PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 33 | 62--82
Tytuł artykułu

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013 na tle lat poprzednich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Performance of Enterprises in Poland in the Years 2012-2013 vis-à-vis the Previous Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi raport z badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, bazującej przede wszystkim na danych sprawozdawczych GUS. W badaniu zanalizowano zmiany w liczebności podmiotów, dokonano oceny zjawiska upadłości firm, następnie wyników finansowych oraz wskaźników udziałów kosztów w przychodach, rentowności i płynności. Oceniono także wykorzystanie zróżnicowanych źródeł finansowania, które dają obraz zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój działalności w przyszłości. Odniesiono się także do nakładów inwestycyjnych firm. W ocenie kondycji finansowej zwrócono uwagę na pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zróżnicowanie sytuacji finansowej różnych grup przedsiębiorstw ze względu na wielkość przedsiębiorstwa określonego według kryterium zatrudnienia. Wskazano na pogarszanie się sytuacji finansowej dużych firm. Wykazano trudniejsze warunki działania małych przedsiębiorstw, szczególnie jeśli chodzi o pozyskanie kapitałów zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study is a report on enterprises' financial condition survey standing primarily based on the CSO reporting data. In the survey, there were analysed changes in the number of entities. Assessed the phenomenon of firm bankruptcy, then financial performance as well as indices of the shares of costs in proceedings, profitability and liquidity. There was also assessed the use of diversified financing sources which provide a picture of involvement of enterprises in development of activities in the future. The author also referred to companies' investment outlays. In the assessment of financial standing, she paid attention to aggravation of enterprises' financial condition, diversity of the financial standing of various groups of enterprises in terms of enterprise size determined by the employment criterion. The author pointed out to aggravation of the financial standing in case of large companies. She identified more difficult terms of activities of small enterprises, particularly with regard to external capital acquisition. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa 2011 oraz archiwum publikacji.
 • Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, finanse przedsiębiorstw niefinansowych, http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm
 • Central & Eastern Europe Statistics 2012, AN EVCA Special Paper, Edited by the EVCA Central and Eastern Europe Task Force July 2013, http://www.psik.org.pl
 • Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, http://www.fitchpolska.com.pl
 • Prognozy KUKE w zakresie upadłości firm w Polsce, http://www.kuke.com.pl
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011, "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa, lipiec 2013.
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2012 r., http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/ Inf_Pras_Coface_Upadlosci_CE_28052013
 • Raport Coface nt. upadłości w Polsce w I półroczu 2013 r., http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/ Raport_Coface_Upadlosci_I_pol_2013_01072013
 • Statystyki leasingu, http://www.leasing.org.pl
 • Statystyki factoringu, Polski Związek Faktorów, http://www. factoring.pl
 • Sytuacja społeczno gospodarcza Polski, GUS, Warszawa, czerwiec 2013, http://www.stat.gov.pl
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-VI 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2012 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.