PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | nr 3 | 103--113
Tytuł artykułu

Paradigms of Leadership - Research on Ways of Thinking by Head Teachers of Public Schools in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradygmaty przywództwa - badanie myślenia dyrektorów szkół publicznych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Koncepcje przywództwa wydają się być jednymi z najbardziej obiecujących dla dobrego opisania wyzwań zarządzania w sferze publicznej a w sferze edukacji w szczególności. Widać to choćby w częstym przywoływaniu kwestii przywództwa w próbach reform edukacyjnych. Ważnym problemem staje się w tym kontekście wielość paradygmatów myślenia o przywództwie, które w praktycznym zastosowaniu prowadzą do skrajnie odmiennych działań. W takim świetle kluczowym wydaje się dobre poznanie sposobów rozumienia przywództwa edukacyjnego wśród tych, którzy reformy te wprowadzają i decydują o ich powodzeniu. Poznanie tych sposobów myślenia oraz podjęcie działań uwzględniających płynące z nich konsekwencje jest warunkiem koniecznym powodzenia wszelkich edukacyjnych reform.
Cele badań. Główny cel prezentowanych badań to zidentyfikowanie sposobów myślenia dyrektorów szkół polskich na temat przywództwa oraz skonfrontowanie ich z innymi podobnymi badaniami prowadzonymi z udziałem międzynarodowej grupy studentów biorących udział w specjalnym cyklu edukacyjnym mającym na celu rozwijanie zrozumienia specyfiki przywództwa edukacyjnego.
Metodyka. Badanie skonstruowane zostało w oparciu o typologię paradygmatów przywództwa zaprezentowaną przez Gayle Avery. Autor badań skonstruował kwestionariusz do badania myślenia o przywództwie w oparciu o opisy czerech typów przywództwa opisywanych przez Avery. Kwestionariusz składał się z 15 pytań dotyczących różnych aspektów przywództwa w szkole. Badaniem objęto grupę 120 losowo dobranych dyrektorów szkół polskich różnego typu w całym kraju.
Kluczowe wnioski. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na stwierdzenie, że głównym sposobem myślenia o przywództwie reprezentowanym w grupie badanych jest paradygmat klasyczny a najmniej obecny jest paradygmat organiczny. W porównaniu z wynikami badań w grupie międzynarodowej są one dokładnie przeciwne. Interesującym elementem wyłaniającym się z badań jest dość duża grupa odpowiedzi, które zaklasyfikowano jako "paradygmat mieszany", gdzie badani łączą w swym myśleniu elementy różnych innych paradygmatów. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The leadership concept seems to be one of the most promising for attempting to understand and develop the nature of management in the public sector and especially in the sphere of educational organizations such as schools. It is also gradually becoming one of the important issues in recent reforms of educational systems. The problem is that there are different paradigms of thinking about leadership and that they lead to quite different practical applications. In that context it is essential to develop knowledge about mays of thinking and understanding of leadership concepts among those involved in educational management as this can be a crucial factor contributing to the effectiveness of reforms introduced into that domain of the public sector.
Research aims. The main aim of the presented research mas to identify mays Polish school head teachers think about leadership and compare it with the results of a different study carried out on an international group of students involved in special courses on educational leadership especially designed to develop a new understanding of leadership. Method. Research mas based on Avery's (2004) typology of four types of leadership: (a) classical, (b) transactional, (c) visionary and (d) organic. Author used a questionnaire designed using descriptions of four types of leadership that consisted of 15 questions concerning different aspects of leadership in schools as organizations. The research group consisted of 120 randomly selected groups of school head teachers from different types of Polish schools located all over the country.
Key findings. Analysis of the collected data shows that the classical paradigm of thinking about leadership is the most frequently practiced among Polish school head teachers and the organic paradigm the least frequent. A comparison of the Polish group results with the international study shows the opposite results. It was also interesting that quite a big group of participants of the Polish study answered in such a complex may that their thinking mas classified as "mixed paradigm". (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
103--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Avery, G.C. (2004). Understanding Leadership. Paradigms and Cases. Thousand Oaks and New Dehli: Sage Publications.
 • Bennett, N., Wise, C., Woods, P.A., & Harvey, J.A. (2003). Distributed leadership: a review of literature. Nottingham: National College for School Leadership.
 • Bush, T., Bell, L., & Middlewood, D. (2010). The principles of educational leadership and management. Los Angeles: Sage.
 • Bush, T., & Glover, D. (2003). School leadership: Concepts and Evidence. Nottingham: National College for School Leadership.
 • Precey, R., & Rodriguez Entrena, M.J. (2011). Developing the leaders we want to follow: lessons from international leadership development programme. Contemporary Management Quarterly, 10(2), 70-83.
 • Dorczak, R. (2012). Developmental leadership - an attempt to define specificity of educational leadership. Zarządzanie Publiczne, Zeszyty naukowe ISP UJ, 4(20), 19-26.
 • Dorczak, R. (2012). Multicultural image of contemporary educational organizations - chaos or coherence? Contemporary Management Quarterly, 11(4), 30-37.
 • Dorczak, R. (2013). Understanding of Leadership - research on thinking of Erasmus Intensive Programme participants, (pp. 6099-6014). In Proceedings of ICERI International Conference, Sevilla.
 • Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, K., Gu, Q., & Brown, E. (2010). 10 strong claims about successful school leadership. Nottingham: National College for School Leadership.
 • Fielding, M. (2006). Leadership. Radical Students Engagement and the Necessity of Person-centred Education. International Journal of Leadership in Education, 4(9), 299-313.
 • Gorton, R., & Alston, J.A., (2012). School leadership and Administration, New York: McGraw-Hill.
 • Hallinger, P., & Heck, R.H. (1998). Exploring the principal's contribution to school effectiveness. School Effectiveness and School Improvement, 9(2), 157-191.
 • Kouzes, J.M., & Posner, B.Z. (1995). The Leadership Challenge. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Komives, S.R., Lucas, N., & McMahon, T.R. (2007). Exploring leadership for College Students Who Want to Make a Difference. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Louis, K.S., Leithwood, K., Wahlstrom, K.L., & Anderson, S.E. (2010). Investigating the Links to Improve Students Learning - Final Report of Research Findings. Wallace Foundation Report, University of Minnesota.
 • MacBeth, J., & Dempster, N. (Eds.) (2009). Connecting Leadership and Learning Principles for Practice. New York, London: Routledge.
 • MacRuairc, G., Ottesen, E., & Precey, R. (2013). Leadership for inclusive education. Values, vision, voices. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
 • Mazurkiewicz, G. (2011). Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mazurkiewicz, G. (2012). Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. (2008). Improving School Leadership, Volume 1: Policy and Practice. Paris: OECD Publishing.
 • Precey, R., & Jackson, C. (2009). Transformational learning for transformational leadership. Professional Development Today, 1, 46-51.
 • Ryan, J. (2006). Inclusive Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.