among parents of children at kindergarten age. Majority of respondents were men aged 31-37 years, with high school education, having two children aged 4-7 years. The research was carried out with use of poll method, using an authorial questionnaire. Results: Majority of the respondents declared that as children they had often participated in active forms of recreation. At present they hardly ever take up physical activity in their leisure time. The respondents prefer traditional forms of active recreation, they rarely take part in organised forms of recreation or make use of modern facilities. It has been noted that access to facilities which might enable the respondents rational organisation of leisure time is sufficient. However, the respondents do not make sufficient use of them. Conclusion: Parents need support from physical activity organisers. Those who organize joint family activities should adapt contents and offer to age of various family members. It is also important to provide professional care for children in sports facilities, which will enable parents, particularly mothers, attend organised sport activities more often.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Dąbrowska A., Kalecińska J. (2006): Społeczno-wychowawcze uwarunkowania rekreacji ruchowej. Wychowanie do rekreacji ruchowej w rodzinie. W: Zarys teorii rekreacji ruchowej, red. A. Dąbrowski. WSE, AWF, Warszawa.
 • 2. Doniec R. (1998): Rodzice w międzypokoleniowym przekazie wartości. W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cygańska. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 3. Jacher W. (2000): Czym jest socjalizacja w rodzinie. Problemy Rodziny, nr 1.
 • 4. Kaik-Woźniaka A., Fąk T. (2010): Rekreacja ruchowa we wrocławskich rodzinach z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 5. Kaiser A., Sokołowski M. (2010) Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji - podstawy teoretyczne. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Kaiser A., Laudańska-Krzemińska I. (2008): Aktywność fizyczna jako element stylu życia rodzin mieszkających na wsi. W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej, red. W. Staniewska-Zątek, T. Sankowski, E. Szczepanowska, R. Muszkieta. Wyd. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 7. Kaiser A., Laudańska-Krzemińska L, Krawański A. (2007): Rodzinna tradycja jako ważny czynnik socjalizujący w zakresie aktywności fizycznej. Annales UMCS Sectio D Medicina, VOL LXII, SUPPL.XVIII.
 • 8. Kubica J.F. (2004): Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Wyd. WSE, Warszawa.
 • 9. Lenartowicz M. (1998): Sport w rodzinie w Europie Wschodniej i w Europie Zachodniej. W: Sport w procesie integracji europejskiej: międzynarodowe sympozjum, red. Z. Krawczyk, J. Kosiewicz, K. Piłat. AWF, Warszawa.
 • 10. Parnicka U. (1997): Wychowanie do rekreacji. Edukacja i dialog, nr 4(87).
 • 11. Piech K. (2004): Promocja rodzinnej aktywności ruchowej. ZWWF, Biała Podlaska.
 • 12. Przewoźniak L. (2001): Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny. W: Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna i wsp. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 • 13. Siemek D. (1982): Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • 14. Sieńko-Awierianów E., Chudecka M. (2010): Aktywność fizyczna "młodych matek". W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 15. Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E. (2007): Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii. WSHiG, Poznań.
 • 16. Stuła A., Graczykowska B. (2010): Rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego w rodzinie. W: Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka, red. A. Kaiser, M. Sokołowski, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań.
 • 17. Tyszka Z. (1997): System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną. Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań.
 • 18. Umiastowska D. (2003): Aktywność ruchowa jako wartość w życiu człowieka. W: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. Wyniki badań naukowych, red. W. Siwński, R.D Tauber, E. Szajek-Mucha.Wyd. WSHiG w Poznaniu, Poznań.
 • 19. Wawrzak-Chodaczek M. (1993): Telewizja w czasie wolnym kobiet polskich mających dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Kobieta i jej czas wolny, red. A. Zawadzka. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 20. Zawadzka A., Ferenz K. (1998): Społeczne aspekty wypoczynku młodych kobiet. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.