PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 | 26--37
Tytuł artykułu

Elementy ryzyka w polskim systemie zabezpieczenia emerytalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elements of Risk in the Polish System of Old-Age Pension Provision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono warunki, założenia i cele reformy systemu emerytalnego wprowadzonej w 2001 r. w Polsce. Zwrócono uwagę na podstawowy aspekt koniecznych zmian: tendencje demograficzne polegające na wydłużaniu się życia ludzi i zmniejszaniu liczby urodzeń, co wpływa na zachwianie proporcji między pracującymi (czyli wpłacającymi stosowne środki do systemu) i niepracującymi (korzystającymi z wypracowanych środków). Konsekwencją utrzymującego się zachwiania będzie załamanie systemu emerytalnego i brak środków na wypłaty lub znaczące obniżenie ich wielkości. W artykule omówiono również doświadczenia kilkunastu lat istnienia zreformowanego systemu emerytalnego i wskazano możliwe scenariusze rozwoju. Omówiono efekty i problemy przejścia od systemu repartycyjnego do trójfilarowego. Poruszono także zagadnienie ryzyka dla finansów publicznych związanego z przeniesieniem części bieżących składek z ZUS do OFE oraz z funkcjonowaniem dwóch systemów emerytalnych równocześnie. Podjęto próbę określenia wpływu OFE na wysokość przyszłych emerytur, nakreślono perspektywy społecznego systemu ubezpieczeń emerytalnych oraz ryzyko z tym związane.(abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author discussed the conditions, assumptions and objectives of the reform of the old-age pension system introduced in 2001 in Poland. He paid attention to the basic aspect of necessary changes: demographic trends consisting in extension of the lifespan of people and reduction of the number of births what affects upsetting the proportion between working (i.e. paying relevant contributions to the system) and non-working (using the funds worked out) people. A consequence of the persisting disturbance will be a collapse of the old-age pension system and lack of money for payments or a considerable reduction of their value. In the article, the author also discussed the experience of more than ten years of existence of the reformed old-age pension system and indicated the possible scenarios of development. He discussed the effects and problems of the shift of the pay-as-you-go system to the three-pillar one. He also touched the issue of the risk for public finance related to the transfer of part of the current contributions from the Social Insurance Institution (ZUS) to the Open Pension Fund (OFE) as well as to functioning of the two old-age pension system concurrently. He undertook an attempt to determine the impact of OFE on the amount of future pensions, outlined the perspectives of the social system of old-age pension insurance and the risk related thereto(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--37
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017 (2013), Ministerstwo Finansów Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.