PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 72 | 51--64
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship as a Key Competence for Lifelong Learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono osiem kompetencji zdefiniowanych w dokumencie "Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia". Szczegółowo zaprezentowano kompetencję przedsiębiorczości; opisano niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją. Wskazano na problemy dotyczące edukacji przedsiębiorczości w Polsce, a także zwrócono uwagę na znaczenie zagadnień etycznych w biznesie. Na koniec dokonano przeglądu definicji przedsiębiorczości w polskich podręcznikach szkolnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents eight competencies defined in a document "Key competences for lifelong learning - a European reference framework". It also specifies the competence of entrepreneurship, describes necessary knowledge, skills and attitudes related to this competence. The article indicates the problems of education of entrepreneurship in Poland as well as the importance of awareness of ethical values in business. Finally, it gives the examples of definitions of entrepreneurship in Polish schoolbooks.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
Bibliografia
 • 1. Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań. Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, wrzesień 2012 (zasoby Internetu).
 • 2. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1998.
 • 3. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
 • 4. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • 5. Gasparski W., Menedżer - deontologia zawodu, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. Gasparski W., Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 • 6. Glinka B., Svetlana Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 7. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2007.
 • 8. Jelińska M., Szanse upowszechnienia CSR: rozwój kompetencji i wsparcie finansowe, [w:] Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki", Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • 9. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.).
 • 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173 poz. 1807, z późn. zm.).
 • 11. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia, załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/962/WE) z dnia 30.12.2006, dostępne na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF (25.01.2010).
 • 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, dostępne na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF (28.01.2014).
 • 13. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, tom IV, część pierwsza, HPS, Warszawa 2007.
 • 14. Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, OPERON, Gdynia 2012.
 • 15. Kuzior A., Etyczny wymiar działań menedżerskich, [w:] Etyka, wartość, wspólnota, red. G. Grzybek, V. Gluchman, Bielsko-Biała 2008, s. 97-104.
 • 16. Kuzior A., Etyczny wymiar działalności "zrównoważonego przedsiębiorstwa", [w:] Rozwój, godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody, red. F. Piontek, B. Piontek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 463-481.
 • 17. Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era, Warszawa 2012.
 • 18. Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, Warszawa 2007.
 • 19. Mazurkiewicz A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • 20. Musiałkiewicz J., Zarys przedsiębiorczości, Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz, Warszawa 2012.
 • 21. Opinie Polaków o wychowaniu i roli szkół w procesie wychowawczym, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 2009, dostępne na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_121_09.PDF (25.01.2014).
 • 22. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/962/WE) z dnia 30.12.2006 r., dostępne na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF (25.01.2010).
 • 23. http://ec.europa.eu/regional_policy/what/europe2020/index_pl.cfm (25.01.2014).
 • 24. http://zlecone.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_siz.pap.pl&_PageID=1056&_hrefZdj= 20121129_111792641_bilans_kapitalu_ludzkiego.pdf&_CheckSum=1837999906 (27.01.2014).
 • 25. http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-09-4-17 (27.01.2014).
 • 26. http://wyborcza.pl/magazyn/1,126715,15177751,Co_siedzi_w_glowie_polskiego_bogacza.html (28.01.2014).
 • 27. http://www.men.gov.pl/images/ksztalcenie_kadra/podstawa/4e.pdf (28.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.