PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 346 Finanse publiczne | 368--376
Tytuł artykułu

Sytuacja dochodowa samorządów gminnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Income Situation of Local Governments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ocenie sytuacji finansowej gmin ważne jest zbadanie zmian wielkości dochodu, jego struktury oraz zróżnicowania przestrzennego. Celem opracowania jest analiza źródeł dochodów gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych. Analizy dokonano w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, z których wyodrębniono miasta na prawach powiatu. Badaniami objęto lata 2007-2012. Analizując wartość dochodów przypadających na mieszkańca gminy, można zauważyć duże zróżnicowanie przestrzenne, jak również znaczne różnice w potencjale dochodowym poszczególnych typów gmin. Dochody własne odgrywały w budżetach gmin istotną rolę, przy czym ich udział w dochodach ogółem w badanym okresie zmniejszył się. Szczególnie niekorzystną strukturę dochodów posiadały gminy wiejskie, które dysponowały najniższymi dochodami własnymi i charakteryzowały się wysokim udziałem wśród źródeł dochodów dotacji celowych.(abstrakt oryginalny)
EN
To evaluate the financial situation of municipalities it is important to examine changes in the size of income, its structure and the differences between provinces. The aim of the study is to analyze the sources of communities income, with particular emphasis on own income. Communities were divided into rural, urban-rural and urban.The study included the period 2007-2012. Values of incomes per inhabitant of the commune are different in every province. There were significantly different incomes in each type of commune. Own income of the communities were substantial in their budgets, but their share in total income declined during the considered period. Particularly unprofitable income structure had rural municipalities.(original abstract)
Rocznik
Strony
368--376
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Borodo A., 2000, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, PWN, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B. (red.), 2011, Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 37, Wyd. WSB, Poznań.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL), DzU z 1994 r., nr 134, poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Owsiak S. (red.), 2011, Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 • Patrzałek L. (red.), 2004, Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław.
 • Patrzałek L. (red.), 2011, Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), 2008, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego Polsce, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 147, poz. 1240.
 • www.stat.gov.pl/bdl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.