PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 European Union - 10 Years after Enlargement | 506--518
Tytuł artykułu

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i międzynarodowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitive Advantage of AEO Enterprises on the EU and International Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa AEO (Authorised Economic Operator), funkcjonujące w UE od 2009 r., zwiększaj ą swoją pozycję konkurencyjną w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego nie tylko na rynku unijnym, ale również i międzynarodowym. Unia Europejska podpisała już umowy o wzajemnym uznawaniu świadectw AEO ze Szwajcarią, Norwegią, Japonią i USA oraz negocjuje umowy z Chinami i Afryką Południową, co niewątpliwie podnosi rangę tych państw na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest ukazanie korzyści płynących z uczestnictwa w systemie AEO dla tej grupy przedsiębiorców w zakresie dokonywanych operacji celnych dzięki ułatwieniom przyznawanym w międzynarodowym obrocie towarowym. Autorka dokonuje analizy stosowanych ułatwień oraz określa ich wpływ na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku unijnym i międzynarodowym, m.in. poprzez zwiększenie wiarygodności podmiotów, skrócenie czasu dokonywania odpraw celnych dzięki mniejszej liczbie kontroli celnych oraz poprzez szerszy i łatwiejszy dostęp do zmian w regulacjach celnych (newslettery). (abstrakt oryginalny)
EN
The Authorised Economic Operators (AEO) functioning since the year 2009 at the European Union market are constantly increasing their competitiveness in the area of international goods turnover not only at the EU market but also at the international one. The European Union has already signed agreements on the mutual recognition of AEO certificates with Switzerland, Japan, and the USA, and is currently negotiating such agreements with China and South Africa, which undoubtedly increases the certificates' role in the international relations. It is the purpose of this article to present advantages resulting from participation in the AEO system for this group of business entities with regard to customs transactions carried out by them, due to facilitations granted in the international goods turnover. The author conducts an analysis of the applicable facilitations and she estimates their potential influence on gaining a competitive advantage on the EU and international markets. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Gwardzińska E., 2009, Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym, BW, Szczecin.
 • Gwardzińska E., 2011a, Agencje celne a system AEO, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 5.
 • Gwardzińska E., 2011b, The standardisation of customs services in the European Union, Word Customs Journal, vol. 6, no. 1.
 • Gwardzińska E., 2012, Ranga systemu AEO w na rynku unijnym i arenie międzynarodowej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 11.
 • Gwardzińska E., 2013, Plan awaryjny w środowisku celnym w zakresie stosowania prawa celnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 5.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska agenda cyfrowa, KQM(2010) 245 wersja ostateczna/2, KOMISJA EUROPEJSKA, Bruksela, dnia 26.8.2010, http://eu- rlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF
 • Konferencja "Ułatwienia dla Biznesu 2013+", Zasady monitorowania posiadaczy statusu AEO oraz pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, Warszawa, 4 czerwca 2013.
 • Parasie N., 2012, Licensed brokers linked to the authorities through Codes of Conduct as Authorised Economic Operators AEO avant la letter and headplayers for full outsourcing demand ofbusi- ness (materiał elektroniczny niepublikowany).
 • Pogorzelski P., 2013, Aktualne ułatwienia i uproszczenia dla podmiotów gospodarczych, materiał elektroniczny.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny, Dz. Urz. UE L 269/1 z 10.10.2013.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, z późn. zm.
 • Siwek J., 2013, Centrum Informacji Służby Celnej, Wiadomości Celne, nr 6/7.
 • TCU, 2014, Taxation and Customs Union, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ [dostęp: 15.03.2014].
 • Woźniak-Lewandowska M., 2013, Certyfikat AEO -jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy w relacjach biznesowych, Wiadomości Celne, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.