PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 183--196
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne a racjonalność ekonomiczna w sektorze węgla kamiennego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Energetic Safety and Economic Rationality in the Sector of Hard Coal Mining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w kontekście kondycji ekonomicznofinansowej największego polskiego producenta węgla kamiennego. Artykuł podzielono na trzy części, poprzedzone wstępem i zakończone podsumowaniem. W pierwszej części przedstawiono założenia dwóch podstawowych aktów regulujących działalność branży górniczej w Polsce, to jest "Polityki energetyczna Polski do 2030 roku" oraz "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015". Następnie poszukując odpowiedzi na pytanie: Czy węgiel kamienny to surowiec wystarczający do zabezpieczenia potrzeb energetycznych Polski?, przedstawiono wariantowe prognozy wydobycia tego surowca w perspektywie do 2030 roku. W trzeciej części artykułu dodatkowo przeprowadzono rozważania nad ekonomiczną racjonalnością prowadzenia eksploatacji w przedsiębiorstwach, w których od lat prowadzona jest mało skuteczna restrukturyzacja branżowa. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych rozważań i badań można stwierdzić, że bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako ciągłość i wystarczalność dostaw węgla kamiennego dla energetyki do 2030 roku jest zagwarantowane. Jednakże sytuacja ekonomiczno-finansowa największego polskiego producenta węgla kamiennego nie zapewnia równoczesnego spełnienia postulatu o racjonalności gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the hereby article is to present the assumptions of maintaining energetic safety in Poland in the context of economic-financial condition of the largest Polish producer of hard coal. The article is divided into three parts, preceded by introduction and ended with conclusions. In the first part there were the assumptions included about two basic acts regulating activity in the mining industry, that is "Energetic policy of Poland until the year 2030" and "Strategy of hard coal mining activity in Poland in the years 2007-2015". Next, searching for an answer to the question: Is hard coal a sufficient resource for securing energetic needs in Poland?, there were the optional forecasts presented concerning extraction of this resource in a perspective up to the year 2030. In the third part of the article there were additionally considerations made over economic rationality of conducting extraction in the enterprises where not very efficient industrial restructuring has been proceeded for many years. On the basis of conclusions from the conducted considerations and research it may be stated that energetic safety, understood as continuity and sufficiency of hard coal supplies for the energetic industry, is guaranteed up to the year 2030. However, economic-financial situation of the largest Polish producer of hard coal does not provide fulfillment of economic rationality requirement at the same time. (original abstract)
Rocznik
Strony
183--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Altman E. I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" Vol. 23, No. 4.
 • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw (2010), Mączyńska E. (red.), SGH, Warszawa.
 • Czajka B., Harmol M., Piechocki M. 2004, Upadłość przedsiębiorstw - metoda analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Gajdka J., Stos. D (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, "Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne" z. 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Hołda M. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" nr 5.
 • Jonek-Kowalska I. (2011), Badanie finansowych uwarunkowań działalności operacyjnej wybranych przedsiębiorstw górniczych, w: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Turek M. (red.), GIG, Katowice.
 • Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 2.
 • Mączyńska E. (2009), Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Firlej A. (red.), SGH, Warszawa.
 • Michalak A. (2011), Analiza dynamiki i struktury aktywów i pasywów wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2009, w: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Turek M. (red.), GIG, Katowice.
 • Michalak A., Turek M. (2011), New Performance Funding Models as The Way of Finance Management Improvement in Mining Enterprises, "Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" Vol. 6, Iss. 2.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., M.P. 2010 Nr 2, poz. 11.
 • Wariantowa prognoza wydobycia węgla kamiennego na potrzeby energetyki zawodowej w Polsce (2012), projekt badawczy NB 22/ROZ-5/2012 pod kierunkiem I. Jonek-Kowalskiej.
 • Prusak B. (2004), Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 49, Appenzeller D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Sierpińska M. (2005), Wynik finansowy jako miernik gospodarności przedsiębiorstwa, "Wiadomości Górnicze" nr 12.
 • Stępień T., Strąk P. (2004), Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie finansami: finansowanie przedsiębiorstw w UE, Zarzecki D. (red.), Szczecin.
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (2007), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r.
 • Zadora H. (2009), Restrukturyzacja. Proces odnowy przedsiębiorstwa, w: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zelek A. (2004), Od kryzysu do upadłości - wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003, Appenzeller D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.