PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki | 13--22
Tytuł artykułu

Cele strategiczne a wskaźniki oceny banku w relacji centrala - oddział

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczową rolę w ocenie działalności banku odgrywa nie tylko właściwe określenie jego funkcji, ale również wytyczenie celów, do osiągnięcia których powinien zmierzać podejmując działania w sferze operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Cele spełniają w każdej organizacji, również w banku, kilka istotnych funkcji: uzasadniają sens istnienia organizacji, umożliwiają koordynację wizji i zachowań kierowników, umożliwiają określenie standardów do oceny wyników działania banku i konkretyzują przedmiot działalności banku .Maksymalizacja zysków była długo traktowana jako cel nadrzędny każdego banku. Zmiany zachodzące na rynku wymuszają nowe podejście do ujęcia celu banku, a ściśle celów banku. Nikt wprawdzie nie neguje maksymalizacji zysku jako celu, ale dzisiaj nie może to być cel nadrzędny, cel, do którego bank dąży w każdej sytuacji. Wynika to z kilku przyczyn: Po pierwsze, celem nadrzędnym banku, zgodnym z jego misją, jako instytucji zaufania publicznego jest "przetrwanie poprzez rozwój". Oczywiście tak sformułowany cel, w którym zachowanie ciągłości funkcjonowania banku ma chronić interesy jego klientów-deponentów nie wyklucza potrzeby wypracowywania zysku - wręcz przeciwnie, ale zysk staje się celem pośrednim, cząstkowym. Po drugie, bank podejmuje szereg decyzji powodujących przejściowo zmniejszenie zysku, ale mających zapewnić jego wzrost w przyszłości. Odpowiedź na pytanie: czy celem banku w danym momencie ma być maksymalizacja zysku, czy zapewnienie niezbędnego zysku wymaga uwzględnienia założeń w ujęciu czasowym (teraźniejszość czy przyszłość - poziom zarządzania) i zależności przyczynowo-skutkowych. Przykładowo, zysk w ujęciu strategicznym będzie tylko środkiem realizacji celu, jakim jest zwiększenie udziału w rynku.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • ---
 • J. Kudła: Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2001, s. 29
 • Przykładowo S. Bereza stwierdza, że "podstawowym celem każdego banku komercyjnego jest osiągnięcie zadawalającego zysku". Por. S. Bereza: Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992, S.13
 • Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, praca zbiorowa pod red. E.Bogackiej-Kisiel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wroclaw-Perugia 1998, s.l 19
 • B. Kosiński: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa 1997, s. 30
 • S. Gostomski, K. Zdanowski: Cel właściciela, "Bank" 1999, nr 6
 • .1 Wartość firmy w tej koncepcji jest sumą wszystkich przyszłych nadwyżek pieniężnych, zdyskontowanych za pomocą stopy dyskontowej, a punktem wyjścia do jej obliczenia jest prognozowany cash flow
 • M. Capiga: Ewolucja technik zarządzania, "Bank" 2000, nr 11, s. 61
 • D.R. Fraser, L.M. Fraser: Ocena wyników działalności banku komercyjnego. Analiza finansowa, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s. 24
 • D.G. Uyemura, D.R. van Deventer: Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997, s.4
 • H. Kopper: Shareholder value czy stakeholder value, "bank" 2000, nr 1), s. 68
 • J.K.Solarz: Średniookresowa prognoza poziomu i form konkurencji na krajowym rynku usług bankowych, [w:] Zarządzanie strategiczne w bankach. Podstawowe problemy i uwarunkowania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez PTE, ZBP, Kredyt Bank PBI S.A,, FEiBB oraz miesięcznik "Bank", Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.