PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 459--469
Tytuł artykułu

Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Open Innovation and the Internationalization of Research and Development Activity of Contemporary Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność badawczo-rozwojową współczesnych przedsiębiorstw charakteryzują dwa zjawiska: dynamicznie rozwijający się proces internacjonalizacji B+R oraz wprowadzanie innowacji zgodnie z modelem otwartej innowacji. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wzajemnych powiązań i oddziaływań między nimi. Przeprowadzone analizy pokazują, że wprowadzanie otwartej innowacji przez korporacje transnarodowe jest czynnikiem dynamizującym proces internacjonalizacji B+R przedsiębiorstw z uwagi na możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł innowacji z otoczenia globalnego. Przyjmując model otwartej innowacji, KTN internacjonalizuj ą B+R przez tworzenie zagranicznych filii B+R oraz zaangażowanie w międzynarodową współpracę badawczą. Wobec tego oczywistą konsekwencją otwartej innowacji staje się internacjonalizacja biznesowych B+R. Z drugiej strony, proces internacjonalizacji B+R przedsiębiorstw niekoniecznie prowadzi do pobudzenia otwartej innowacji. Asymetria w przepływie wiedzy i technologii, wynikająca z nastawienia zagranicznych filii B+R na absorpcję zasobów od podmiotów zewnętrznych, powoduje deficyt w przepływach od zagranicznej jednostki B+R do podmiotów zewnętrznych w kraju jej lokalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Research and development activity of the contemporary enterprises is characterized by two processes: dynamic development of the R&D internationalization process and open innovation model of performing innovations. In this article the Author takes on an attempt to identify the relations and interactions between these phenomena. The performed analyses shows that implementation of the open innovation by multinationals is the factor which stimulates the R&D internationalization process because of the possibility of obtaining external sources of innovations from global economy. Realizing the open innovation model, corporations internationalize the R&D by both locating their R&D units abroad and engaging in international research cooperation. In view of this, the internationalization of business R&D becomes the evident sequence of open innovation. On the other hand, the process of internationalization of the R&D may not stimulate open innovation. The asymmetry in knowledge and technology transfers caused by the orientation of the R&D units towards absorption of external sources creates a deficit in transfers from these subsidiaries to external parties in location country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Almirall E., Casadesus-Masanell R., 2010, Open versus closed innovation. A model of discovery and divergence, Academy of Management Review, vol. 35, no. 1.
 • Barnard H., Chaminade C., 2011, Global Innovation Networks. Toward a taxonomy, Circle Lund University, Paper no. 04.
 • Borras S., Hakonsson S., 2012, Global Innovation Networks. Evidence and Policy Challenge, European Commission, Brussels.
 • Chesbrough H., 2003a, The era of open innovation, Sloan Management Review, no. 44(3).
 • Chesbrough H., 2003b, Open innovation. The New Imperative for Creating And Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H., 2004, Managing open innovation, Research Technology Management, January -February.
 • Chesbrough H., 2012, Open Innovation. Where We've Been and Where We're Going, Research Technology Management, July-August.
 • De Backer K., López-Bassols V., Martinez C., 2008, Open Innovation in a Global Perspective - What Do Existing Data Tell Us?, OECD, Paris.
 • Gertler M. S., Levitte Y. M., 2005, Local Nodes in Global Networks. The Geography of Knowledge Flows in Biotechnology Innovation, Industry and Innovation, no. 12.
 • Kehal H. S., Singh V. P., 2006, Outsourcing and Offshoring in the 21th Century. A Socioeconomic Perspective, Idea Group Publishing, Hershey-London-Melbourne-Singapore.
 • Kuemmerle W., 1997, Building Effective R&D Capabilities Abroad, Harvard Business Review, March - April.
 • Odrobina A., 2012a, Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267.
 • Odrobina A., 2012b, Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej, Studia Ekonomiczne nr 116, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Odrobina A., 2013a, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Schroeder, R. Śliwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Odrobina A., 2013b, Global Innovation Networks. Motives, Nature and Development, [w:] Knowledge - Economy - Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, ed. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow.
 • OECD, 2008a, Open Innovation in Global Networks, OECD, Paris.
 • OECD, 2008b, The Internationalisation of business R&D, Evidence, Impacts and implications, OECD, Paris.
 • OECD, 2011, Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, OECD, Paris.
 • OECD, 2013, Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD, Paris.
 • OECD, 2014, Science, Technology and R&D Statistics, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data [dostęp: 15.03.2014].
 • Pilat D. i in., 2009, The development of global innovation networks and the transfer of knowledge, OECD, Paris.
 • UNCTAD, 2005a, The Impact of FDI on development. Globalization of R&D by Transnational Corporations and implications for Developing Countries, United Nations, New York and Geneva.
 • UNCTAD, 2005b, World Investment Report. Transnational corporations and the Internationalization of R&D, United Nations, New York and Geneva.
 • UNCTAD, 2011, Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, United Nations, New York and Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.