PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 406--418
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa - implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interdisciplinarity of the Modern Enterprise Theory - Implications for a Competitiveness Strategy in the Age of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba przedstawienia koniecznych modyfikacji w strategiach konkurencyjności przedsiębiorstw działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i wykazania, że wymaga to uwzględnienia rekomendacji wynikających z interdyscyplinarności współczesnej teorii firmy. Analizy oparto na badaniu wskazówek dotyczących kreowania strategii konkurencyjności adekwatnych do wymogów globalnej, opartej na wiedzy gospodarki. Badania wskazują, że współczesne przedsiębiorstwa powinny budować swoje modele biznesowe na bazie wielowarstwowego kapitału ekonomicznego i intelektualnego. W ten sposób uzyskają możliwość twórczego łączenia perspektyw globalnej i lokalnej, wewnętrznej i zewnętrznej, instytucjonalnej i behawioralnej. W konsekwencji posiadać będą zdolność kreowania konkurencyjności o charakterze systemowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the necessary modifications in the competitive strategies of companies operating in the dynamically changing environment as well as to demonstrate that it requires taking into account the recommendations resulting from the interdisciplinary nature of the modern theory of the firm. Analyses were based on studies of suggestions for companies in the global and knowledge-based economy. Research indicates that contemporary companies should base their business models on multi-layered economic and intellectual capital which would enable them to connect global and local perspectives, thus allowing them to create a internal and external and institutional and behavioral systemic competitiveness. This article is divided into three parts. The first one presents sources of contemporary interdisciplinary theory of company, the essence of alternatives theory. The second one presents the evolution of the concept of enterprises' competitiveness under the influence of changes in the global economy. The third part discusses recommendations of changes in the strategies of the competitiveness of enterprises in the globalization age. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. G., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń.
 • Appasamy S., Pujar S. R., Bonito Filipe J. A., Kathiravan Ch., 2008, Sustainable Competitive Positional Advantage of English Dailies. A Research Proposal, Innovative Marketing, vol. 4.
 • Argote L., Greve H. R., 2007, A Behavioral Theory of the Firm - 40 Years and Counting. Introduction and Impact, Organization Science, vol. 18, no. 3.
 • Bieliński J., 2005, Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa.
 • Bogan Ch. E., English M. J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Helion, Gliwice.
 • Bossak J. W., 2013, Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., 2005, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 • Coulter M., 2005, Strategic Management in Action, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Coyne K. P., 1986, Sustainable Competitive Advantage. What It Is, What It Isn't, Business Horizons, vol. 29.
 • Curven P. J., 1976, Theory of the Firms, Macmillan, New York.
 • Dess G. G., Lumpkin G. T., Eisner A. B., 2007, Strategic Management, McGraw-Hill Irwin, Boston.
 • Dierickx I., Cool K., 1989, Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, Management Science, no. 35.
 • Drucker P. F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Eisenhardt K. M., Sull D. N., 2001, Strategy as Simple Rules, Harvard Business Review, January.
 • Flak O., Głód G., 2012, Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
 • Flejterski S., Wahl P. T., 2003, Ekonomia globalna - synteza, Difin, Warszawa.
 • Flores L. G., Fadden J., 2000, How to Have a Successful Strategic Planning Meeting, Training & Development, January.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2007, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., 2013, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gorynia M., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności międzynarodowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Grant R. M., 2002, Contemporary Strategy Analysis, Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Publisher, Malden.
 • Grant R. M., 2005, Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Hagel J., Brown J. S., 2005, The Only Sustainable Edge. Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston.
 • Hamel G., Prahalad C. K., 1994, Competing for the Future. Breaktrough Strategies for Sizing Control of Your Industry and Creating the Markets of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston.
 • Henderson B. D., 1983, The Anatomy of Competition, Journal of Marketing, vol. 47.
 • Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S., 2011, Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K., 1999, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, London.
 • Kaczmarek B., Walczak W., 2009, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kluyver C. A. de, Pearce J. A., 2006, Strategy. A View from the Top, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Krawiec F., 2009, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Kuszaj-Milewska M., 2012, Instrumenty informatyczne szansą dynamicznego rozwoju CSR, [w:] Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, red. W. Kowalczewski, PRET S.A., Warszawa.
 • Landreth H., Colander D. C., 1998, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lynch R., 2000, Corporate strategy, Prentice Hall, Harlow.
 • Mauboussin M. J., 2014, Właściwe mierniki sukcesu, Harvard Business Review, no. 134.
 • Michalski E., 2013, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mises L. von, 1996, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Prakseologia, nr 3-4.
 • North D. C., 1986, The New Industrial Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics, no. 142.
 • Platonoff A. L., 2009, Zarządzanie dynamiczne, Difin, Warszawa.
 • Prahalad C. K., 2006, Inside-out Strategy. Explanation of Core Competence of Hamel and Prahalad, http://www.ckprahalad.com [dostęp: 11.03.2014].
 • Prahalad C. K., Ramaswamy V., 2005, Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rosińska-Bukowska M., 2009, Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 • Rosińska-Bukowska M., 2012, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Samson D., 1991, Manufacturing and Operations Strategy, Prentice Hall, New York.
 • Schumpeter J. A., 1995, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skat-Rordam P., 2001, Zmiany decyzji strategicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skawińska E. (red.), 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 • Springer A., 2010, Znaczenie postaw i kompetencji pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wernerfelt B., 1984, A Resource - Based View of the Firm, Strategic Management Journal, vol. 5.
 • Wheelen T. L., Hunger J. D., 2006, Concepts in Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.