PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 419--429
Tytuł artykułu

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w okresie kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Outlays of Enterprises with Foreign Capital in the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy ostatnich lat wpłynął nie tylko na działalność i wyniki finansowe przedsiębiorstw, ale również na wartość dokonywanych przez nie nakładów inwestycyjnych. Celem artykułu była analiza i ocena zmian wartości nakładów inwestycyjnych wydatkowanych przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2007-2012. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyróżnienie grup przedsiębiorstw o najwyższej dynamice zmian wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Wyodrębniono także grupy przedsiębiorstw najbardziej wrażliwych na kryzys gospodarczy. Analiz dokonano z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw i pochodzenia kapitału (krajowy i zagraniczny). Największą dynamiką zmian wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych charakteryzowała się grupa mikroprzedsiębiorstw ZKZ. Pomimo kryzysu wartość importu i eksportu podmiotów ZKZ nie obniżyła się tak znacznie jak w przypadku nakładów inwestycyjnych. Wyższą dynamiką osiąganych przychodów charakteryzowały się podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis of recent years affected not only the business and financial results of enterprises, but also the value of their investment outlays. The purpose of the article was to analyze and evaluate changes in the value of investment outlays incurred by enterprises with foreign capital in Poland in the years 2007-2012. The analysis allowed to indicate groups of enterprises with the highest dynamic of changes in investment outlays. It also made it possible to indicate groups of companies most vulnerable to the economic crisis. The analysis was carried out taking into account the size of the companies and the origin of capital (domestic and foreign). The highest growth rate of investment outlays characterized a group of micro companies with foreign capital. Despite the crisis, the value of imports and exports in the companies with foreign capital did not decrease as much as in the case of investment. Companies with the participation of foreign capital presented a higher growth rate of revenues. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Dokurno Z., 2009, Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego jako próba projekcji aktywności gospodarczej w warunkach integracji i globalizacji, [w:] Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M. K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa (dla lat 20072012).
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, Warszawa (dla lat 2007-2012).
 • Gaweł A., 2009, Rozwój ekonomiczny i przedsiębiorczość w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • GUS, 2013, Rocznik handlu zagranicznego, GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje [dostęp: 26.03.2014].
 • Kamińska T., 2010, Internacjonalizacja zachowań przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. H. Treder, K. Zołądkiewicz, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 28/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lizińska W., 2012a, Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - studium na poziomie układów terytorialnych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Lizińska W., 2012b, Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. U. Mrzygłód, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Marks-Bielska R., Nazarczuk J. M., 2012, Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Polski w latach 2001-2012 w kontekście modelu wzrostu Solowa, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 2.
 • Rymarczyk J., 2012, Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. U. Mrzygłód, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sosińska-Wit M., 2011, Inwestycje MSP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, nr 3.
 • Wildowicz-Giegiel A., 2013, Priorytety inwestycyjne a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Oeconomia Copernicana nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.