PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 313--334
Tytuł artykułu

Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
IT Tools Supporting Knowledge Management in the Engineering Industry Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zintegrowany proces realizacji zamówienia w przedsiębiorstwach budowy maszyn odzwierciedla sieć w postaci etapów, zadań, aktywności i występujących współzależności między nimi. Takie współzależności między poszczególnymi etapami wynikają ze współzależności zadań oraz wymaganej wiedzy na każdym z tych etapów. W każdym etapie członkowie zespołu projektowego biorą aktywny udział w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Indywidualni członkowie zespołów są przydzielani do projektu z powodu ich formalnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są odpowiednie do realizacji zadań w projekcie. Zintegrowany proces musi być budowany i tak realizowany, aby wykorzystać indywidualną wiedzę poprzez przekształcenie jej w wiedzę zbiorową całego zespołu. Stąd system dzielenia się wiedzą jest ważnym aspektem w środowisku zintegrowanego projektu. W artykule przedstawiono koncepcje dwóch systemów wspomagających zarządzanie wiedzą tj. sieciowy system zarządzania wiedzą oraz system ekspertowy. Regułowy systemu ekspertowy (RSE) wykorzystuje oryginalne, autorskie rozwiązania: samoorganizująca się tablica reguł Horna - upraszczająca edycję i rejestrację baz wiedzy oraz przeliczająco-wnioskujące arkusze ekspertowe - łączące możliwości arkusza kalkulacyjnego (modele algebraiczne) z systemem ekspertowym wnioskującym w przód (modele logiczne). Obydwa typy systemów informatycznych, zarówno systemy wiedzy jak i systemy ekspertowe, mogą znaleźć zastosowanie w systemach wczesnego ostrzegania, zarządzaniu ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The integrated process of order in the machine-building enterprises reflects the comprehensive network in the form of stages, tasks, activities and present the dependencies between them. This interdependence between the various stages of the result of task dependencies and the required knowledge of each of these stages. At every stage of the project team members are actively involved in solving problems and making decisions. Individual team members are assigned to the project because of their formal knowledge, skills and experi ence that are relevant to the tasks in a project. Integrated process must be built and implemented so that the use of personal knowledge by transforming it into the collective knowledge of the entire team. Hence the system of knowledge sharing is an important aspect in the design of integrated environment. This paper presents the concepts of the two systems supporting knowledge management: the network management system knowledge and expert system. Rulebased expert system uses original, proprietary solutions: self-organizing Horn board rules - simplifies editing and recording knowledge bases. Both types of systems can be used in early warning systems, risk management. (original abstract)
Rocznik
Strony
313--334
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa.
 • Apte C.V., Hong S.J., Natarajan R., Pednault E.P.D., Tipu F.A., Weiss S.M. (2003), Data-Intensive Analytics for Predictive Modeling, "IBM Journal Research and Development" Vol. 47, No. 1.
 • Bendkowski J. (1993), Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Błażewicz J. (1988), Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych, WNT, Warszawa.
 • Brdulak J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Cholewa W., Pedrycz W. (1987), Systemy doradcze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Czerska M., Szpitter A. (2010), Koncepcje zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Expert Systems. The Technology of Knowledge Management and Decision Making for The 21st Century, Academic Press (2002), Leondes C. (ed.), San Diego, CA.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Knosala R. (2002), Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa.
 • Kwiatkowska A. (2007), Systemy wspomagania decyzji, WN PWN, Warszawa.
 • Lipski W. (2007), Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa.
 • Łobejko S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa
 • Matusek M., Zoleński W. (2012), Modele wiedzy w rozpoznawaniu szans i zagrożeń, Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" nr 4.
 • Matusek M. (2010), Transfer of Knowledge in The New Product Development Process. Research in The Sector of Small and Medium Enterprises (SME), w: Knowledge Management and Innovation in The Enterprises, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan.
 • Michalski A. (2002), Wykorzystanie technologii i systemów informatycznych w procesach decyzyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Niederliński A. (2000), Regułowe systemy ekspertowe, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice.
 • Papadimitriou Ch. (2007), Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa.
 • Sterman J. D. (1997), Expert Knowledge Elicitation to Improve Mental and Formal Models, Working Paper No. 4686, MIT, Cambridge, MA.
 • Szczęśniak B. (2012), Concept of Supportive Spreadsheet Application in The Survey of Production Departments' Satisfaction with Services of Maintenance Departments, "Scientific Journals Maritime", University of Szczecin, No. 32 (104).
 • Twardowski Z. (2000), Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Wyskwarski M. (2006), Metoda budowy inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania dla małego przedsiębiorstwa produkcyjnego, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Zieliński J. (2000), Inteligentne systemy w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Zoleński W. (2007), Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 41, Gliwice.
 • Zoleński W. (2003), Narzędzia wspomagające tworzenie systemów ekspertowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 15, Gliwice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.