PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 167--182
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne kraju a procesy restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Energy State Security and the Process of Restructuring of the Polish Power Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy realizowane w Polsce od ponad dziesięciu lat procesy restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego są zgodne z zaleceniami UE w tej dziedzinie i czy zarazem służą one wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W pierwszej części artykułu autorzy precyzują pojęcie bezpieczeństwa energetycznego w świetle zaleceń UE oraz interpretacji przyjętych w polskich dokumentach z zakresu polityki energetycznej. Następnie przedstawiają i analizują przebieg procesów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego. W analizie tej posłużono się rzadko spotykaną w polskiej literaturze i praktyce analitycznej metodą DEA (Data Envelopment Analysis). Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że przeprowadzone dotychczas zmiany (konsolidacja sektora) nie poprawiają w znaczącym stopniu efektów ekonomicznych sektora. Nie prowadzą też do umacniania konkurencji na polskim rynku energii, a w ślad za tym do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to answer the question of whether carried out in Poland a restructuring processes of Polish power sector are going accordance with the recommendations of the EU in this area, and whether they are served strengthening the energy security of the country. In the first part of the article the authors clarify the concept of energy security in the context of EU recommendations and the interpretation adopted in the Polish official energy policy. Then, describe and analyze the processes of restructuring in the Polish power sector. In this analysis, was used an analytical method of DEA (Data Envelopment Analysis). (original abstract)
Rocznik
Strony
167--182
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 28.01.2003 r.) (2005), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Arocena P. (2008), Cost and Quality Gains from Diversification and Vertical Integration in The Electricity Industry: A DEA Approach, "Energy Economics" No. 30.
 • Codognet M.K., Glachant J.M., Lévêque F., Plagnet M.A. (2002), Mergers and Acquisitions in The European Electricity Sector Cases and Patterns, CERNA - Centre d'économie industrielle Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
 • Dec T. (2010), Fuzje i przejęcia a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektroenergetycznego, w: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom II: Wybrane aspekty współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Duda M. (2004), Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" nr 1.
 • Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.
 • Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r., dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego, Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.
 • Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz. Urz. L 27 z 30 stycznia 1997 r.
 • Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 grudnia 1998 roku dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku gazu ziemnego, Dz. Urz. UE L 204 z 22 czerwca 1998 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 roku dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • Green Paper. Towards A European Strategy for The Security of Energy Supply (2001), European Commission, Bruksela.
 • Hartman R. S. (1996), The Efficiency Effects of Electric Utility Mergers: Lessons from Statistical Cost Analysis, "Energy Law Journal" Vol. 17, No. 2.
 • Kowalak T. (2005), Bezpieczeństwo energetyczne - zaklęcie, wytrych czy realna kategoria, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" nr 6 (44).
 • Kwoka J.E. (2002), Vertical Economies in Electric Power, Evidence on Integration and its Alternatives, "International Journal of Industrial Organization" No. 20 (5).
 • Lessons Learned from Electricity Restructuring. Report to Congressional Requesters (2002), United States General Accounting Office GAO, Washington.
 • Leszczyński T. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, "Biblioteka Regulatora", Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.
 • Mergers and Dynamic Efficiencies (2008), "Policy Brief", OECD, Paris.
 • Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 1 lipca 2005 r. Polityka energetyczna Polski do 2025 r., M.P. Nr 42 z 22 lipca 2005 r., poz. 562.
 • Pareto V., Huston J.E. (1995), Realizing Value from Acquisitions, "The Electricity Journal" No. 8 (7).
 • Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej (2011), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa-Wrocław.
 • Program dla elektroenergetyki (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (2003), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Rozporządzenie 714/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie 1228/2003/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • Rozporządzenie 715/2009/WE w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 1775/2005/WE, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 713/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Dz. Urz. UE L 211 z 13 lipca 2009 r.
 • Statystyka elektroenergetyki polskiej (1998-2010), roczniki Agencji Rynku Energii, Warszawa.
 • Tylec T. (2010), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej, w: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Dach Z. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jedn., Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 14, poz. 89.
 • Verde S. (2008), Everybody Merges with Somebody - The Wave of M&As in The Energy Industry and The EU Merger Policy, "Energy Policy" Vol. 36, Iss. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.