PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 3 | 335--351
Tytuł artykułu

Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free revealing

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Breakthrough Innovations in Open Innovation Model and Free Revealing Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi prezentację nowych koncepcji tworzenia i komercjalizacji innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji przełomowych (wynalazków) oraz innowacji naśladowczych (imitacji). Scharakteryzowane w opracowaniu koncepcję to tzw. model otwartej (nieliniowej) innowacyjności oraz free revealing zakładający rezygnację z tradycyjnej, instytucjonalnej ochrony praw własności przemysłowej. Model otwartej innowacyjności stworzony przez H. Chesbrough'a polega na bezpośredniej współpracy z użytkownikami, którzy tym samym stają się współtwórcami powstałych tak produktów, usług lub procesów. Jednocześnie przedsiębiorstwo nie rezygnuje całkowicie z ochrony zdobytych przez siebie praw własności przemysłowej, ale stara się opracować najefektywniejszy sposób zarządzania nimi. Free revealing oznacza natomiast dostęp do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych, bez nałożenia obowiązku ponoszenia opłat bezpośrednich. W artykule podjęto kwestię zależności otwartego podejścia do procesu innowacji, a możliwością generowania poszczególnych ich typów. W tym celu stawiana jest teza, że system otwartej wynalazczości i rezygnacja z ochrony praw wyłącznych stymuluje przede wszystkim pojawianie się innowacji naśladowczych. Natomiast innowacje przełomowe skorelowane są obecnie z zamkniętym systemem innowacji i tradycyjną ochroną patentową. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą prezentowanych systemów w oparciu o literaturę przedmiotu oraz badania przeprowadzone w odniesieniu do tzw. systemu open source. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents new concepts considering creation and commercialization of innovations, focusing on breakthrough innovations (inventions) and imitative innovations (imitations). Author characterized in the report so called model of open (non-linear) innovation and free revealing, assuming abandonment of traditional, institutional industrial property rights protection. Open innovation model developed by H. Chesbrough involves close collaboration with users who thus become co-creators of developed this way products, services or processes. At the same time a company does not give up completely protection of gained industrial property rights, but strives to develop the most effective way to manage them. Free revealing means, in turn, access to knowledge for all concerned, without any direct payment obligation. This paper addresses correlation of open approach to innovation process, and ability to generate different types of processes. To this end, author puts the thesis that system of open inventiveness and abandonment of exclusive rights protection, primarily stimulates emergence of imitative innovations. However, breakthrough innovations are now correlated with a closed system of innovation and traditional patent protection. This paper presents a comparative analysis of presented systems, based on subject literature and research conducted in relation to so-called open source system. (original abstract)
Rocznik
Strony
335--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bender L. (1995), Wynalazki, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Christensen C. M. (2010), Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa.
 • Dahlin K.B., Behrens D.M. (2005), When is An Invention Really Radical? Defining and Measuring Technological Radicalness, "Research Policy" No. 34.
 • Enos J.L. (1962), Petroleum Progress and Profits: A History of Process Innovation, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Fauchart E., von Hippel E. (2008) Norms-Based Intellectual Property Systems: The Case of French Chefs, "Organization Science" Vol. 19, No. 2.
 • Freeman C. (1968), Chemical Process Plant: Innovation and The World Market, "National Institute Economic Review" No. 45.
 • Gault F., von Hippel E. (2009), The Prevalence of User Innovation and Free Innovation Transfers: Implications for Statistical Indicators and Innovation Policy, MIT Sloan School of Management Working Paper No. 4722-09.
 • Griliches Z. (1992), The Search for R&D Spillovers, "Scandinavian Journal of Economics" Vol. 94, Supplement.
 • Hippel E. (1986), Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, "Management Science" Vol. 32, No. 7.
 • Jasiński A.H. (2011), Aktywność patentowa a nakłady na badania i rozwój w okresie transformacji polskiej gospodarki, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski 2010 roku, Baczko T. (red.), INE PAN, Warszawa.
 • Klinkiewicz K. (2006), Innowacyjność projektów open source, pismo naukowe Wydziału Zarządzania Uniwesytetu Warszawskiego "Studia i Materiały" nr 2.
 • Knight K.E. (1963), A Study of Technological Innovation: The Evolution of Digital Computers, Ph.D. Dissertation, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, PA.
 • Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as A Source af Innovation? "Research Policy" No. 33.
 • Lehman D.R., Winer R.S. (2004), Product Management, McGraw Hill, Columbus, OH.
 • Mierzejewska B. (2008), Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, "E-mentor" nr 2.
 • Niedbalska G. (2011), Nowe podejście do problemu własności intelektualnej, "Economic Studies" nr 2 (LXIX).
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Open Innovation: Researching A New Paradigm (2006), Chesbrough H., Wanhaverbeke W., West J. (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 • Rudolf T., Fuchs K., Kossut N., Workiewicz M., Wróblewski J. (2006), Strategie innowacji, "E-mentor" nr 5 (17).
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Shaw B. (1985), The Role of The Interaction between The User and The Manufacturer in Medical Equipment Innovation, "R&D Management" No. 15 (4).
 • Szpringer W. (2011), Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa.
 • Urban G.L., Hauser J.R. (1993), Design and Marketing of New Products, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.